reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

Zaklasyfikowanie w sposób niebudzący wątpliwości dochodu budżetowego wynikającego z zawartej umowy sponsorskiej wiąże się z określeniem charakteru otrzymanych w ramach przedmiotowej umowy środków oraz interpretacją zapisów załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej).

Podstawowym sposobem klasyfikacji budżetowej dochodów jest ujmowanie poszczególnych dochodów do określonych paragrafów zgodnie z treścią poszczególnych operacji gospodarczych. Jednocześnie, przyporządkowując dochód do określonego paragrafu, należy zwrócić uwagę, by w pierwszej kolejności wykluczyć możliwość ujmowania dochodów z tytułów agregowanych w paragrafach o charakterze szczególnym (np. § 097 "Wpływy z różnych dochodów"). W przypadku braku odpowiedniego paragrafu szczególnego należy wydatkować środki w ramach planu ujętego w paragrafie o charakterze ogólnym.

Umowa sponsoringu nie jest regulowana aktami prawnymi o charakterze szczególnym. W zakresie tego rodzaju umów obowiązują zapisy art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) stanowiącego, że: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Prawidłowe zaklasyfikowanie dochodu związanego z opisywaną w pytaniu umową będzie polegało na rozstrzygnięciu zasadności ujęcia otrzymanych środków do § 096 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej", gdzie ujmuje się m.in. wpływy związane z przekazanymi darowiznami lub § 097 "Wpływy z różnych dochodów", który obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami.

Zobacz: Rachunkowość budżetowa

Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z zapisu bezpośrednio wynika, że umowa darowizny ma charakter jednostronny, taki też charakter może mieć w konsekwencji realizacja umowy sponsorskiej, w ramach której przekazywane będą środki o charakterze darowizny w rozumieniu przepisów k.c. W przypadku gdy jednostka budżetowa będzie w ramach umowy sponsorskiej zobligowana do ekwiwalentnego świadczenia np. organizacji zawodów sportowych pod patronatem sponsora, należy przyjąć, że środki otrzymane w ten sposób nie będą miały charakteru darowizny.

W zależności od postanowień umowy zawartej między jednostką budżetową a sponsorem należy przyjąć odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej. Uzasadnione byłoby zaklasyfikowanie dochodów w przypadku umowy sponsorskiej o charakterze nieekwiwalentnym do § 096 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" i traktowanie tego rodzaju środków w charakterze darowizny zgodnie z zapisami art. 888 ust. 1 k.c. lub do § 097 "Wpływy z różnych dochodów" w przypadku ekwiwalentnego rozliczenia.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku jednostki oświatowej - zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

  • ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
  • z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności: źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, oraz przeznaczenie dochodów. Natomiast wydatki z wyodrębnionego rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. W przypadku braku takich postanowień jednostka oświatowa nie będzie mogła dysponować tego rodzaju środkami.

Podstawy prawne

  • art. 223 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

  • art. 3531, art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025)

  • załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2231)

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy, posiada doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Ulasiewicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama