| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Należności jednostek niewykazywane w Rb-N

Należności jednostek niewykazywane w Rb-N

Sprawozdanie Rb-N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zawiera informacje o stanie należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów, jak również wobec kategorii dłużników. Jakich zatem kategorii należności i aktywów finansowych nie wykazujemy w Rb-N?

Sprawozdanie Rb-N składa się z dwóch części:

 • części A - należności oraz wybranych aktywów finansowych, wykazywanych według wartości nominalnych;
 • części B- należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji.

Dane wykazane w sprawozdaniu muszą wiernie odzwierciedlać dane z ksiąg rachunkowych, ewentualnie uwzględniać inne wiarygodne dokumenty, co nie wyklucza sytuacji, w której  nie wszystkie należności oraz inne aktywa finansowe, które podlegają wykazaniu w sprawozdaniu, ujęte w ewidencji księgowej będą wykazane w sprawozdaniu.

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

Jakie zatem kategorie należności i aktywów finansowych nie są wykazywane ww Rb-N?

Katalog powyższych w układzie przedmiotowym wygląda następująco:

 • papiery wartościowe nie obejmują papierów udziałowych i praw pokrewnych;
 • pożyczki nie obejmują papierów udziałowych; w tej kategorii nie wykazuje się udzielonych pożyczek handlowych;
 • gotówka nie obejmuje środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

INFORAKADEMIA poleca: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT

Niektóre jednostki dokonują wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gotówkowo i może zdarzyć się, że pracownik-beneficjent spłaca zobowiązanie gotówką albo wpłata do kasy przez pracownika jest skutkiem dokonanej korekty. Jeśli taka sytuacja ma miejsce na dzień sprawozdawczy, to obejmuje ona sobą wskazany przypadek:

 • depozyty nie obejmują depozytów wpłacanych na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne, biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym);
 • depozyty nie obejmują środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • depozyty nie obejmują środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych;
 • wymagalne należności nie obejmują należności umorzonych i należności przedawnionych;
 • wymagalne należności nie obejmują należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, kredytów, pożyczek , depozytów;
 • wymagalne należności nie obejmują należności zrestrukturyzowanych, objętych układem z dłużnikiem;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się odsetek od wymagalnych należności, w tym odsetek za zwłokę od należności podatkowych czy od ZUS;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się należności, w sytuacji wykreślenia dłużnika z rejestru przedsiębiorców na skutek jego upadłości;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się należności w kwocie, która obejmuje odpis aktualizacyjny;
 • pozostałe należności: nie wykazuje się odsetek;
 • pozostałe należności: nie wykazuje się należności z tytułu zaliczek na wynagrodzenie, rozumianych jako płatności z góry wynagrodzenia:
 • pozostałe należności: nie wykazuje się "należności" z tytułu przekazanych, ale jeszcze nierozliczonych dotacji; z chwilą rozliczenia dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, albo nienależnie stanie się należnością.
 • nie wykazuje się niewłaściwych, błędnych uznań rachunku bankowego.

Zobacz również: Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku oraz udzielona zaliczka w sprawozdaniu Rb-N

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

URLOPY

Eksperci portalu infor.pl

Marek Pasiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »