REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można zaciągnąć zobowiązanie na poczet zamówienia bez zatwierdzonego planu finansowego

Justyna Andała-Sępkowska
Dotacje, samorząd, pieniądze/ Fot. Fotolia
Dotacje, samorząd, pieniądze/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy jednostka budżetowa może zaciągnąć jednorazowe zobowiązanie na kolejny rok na poczet zamówienia publicznego bez zatwierdzonego planu finansowego na ten rok?

STAN FAKTYCZNY

REKLAMA

Jesteśmy jednostką budżetową. Zostały nam przekazane w trwały zarząd parki wraz z ogrodzeniami. Właściciel posesji (osoba fizyczna) sąsiadującej z jednym z parków zwrócił się do nas z prośbą o przeprowadzenie remontu zabytkowego ogrodzenia. Nasza jednostka w planie fi­nansowym na 2014 r. nie ma wystarczających środków na przeprowadzenie takiego remontu. Wnioskujący za­proponował sfinansowanie w tym roku całości inwestycji (zadanie zostało skosztorysowane na kwotę 53 441 zł). W zamian za to w przyszłym roku nasza jednostka mia­łaby zwrócić tej osobie 50% poniesionych wydatków. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy należałoby pod­pisać jakieś porozumienie (umowę o zamówienie) w celu wydatkowania w 2015 r. tej kwoty z budżetu jednostki? Czy jest to zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz z ustawą o finansach publicznych (brak zatwierdzonego planu finansowego na 2015 r.)?

Zobacz również: Finanse publiczne w 2016 r. - zmiany

ODPOWIEDŹ

Nie, takie zaciągnięcie zobowiązania nosiłoby znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Opisana sytuacja nie dotyczy bezpośrednio regulacji wynikających z ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), ponieważ na mocy znowelizowanego od 16 kwietnia 2014 r. art. 4 pkt 8 upzp próg jej stosowania wzrósł z 14 000 do 30 000 euro.

Przeliczenie wartości 30 000 euro na walutę pol­ską następuje na podstawie kursu wskazanego w roz­porządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który obecnie wynosi 4,2249. Biorąc powyższe pod uwagę, próg stosowania upzp to 126 747,00 zł netto.

Jednostki budżetowe, jako jednostki wydatkujące finanse publiczne, są jednak objęte innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zaciągania przez nie zobowią­zań finansowych. Mają obowiązek stosowania szczegól­nych zasad w zakresie rachunkowości, które wynikają z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Problemem opisanym w pytaniu jest zaciągnięcie przez jednostkę budżetową zobowiązania pieniężnego, jedno­razowego, na kolejny rok, bez zatwierdzonego planu.

Zasadą jest, że w odniesieniu do zobowiązań zacią­ganych w związku z wykonywaniem budżetu albo planu finansowego, w ramach danego roku budżetowego, do­puszczalną wysokość zobowiązań określa plan wydat­ków budżetowych. Natomiast w odniesieniu do zobowią­zań zaciąganych na okres wykraczający poza dany rok budżetowy możliwe jest zawieranie umów wieloletnich na podstawie wieloletniej prognozy finansowej lub w ra­mach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości dzia­łania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. W praktyce polega to na tym, że jednostka zaciąga zobowiązanie w danym roku, obciążając jedno­cześnie budżet, plan finansowy roku następnego lub lat kolejnych.

Jednak sytuacja taka nie ma miejsca w okolicznoś­ciach opisanych w pytaniu. W pytaniu mowa jest o za­ciągnięciu jednorazowego zobowiązania na kolejny rok bez zatwierdzonego planu i taka praktyka, w mo­jej opinii, jest niedozwolona.

Trzeba pamiętać bowiem o regulacjach art. 15 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w których wskazano, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określo­nego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub pla­nem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczą­cych zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.

PODSTAWY PRAWNE

art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915)
art. 1 ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423)
§ 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692)
art. 15 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 911)

JUSTYNA ANDAŁA-SĘPKOWSKA - prawnik, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autor opracowań i komentarzy z tego zakresu

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

REKLAMA

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

REKLAMA

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

REKLAMA