Kategorie

Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód./ Fot. Fotolia
Fotolia
Składkę zdrowotną obliczoną według stopy 9% należy porównać z tzw. hipotetyczną zaliczką na podatek, ustaloną przed odliczeniem składki w wysokości 7,75%. W przypadku zastosowania ulgi "zerowy PIT", nie ma uzasadnienia obliczanie składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku.

PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

Zobacz: ZUS

Reklama

ODPOWIEDŹ: Składkę zdrowotną obliczoną według stopy 9% należy porównać z tzw. hipotetyczną zaliczką na podatek, ustaloną przed odliczeniem składki w wysokości 7,75%. Na marginesie, w przypadku zastosowania ulgi "zerowy PIT", nie ma uzasadnienia obliczanie składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku. Po pierwsze, zaliczka nie występuje, więc nie obliczamy kwoty do jej zapłaty, a po drugie - najważniejsze - nie można odliczać składki ustalonej od przychodu zwolnionego z podatku.

UZASADNIENIE: Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz obliczania składek zdrowotnych określa ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna). Podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie stanowi - tak jak przy ubezpieczeniach społecznych - przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT), osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w tym wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Poza tym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru i jest pokrywana z dochodu, np. pracownika, a następnie podlega odliczeniu od podatku dochodowego do wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Reklama

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika-pracodawcę, zgodnie z zasadami z ustawy zdrowotnej, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy obliczonej przez tego płatnika, również zgodnie z przepisami ustawy o PIT, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

W praktyce takie rozwiązanie ma zastosowanie w przypadku miesiąca, za który pracownikowi przysługuje dość niskie wynagrodzenie, np. z powodu nieobecności lub w razie zatrudnienia na małą część etatu. Wysokość naliczonej 9-procentowej składki zdrowotnej porównuje się z zaliczkią obliczoną według stawki z tabeli skali podatkowej i pomniejszoną o ewentualną kwotę zmniejszającą podatek, jeśli pracownik ma do niej prawo na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2. Tym samym jest to zaliczka przed odliczeniem składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Jeśli dochód jest na tyle niski, że zaliczka jest zerowa, składka zdrowotna również wynosi 0 zł. Do ZUS składka nie wpłynie.

Składka zdrowotna a ulga dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje dodatkowy przepis, zgodnie z którym, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony z tego podatku, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Regulacja ta ma związek z nową ulgą podatkową - zwolnione od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, zawartych z przedsiębiorstwami (działalność wykonywana osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, przy czym limit ten będzie dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. górna granica zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, przy czym pracodawca odstępuje od poboru zaliczek na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez pracownika, który deklaruje w nim, że spełnia warunki uprawniające do ulgi.

Zwolnienie wymienionych wcześniej przychodów od podatku nie ma wpływu na obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego z tytułu stosunku pracy i pokrewnych oraz umów zleceń. Nadal obowiązek składkowy jest ustalany na podstawie przepisów z dziedziny ubezpieczeń, czyli tak jak dotychczas. Oznacza to, że z wynagrodzenia objętego zwolnieniem z PIT odlicza się tylko należne składki społeczne i/lub zdrowotną. Nie potrąca się zaliczki PIT.

Nadal natomiast obowiązuje zasada dotycząca ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej, z tym że nie do faktycznej pobieranej zaliczki, bo ta nie występuje ze względu na zwolnienie, a obliczonej jedynie wirtualnie właśnie na potrzeby ustalenia tego obniżenia. Innymi słowy, nie jest tak, że skoro u osób do 26 roku życia zaliczka wynosi 0 zł, to automatycznie składka zdrowotna też nie jest należna. Potwierdza to komunikat ZUS, który opublikowaliśmy na łamach dodatku do "Rachunkowości Budżetowej" 18/2019 - "Kadry i płace w sferze budżetowej nr 9", str. 13.

24-letni pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, z wynagrodzeniem 562,50 zł brutto. Nie złożył oświadczenia PIT-2, ale dostarczył płatnikowi oświadczenie, że do końca 2019 r. jego dochody zmieszczą się w kwocie tegorocznego limitu zwolnienia. Rozliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

LISTA PŁAC

LISTOPAD 2019

Wynagrodzenie

562,50 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych

562,50 zł

Składki:

 • emerytalna 9,76%,

 • rentowa 1,5%,

 • chorobowa 2,45%

54,90 zł

8,44 zł

13,78 zł

Razem składki finansowane przez pracownika

77,12 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

485,38 zł (562,50 zł - 77,12 zł)

Składka zdrowotna:

 • obliczona 9%,

 • do ZUS, po obniżeniu do kwoty zaliczki PIT

43,68 zł (485,38 zł × 9%)

39,95 zł

Podstawa opodatkowania

235 zł (562,50 zł - 77,12 zł - 250 zł)

Zaliczka na podatek

39,95 zł (235 zł × 17%)

Kwota netto

445,43 zł (562,50 zł - 77,12 zł - 39,95 zł)

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, ale ze zmianą odnośnie do wysokości wynagrodzenia - 1500 zł brutto oraz PIT-2, który w tym przypadku został złożony. Tu nawet nie ma potrzeby obliczania hipotetycznej zaliczki, gdyż z góry wiadomo, że składka zdrowotna jej nie przewyższy. Jednak dla sprawdzenia na liście płac została ona obliczona. W tej opcji do ZUS należne jest odprowadzenie pełnej składki zdrowotnej, która podlega potrąceniu z dochodu pracownika.

LISTA PŁAC

LISTOPAD 2019

Wynagrodzenie

1500 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych

1500 zł

Składki:

 • emerytalna 9,76%,

 • rentowa 1,5%,

 • chorobowa 2,45%

146,40 zł

22,50 zł

36,75 zł

Razem składki finansowane przez pracownika

205,65 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

1294,35 zł (1500 zł - 205,65 zł)

Składka zdrowotna:

 • obliczona 9%, do ZUS

116,49 zł (1294,35 zł × 9%)

Podstawa opodatkowania

1044 zł (1500 zł - 205,65 zł - 250 zł)

Zaliczka na podatek

133,72 zł [(1044 zł × 17%) - 43,76 zł]

Kwota netto

1177,86 zł (1500 zł - 205,65 zł - 116,49 zł)

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 79, art. 81 ust. 1, 5 i 6, art. 83 ust. 1 i 2a, art. 85 ust. 1, art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1590)

 • art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1394)

©℗

IZABELA NOWACKA

ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym; autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?