| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > W jakim paragrafie ująć wydatek na tłumacza przysięgłego

W jakim paragrafie ująć wydatek na tłumacza przysięgłego

Jednostka działająca w formie jednostki budżetowej zawarła z tłumaczem przysięgłym umowę o dzieło na tłumaczenie tekstu wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki operacje wynikające z wystawionego rachunku przez tłumacza? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować ten wydatek?

Oprócz umów zawieranych na podstawie stosunku pracy, strony mogą korzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach kodeksu cywilnego. Taką formę zatrudnienia (umowy cywilnoprawne) stosuje się najczęściej w przypadkach, kiedy nie planuje się zatrudnienia pracowników, ale jednostce zależy na wykonaniu określonych czynności czy powierzonych zadań za określonym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wynikające z takich umów (cywilnoprawnych) zaliczamy do wynagrodzeń bezosobowych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do par. 409 „Honoraria”, w tym m.in. wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych klasyfikuje się do par. 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Natomiast naliczenie wynagrodzeń bezosobowych powinno być ujęte w księgach rachunkowych jednostki na koncie 404 „Wynagrodzenia” w korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (załącznik nr 3 do rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Jak w praktyce będą przebiegały zapisy księgowe związane z naliczeniem i wypłatą wynagrodzenia tłumacza przysięgłego w księgach rachunkowych jednostki, przedstawiono na schemacie.

Polecamy: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

SCHEMAT

Ewidencja księgowa wynagrodzenia bezosobowego

Księgowanie w 20

infoRgrafika

Objaśnienie:

1. Rachunek złożony przez tłumacza przysięgłego

● Wn konto 404 Wynagrodzenia

● Ma konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2. Przeksięgowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

● Ma konto 225 Rozrachunki z budżetami

Klasyfikacja budżetowa wydatku na poświadczenie podpisu

3. Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy tłumacza przysięgłego (kwota po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych)

● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków

4. Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych potrąconego z wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – na rachunek bankowy urzędu skarbowego

● Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami

● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków

Elżbieta Gaździk

główna księgowa

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »