reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Pracownicy oświaty > Ocena pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole na stanowiskach urzędniczych

Ocena pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole na stanowiskach urzędniczych

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach na stanowiskach urzędniczych (w tym kierowniczych) podlegają okresowej ocenie. Bezpośredni przełożony pracownika - a więc najczęściej dyrektor szkoły - ma obowiązek dokonać oceny na piśmie, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W szkołach, oprócz nauczycieli, zatrudniani są także pracownicy niebędący nauczycielami. Pracownicy szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego niebędący nauczycielami są pracownikami samorządowymi (art. 2 pkt 1-3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: u.p.s.). Są oni zatrudniani na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz pomocniczych i obsługi (art. 4 ust. 2 u.p.s.).

Wykaz stanowisk samorządowych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, z podziałem na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Pracownicy samorządowi podlegają okresowej ocenie. Należy jednak zaznaczyć, że oceniani są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych (art. 27 ust. 1 u.p.s.).

Oceny samorządowych pracowników niepedagogicznych dokonuje ich bezpośredni przełożony na piśmie - nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Sporządzoną ocenę bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza pracownikowi oraz dyrektorowi szkoły, w której pracownik jest zatrudniony (art. 27 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych). Jeśli bezpośrednim przełożonym pracownika jest dyrektor szkoły, to on dokonuje oceny podwładnego.

Okresowa ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku, a także wykonywania poleceń przełożonego.

Zobacz: Kadry i płace

Oceniana jest realizacja następujących obowiązków:

 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
 • przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa,
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Od dokonanej oceny pracownikowi niepedagogicznemu przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, w której jest on zatrudniony.

Pracownik może odwołać się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oceny.

Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi (art. 27 ust. 7 u.p.s.).

W razie uzyskania przez pracownika niebędącego nauczycielem negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia (art. 27 ust. 8 i 9 u.p.s.).

Pracownik, który otrzymał negatywną ocenę, ma prawo odwołania się do sądu.

Z ORZECZNICTWA

Brak w ustawie o pracownikach samorządowych przepisu umożliwiającego urzędnikowi, który otrzymuje negatywną ocenę, odwołania się do sądu, nie oznacza niedopuszczalności drogi sądowej.

Wyrok SN z 5 kwietnia 2011 r.; sygn. akt II PK 274/10

Dyrektor szkoły, w drodze zarządzenia, ustala zasady dokonywania ocen okresowych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole. W tym zakresie - biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki - dyrektor szkoły określa:

 • sposób dokonywania okresowych ocen,
 • okresy, za które ocena jest sporządzana,
 • kryteria oceniania oraz skalę ocen

- art. 28 u.p.s.

dr Anna Ryl

Podstawy prawne

 • art. 2 pkt 1-3, art. 4 ust. 2, art. 24, art. 25 ust. 1, art. 27, art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

 • załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2437)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama