reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Wiadomości > Zmiany w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym już od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 6 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw. Zmiany w podatku dochodowym wchodzą w życie już 1 stycznia 2019 r. Sprawdź co się zmieni.

Celem ustawy jest zmiana przepisów dotyczących sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana przepisów ma na celu uproszczenie systemu podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, podatnicy składają zeznania podatkowe w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej – za pośrednictwem systemu
e-Deklaracje.

 W wyniku nowelizacji ww. ustawy, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe. Dotyczyć to będzie zarówno podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, a także podatników uzyskujących dochody kapitałowe. Podatnikowi pozostawiona zostanie decyzja czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Na Portalu Podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia udostępnione będą zeznania podatkowe. Sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe, podatnik będzie mógł: 

  1. zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  2. zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
  3. w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  4. odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Warto również zauważyć, że w przypadku posiadania w rejestrach Krajowej Administracji Skarbowej danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają dodatkowo powiadomienie o sporządzonym zeznaniu podatkowym, a aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego.

Zobacz: Podatki

W przypadku rozliczeń za 2018 r., zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza również szereg zmian w innych ustawach będących konsekwencjami merytorycznymi wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. zmiana terminów składania zeznań; skrócenie terminów na przesyłanie informacji wysyłanych do urzędów skarbowych przez płatników składek; przesyłanie tych informacji wyłącznie drogą elektroniczną; zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych związane pozyskiwaniem danych z rejestrów ZUS)  jak i technicznymi (zmiany redakcyjno-terminologiczne).

Ww. ustawa wprowadza też zmiany niezwiązane bezpośrednio z materią dotyczącą zeznań rocznych składanych przez podatników, są to m. in. przepisy dotyczące sposobu pobierania zaliczek na podatek (w miesiącu przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek, obecnie zaliczka jest pobierana jedynie wg stawki 18%) oraz przepisy dotyczące rocznego rozliczenia podatku dokonywanego przez organ rentowy, a także zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników umożliwiające prostą aktualizację adresu zamieszkania.

Zmiana wprowadzona do ustawy – Ordynacja podatkowa ma na celu skrócenie z trzech miesięcy do 45 dni, terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile zostanie ono złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  2. art. 1 pkt 6 lit. a – c, art. 2 pkt 2 art. 4, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem
    1 stycznia 2020 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama