REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie./ fot. Fotolia
Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie./ fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące  do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,  jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia  gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Instytucja zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod określonego rodzaju wodami nie jest instytucją nową. Została zapisana w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), w szczególności w jej art. 7 ust. 1 pkt 8a. O ile jednak, zgodnie z ustępem 6 tego artykułu, zwrotem utraconego przez gminy dochodu podatkowego z tytułu zwolnienia z daniny od nieruchomości należących do Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami zajmowały się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o tyle - po uchwaleniu 20 lipca 2017 r. ustawy - Prawo wodne (dalej: Prawo wodne) - sytuacja uległa zmianie. Zaś szczegółowe zasady zwrotu gminom utraconych dochodów podatkowych (w szczególności tych za rok 2017) uregulowała obowiązująca od 20 września 2018 r. ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

REKLAMA

W czym tkwi problem roku 2017

W praktyce po wejściu w życie nowych przepisów pojawiła się wątpliwość, z jakich środków rekompensować gminom dochody utracone w 2017 roku. Trzeba przecież podkreślić, że system rekompensat ma charakter deklaratoryjny. Na początku roku 2018 (a więc już w trakcie obowiązywania nowych przepisów Prawa wodnego) gminy próbowały wnioskować o zwrot utraconych dochodów do Wód Polskich, mimo iż ich utrata nastąpiła jeszcze w czasie, gdy odpowiedzialne za zwroty były wojewódzkie fundusze. Powstało zatem pytanie, czy Wody Polskie są podmiotem właściwym dla zwrotu środków utraconych w poprzednim stanie prawnym. Wojewódzkie fundusze na początku roku 2018 informowały gminy, że nie są podmiotem właściwym dla kierowania wniosków w tym zakresie.

Precyzyjne rozwiązanie

REKLAMA

Obowiązująca od 20 września br. nowelizacja stanowi odpowiedź na sygnalizowany powyżej problem. Ustawodawca tym razem bardzo precyzyjnie wskazał, że rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2017 oraz lata poprzednie będą dokonywać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zob. art. 9 ust. 1 nowelizacji). Oznacza to, że gminy o zwrot utraconych dochodów podatkowych za rok 2017 powinny wnioskować według dotychczasowych zasad. Ta sama reguła dotyczyć będzie lat wcześniejszych w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub w związku z wydaniem przez organ podatkowy nowej decyzji. Aby uniknąć wszelkich możliwych wątpliwości, ustawodawca w omawianej nowelizacji przewidział przepis przejściowy, precyzyjnie regulujący problematykę trybu zwrotu gminom utraconych dochodów za rok 2017 i lata wcześniejsze.

Warto w tym miejscu podkreślić, że uregulowana w art. 9 nowelizacji procedura dotyczy wyłącznie okresu przejściowego oraz okresów, w których podmiotem właściwym do zwrotu środków pozostawały wojewódzkie fundusze. Jeżeli chodzi o rok 2018 i lata następne, procedura nadal regulowana będzie rozporządzeniem. W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego zmieniono jedynie zakres podmiotowy upoważnienia do jego wydania. Obecnie rozporządzenie określające tryb oraz wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wydawane będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, nie zaś ministra właściwego do spraw środowiska (zob. art. 7 ust. 7 u.p.o.l.).

Zobacz: Podatki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioski o zwrot dochodów za rok 2017

W art. 9 ustawy nowelizującej ustawodawca określił tryb, w jakim gminy powinny dochodzić rekompensaty. Analiza wskazanego powyżej przepisu oraz poprzednio obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie nie wykazuje istotnych różnic. Procedura nadal posiada charakter wnioskowy. Gminy obowiązane są złożyć stosowny wniosek (którego wzór stanowi załącznik do ustawy nowelizującej) oraz określić w nim podstawę opodatkowania dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku 2017 (lub roku, za który składany jest wniosek - w przypadku np. skorygowania deklaracji podatkowej za rok wcześniejszy) korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a u.p.o.l. Poza podstawą opodatkowania gminy obowiązane będą wskazać stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek, oraz wysokość faktycznie utraconych dochodów.

Najistotniejszą zmianą w stosunku do procedury obowiązującej do końca roku 2017 jest zmiana, która wynika z samej istoty nowelizacji. Mowa tutaj o terminie złożenia wniosku o rekompensatę dochodów za rok 2017. Ustawodawca postanowił, że gminy będą miały na przygotowanie i złożenie wniosku 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (zob. art. 16 nowelizacji). Dniem tym był 20 września 2018 r. Oznacza to, że gminy w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. musiały złożyć stosowne wnioski (oczywiście termin ten dotyczy wyłącznie wniosków, które składane będą za rok 2017). Co niezwykle ważne - podobnie jak w poprzednio obowiązującej procedurze - wnioski, które zostaną złożone po ustawowym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Ważne jest również, aby wniosek został złożony na ustawowo określonym wzorze (wzór ten podobnie jak cała procedura nie uległ zmianie w stosunku do obowiązującego do końca roku 2017). Podobnie jak poprzednio wniosek obarczony brakami formalnymi, nieuzupełniony w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do usunięcia braków, pozostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Podsumowanie

Omawiana nowelizacja niewątpliwie precyzuje procedurę ubiegania się o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości. Należy podkreślić, że prezentowane w omawianej ustawie rozwiązanie dotyczy wyłącznie okresów przeszłych, to jest roku 2017 oraz lat wcześniejszych. Jeżeli chodzi o dochody utracone w roku bieżącym, tj. w 2018 roku, procedura określona zostanie dopiero w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 7 ust. 7 u.p.o.l. ©℗

Paweł Grzybowski

pracuje w dziale doradztwa podatkowego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa podatkowego, w szczególności podatkami od nieruchomości, rolnym oraz leśnym

Podstawy prawne

art. 9, art. 16 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

art. 483 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

art. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

REKLAMA

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

REKLAMA