reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Pozostałe podatki i opłaty > Opłata za przystanki komunikacyjne bez VAT

Opłata za przystanki komunikacyjne bez VAT

Opłaty za udostępnienie przystanków komunikacyjnych mają charakter administracyjny, co oznacza, że nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Taki pogląd potwierdzają opinie regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych.

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wypowiedziała się w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat ponoszonych przez operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należących do jednostek samorządu terytorialnego (opinia RIO w Katowicach z 10 maja 2013 r., zn.WA-0250132/13). O wyjaśnienie tego problemu zwrócił się do RIO burmistrz Krzanowic.

Zdaniem RIO, za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z takich przystanków samorząd może pobierać opłatę (art. 16 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: dalej: u.p.t.z.). Stawkę takiej opłaty ustala organ stanowiący JST w drodze uchwały (art. 16 ust. 4 u.p.t.z.) przy uwzględnieniu maksymalnej stawki takiej opłaty i jej waloryzacji.

Według RIO, opłatę za korzystanie z przystanków należy zakwalifikować do opłat administracyjnych o charakterze publicznoprawnym.

W u.p.t.z. nie określono, czy taką opłatę ustala się w drodze decyzji administracyjnej i czy egzekwuje się ją w postępowaniu administracyjnym. Jednak przepisy nie określają też wprost cywilnoprawnej podstawy jej pobierania. Zdaniem RIO, opłacie za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy przyznać administracyjny charakter, co oznacza, że nie podlega ona podatkowi od towarów i usług (VAT). Świadczy o tym m.in. użycie przez ustawodawcę w u.p.t.z. słowa „opłata”, a nie właściwego dla stosunków cywilnoprawnych określenia „świadczenie”.

Dlatego, według RIO, opłatę za korzystanie z przystanków należy zakwalifikować do opłat administracyjnych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 2 § l pkt l ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, i taki też, w związku z art. 3 § 1 tej ustawy, przyjąć tryb dochodzenia opłat w przypadku braku ich dobrowolnej wpłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przypomniała w tym kontekście wyrok WSA w Krakowie z 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr 1966/1). Sędziowie rozstrzygali spór Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie i krakowskiego Zakładu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Zakład zwrócił się z prośbą o interpretację indywidualną w sprawie opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków. We wniosku wskazał, że jest samodzielną jednostką organizacyjną miasta, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Opłaty przekazywane są w całości do budżetu Krakowa. Poinformował też, że 30 marca 2011 r. radni Krakowa ustalili w drodze uchwały stawki tych opłat. Zakład wskazał też, że miasto nie zawiera umów cywilnoprawnych z przewoźnikami, ponieważ opłata za korzystanie z przystanków jest ustawowo nałożona na przewoźników na podstawie u.p.t.z.

Minister Finansów uznał jednak, że od takich opłat należy odprowadzić 23% VAT. Zakład zaskarżył to stanowisko, a WSA w Krakowie uznał, że opłaty takie nie podlegają VAT. Sędziowie przypomnieli, że pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest związane z zapewnieniem mieszkańcom transportu zbiorowego. Jest to obowiązek samorządu. Zatem pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców podlega szczególnemu unormowaniu, są to czynności administracyjne prawa publicznego i działania wykonywane w interesie publicznym. Z tym stanowiskiem zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 20 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 687/12) oddalił skargę Ministra Finansów na wyrok WSA w Krakowie.

oprac. na podstawie materiałów RIO

Podstawy prawne:

  • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 228, poz. 1368)
  • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)
reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama