Kategorie

Jakie zmiany czekają lekarzy rezydentów w 2018 roku?

Magdalena Bado
Jakie zmiany czekają lekarzy rezydentów w 2018 roku?/ fot. Fotolia
Jakie zmiany czekają lekarzy rezydentów w 2018 roku?/ fot. Fotolia
Gdy 2 października 2017 roku młodzi lekarze rezydenci rozpoczęli protest głodowy cała Polska usłyszała o rezydentach, ale kim oni są? Dlaczego protestowali? Czy ich protest spowodował zwiększenie wydatków na Służbę Zdrowia?

Kim są lekarze rezydenci?

W Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza przysługuje osobom, które:

 • ukończyły 6- letnie studia medyczne,
 • uzyskały pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
 • a także odbyły 13- miesięczny staż podyplomowy- jest to rodzaj stażu zawodowego, którego celem jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktyczna nauka zawodu, kończy się on kolokwium.

Dopiero po spełnieniu łącznie wszystkich powyższych warunków młody lekarz uzyskuje pełne prawo wykonywania zawodu. Niestety mimo uzyskania tego tytułu jego możliwości w zakresie  podejmowanej pracy i rozwoju są ograniczone, dlatego musi się specjalizować. Specjalizacja nie jest wprawdzie obowiązkiem lekarza, prawo nie wymaga od lekarza specjalizacji, ale w praktyce jest to konieczność. Obecnie w niemal każdym zawodzie potrzebujemy specjalistów, podobnie jest z lekarzami, jeśli chcą rozwinąć swoją karierę i uzyskać lepsze zarobki muszą zostać: okulistami, pediatrami, neurologami, anestezjologami itd. Tytuł zwykłego lekarza w dzisiejszych czasach już nie wystarcza, trzeba być ekspertem w jakieś dziedzinie.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Rezydentura

Lekarze, którzy chcą uzyskać specjalizację przechodzą postępowanie kwalifikacyjne. Należy podkreślić, że decydującą rolę na tym etapie ma wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego to on decyduje o tym czy lekarz dostanie się na wybraną specjalizację. Jeśli przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i uzyska miejsce na wybraną specjalizację to rozpoczyna się jego szkolenie specjalizacyjne i otrzymuje statut rezydenta.

Rezydentura trwa od 4 do 6 lat, czas jej trwania zależy od rodzaju wybranej specjalizacji. Należy podkreślić, że osoby, które rozpoczynają specjalizację mają około 26 albo 27 lat, więc ich nauka trwa bardzo długo, można powiedzieć, że naprawdę lekarze uczą się przez całe życie.

Zatrudnianie i zwalnianie lekarzy rezydentów

Należy podkreślić, że rezydentura to uprzywilejowany tryb odbywania specjalizacji, ponieważ lista miejsc na daną specjalizację jest ograniczona, dlatego statut rezydenta uzyskują tylko najlepsi młodzi lekarze. Pozostali lekarze, którzy chcą uzyskać specjalizację, a nie udało im się uzyskać statusu rezydenta mogą kształcić się w tzw. trybie pozarezydenckim: w postaci etatu lub wolontariatu. Ze względu, że rezydenci to swoista elita wśród młodych lekarzy, najlepsi z najlepszych dlatego ustawodawca zastrzegł dla nich pewne ułatwienia.

Po pierwsze rezydenci odbywają specjalizację na podstawie umowy o pracę, zawartą z jednostką prowadzącą specjalizację. Jest to obowiązek, który został nałożony na jednostki prowadzące specjalizację, dlatego w skrajnych sytuacjach jeśli uchybiały by powyższemu obowiązkowi rezydentowi przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z roszczeniem o zawarcie takiej umowy. Należy podkreślić, że podstawowym celem rezydentury jest podniesienie kwalifikacji zawodowych lekarzy i wykształcenie kadry specjalistów, którzy w przyszłości będą leczyć Polaków. Rezydentura ma na celu zapewnienie społeczeństwu specjalistów dlatego ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia z nimi umowy o pracę. Umowa taka daje bowiem młodym lekarzom stabilność, pewność zatrudnienia i pozwala skupić się na odbywaniu rezydentury i nauce. Dlatego wypowiedzenie umowy o pracę rezydentowi jest praktycznie niemożliwe. Jednostka prowadząca specjalizację może wypowiedzieć umowę o pracę tylko z przyczyn, które uniemożliwiają szkolenie specjalizacyjne np.:

 • rezydent zaprzestał odbywania szkolenia lub
 • utracił uprawnienia do jego kontynuowania

Zarobki lekarzy rezydentów

Koszty rezydentury pokrywane są ze środków publicznych z Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszu Pracy. Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem wszyscy lekarze rezydenci w Polsce otrzymują takie samo wynagrodzenie jakie wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Należy podkreślić, że wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów zależy od dziedziny medycyny, w jakiej chcą się specjalizować. Wyróżnia się dziedziny podstawowe i priorytetowe (deficytowe).

W wyroku z dnia 29 marca 2011 r., I PK 231/10 Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczalne jest różnicowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów ze względu na wybraną przez nich specjalizację. Sąd Najwyższy uznał że: ,,...Przyczyny szczególnego ukształtowania statusu prawnego, w tym wynagrodzenia lekarzy rezydentów wynikają z polityki państwa w zakresie zatrudnienia i kształcenia lekarzy. Zatrudnienie rezydentów ( i ich wynagrodzenia) jest bowiem finansowane przez właściwego ministra ze środków Funduszu Pracy. Z uzasadnienia projektu zmian przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2008 r. wynika, że miały one na celu aktywizację oraz wykształcenie wysokospecjalistycznej kadry medycznej na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia. Przepisy różnicują także wynagrodzenie lekarzy rezydentów. Jest ono wyższe w przypadku dziedzin uznanych za priorytetowe. Wynika więc z powyższego, że ta forma uzyskania specjalizacji ma na celu wykształcenie specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji deficytowych".

Zobacz: Zatrudnianie i zwalnianie

Nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku, które określało wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów wskazywało 16 dziedzin priorytetowych np. anestezjologię i intensywną terapię, chirurgię onkologiczną, geriatrię itd. W przypadku tych specjalizacji lekarze rezydenci w pierwszych dwóch latach rezydentury otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 3602 złote, a w kolejnych latach wysokość wynagrodzenia wzrastała do 3890 złoych. Rezydenci pozostałych specjalizacji w pierwszych dwóch latach rezydentury otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 3170 złotych, a kolejnych latach kwota ta wynosiła 3458 złotych.

Należy podkreślić, że powyższe rozporządzenie z 2012 roku określające kwoty wynagrodzenia dla młodych lekarzy rezydentów nie było zmieniane aż do 2017 roku. Głównym bodźcem do uchwalenia nowego rozporządzenia i zwiększenia nakładów na Służbę Zdrowia był protest lekarzy rezydentów. Pod jego wpływem zostało wydane obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 roku. Określono w nim, że wysokość wynagrodzenia lekarza rezydenta zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 roku oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych wzrośnie. Od 1 stycznia 2018 roku w przypadku dziedzin priorytetowych wysokość wynagrodzenia w dwóch pierwszych latach rezydentury będzie wynosić 4190 złotych, a w kolejnych 4520 złotych. W przypadku pozostałych specjalizacji wysokość wynagrodzeniach młodych lekarzy w pierwszych dwóch latach rezydentury będzie wnosić 3675 złotych, a w następnych latach 4006 złoty. Ponadto rozporządzenia określa również ile będą wynosić zarobki rezydentów w 2019 roku.

Ponado Minister zdrowia poinformował, że rząd w 2018 r. przeznaczy 1 mld 179 mln zł na wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów. "Każdy lekarz rezydent w Polsce może liczyć na stopniowe podwyżki, które zostaną wypłacone z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. i będą realizowane kolejne co roku, od stycznia 2018 r., czyli już bardzo niedługo, aż do 2021 r. Mogę stwierdzić jednoznacznie, że na koniec 2021 r. nie będzie w Polsce lekarza rezydenta, który by zarabiał mniej niż 5 tys. 250 zł."- powiedział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Czas pracy lekarza rezydenta

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej określa, że czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy. Ponadto pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego. Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby, w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy.

Zatem rezydenci jako podmioty zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą odbywać dyżury medyczne. Należy podkreślić, że program studiów zarówno uprawnienia jak i zobowiązuje rezydentów do odbywania dyżurów medycznych. Mogą być one zastąpione pracą w systemie zmianowym lub w równoważnym czasie pracy. Ponadto to kierownik specjalizacji decyduje jak, kiedy i czy w ogóle może dopuścić rezydenta do samodzielnego dyżuru. Kontrowersyjną kwestią jest odbywanie przez rezydentów dyżurów dodatkowych czyli takich, do których nie zobowiązuje ich program studiów. W przypadku dyżurów dodatkowych potrzebna jest zgoda rezydentów do ich odbywania podpisują wówczas tzw. klauzulę opt-out, oczywiście mogą  również odmówić.

Rezydentura kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, jeżeli rezydent uzyska pozytywny wynik uzyskuje dyplom specjalisty w określonej dziedzinie i zyskuje zaszczytne miano geriatry, pediatry czy też patomorfologa itp.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?