reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Ewidencja > Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

Czy jednostka, która ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych różnice kursowe pochodzące z wpływów związanych z projektami unijnymi, powinna skorygować dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS?

STAN FAKTYCZNY: Nasza jednostka posiada rachunki w walutach obcych. Wpływ dochodów na rachunek jest wyceniany po bieżącym kursie bankowym z dnia wpływu, wypłata też odbywa się po tym kursie, natomiast wycena środków pozostających na rachunku na 31 grudnia 2015 r. odbywa się po kursie średnim NBP. Różnice kursowe księgowane są na kontach 133 i 962. Ponadto, w momencie wpływu refundacji na projekcie np. w euro, inny kurs jest w dniu wpływu refundacji, natomiast przekazanie z rachunku projektowego na podstawowy odbywa się po innym kursie, tu również powstają różnice kursowe księgowane na kontach 240 i 962. Wyliczenie wolnych środków na podstawie bilansu oraz Rb-NDS różni się o wynik na operacjach niekasowych w ramach tych różnic kursowych. Czy powinniśmy skorygować dochody wykazane w Rb-NDS poprzez konta 901 i 962, aby te dwie metody zostały zrównane?

ODPOWIEDŹ: Zasady sporządzania sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego wskazane zostały w załączniku nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej) – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: Instrukcja).

Zgodnie z § 13 Instrukcji, dochody wykonane mają być równe dochodom wykazanym w kolumnie „dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania z wykonania planów budżetowych.

Nadwyżka/deficyt zgodnie z Instrukcją stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Polecamy: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Wolne środki wykazuje się w wysokości określonej w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Do wolnych środków zalicza się także kwotę uruchomioną na pokrycie deficytu.

Wykonanie budżetu opiera się na tzw. operacjach kasowych, a różnice kursowe występują w wyniku rozliczenia operacji dokonanych w różnych walutach.

W wyniku różnych zasad wyceny między operacjami bieżącymi a ustaleniem stanu środków na koniec roku obrotowego będą występowały różnice w danych prezentowanych w bilansie oraz danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-NDS. Nie można skorygować dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS o różnice kursowe, ponieważ nie będą one zgodne z sumą dochodów wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych. Inne zasady ustalania wolnych środków między bilansem a sprawozdaniem Rb-NDS uzasadniają istnienie wyniku na operacjach niekasowych w ramach omawianych różnic kursowych. Nie ma więc podstaw, aby próbować „zrównać obie metody”.

PIOTR WIECZOREK,  specjalista ds. rachunkowości i kontroli, niezależny doradca i certyfikowany trener

PODSTAWY PRAWNE

• art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1454)

• załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama