Kategorie

SLIM VAT - jak dokumentować prawo do dokonania korekt in minus

SLIM VAT - jak dokumentować prawo do dokonania korekt in minus
SLIM VAT - jak dokumentować prawo do dokonania korekt in minus
SLIM VAT - z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany przepisów regulujących podatek od towarów i usług wprowadzone w ramach tzw. SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). Poprzez taką nowelizację prawodawca zmodyfikował m.in. zasady korygowania na minus podstawy opodatkowania u świadczącego, ale również kwoty podatku naliczonego u nabywcy.

Korekta podstawy opodatkowania u sprzedawcy

Szczególne zasady korygowania podstawy opodatkowania zapisane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dotyczą wyłącznie tych transakcji, które zostały udokumentowane fakturą. Zmodyfikowane regulacje odnoszą się do zmniejszeń podstawy opodatkowania, a w konsekwencji i kwoty VAT należnego, dokonywanych w związku z udzieleniem opustów i obniżek, zwrotu towarów, opakowań, zaliczek (wpłat na poczet ceny przyszłych świadczeń), a także poprawienia błędów w wystawionych uprzednio fakturach. Podstawowa różnica w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed nowelizacją (do końca 2020 r.) jest taka, że prawodawca nie wiąże momentu pomniejszenia podstawy opodatkowania sprzedawcy z datą otrzymania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej nabywcy. O ile w dalszym ciągu istotny jest moment wystawiania faktury korygującej, przez co dla rozliczenia korekty niezbędne jest wyemitowanie takiego dokumentu, o tyle drugą przesłanką nie jest już uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Obecnie decyduje to, czy podatnik zgromadził dokumentację, z której wynika, że:

 • strony uzgodniły, wskazane w fakturze korygującej, warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla zafakturowanych świadczeń, oraz
 • warunki obniżenia zostały spełnione, i
 • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Reklama

Zaznaczyć trzeba, że dokumentacja taka musi być przez podatnika zgromadzona w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca. Chodzi o posiadanie jej najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał), a nie do dnia przekazania JPK_V7 za ten okres. Prawodawca nie precyzuje, o jakie dokumenty chodzi oraz jaką one mają mieć postać czy formę. W konsekwencji może to być każdy dokument taki, jak: umowa, porozumienie, uzgodnienie, korespondencja, reklamacja, etc. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby dokumentacja taka miała postać elektroniczną, np. wymiana korespondencji z kontrahentem.

Niekiedy dokumentacją taką będzie pierwotna umowa czy zlecenie. Jeżeli bowiem strony uzgodniły warunki obniżenia ceny do świadczeń z pewnego okresu wyłącznie ze względu na spełnienie warunku zapisanego w kontrakcie czy zleceniu, bez dodatkowego ustalenia, wówczas gdy ziści się taka przesłanka, sprzedawca opierając się na samej umowie pierwotnej, może uznać, że udokumentował warunki obniżenia i wystawiając fakturę korygującą, dokona pomniejszenia podstawy opodatkowania.

PRZYKŁAD 1

Gmina wynajmuje lokal w biurowcu. W ramach umowy najmu, ale za dodatkową odpłatnością, najemcy mogą korzystać z salki konferencyjnej. Jeden z najemców, który wykorzystuje salę w szerokim zakresie, wynegocjował w umowie najmu warunki, zgodnie z którymi, jeżeli w trakcie roku łączna wartość opłat za najem salki przekroczy określoną kwotę, to wstecznie, od początku roku, opłaty za najem zostaną obniżone o 10%. W umowie zostało zapisane, że rabat przyznaje się automatycznie do wszystkich takich świadczeń w danym roku, przy czym w odniesieniu do wystawionych wcześniej faktur ma on charakter posprzedażny, dla kolejnych w roku jest to rabat przedsprzedażny. Umowa nie przewiduje żadnego dodatkowego porozumienia w sprawie takiego rabatu, w tym do wystawionych wcześniej faktur. W maju 2021 r. nastąpiło takie przekroczenie. Wobec tego w maju gmina wystawiła faktury korygujące do faktur wystawionych od początku roku i opierając się wyłącznie na umowie najmu zawierającej stosowne ustalenia, dokonała w maju pomniejszenia wykazanego w fakturze korygującej.

PRZYKŁAD 2

Reklama

W okolicznościach wskazanych w PRZYKŁADZIE 1 umowa najmu mogłaby mieć nieco inny zapis dotyczący rabatu - po przekroczeniu progu najemca będzie miał prawo zażądać od gminy rabatu, a gmina będzie zobowiązana udzielić go, co strony potwierdzą w drodze odrębnego porozumienia. W maju 2021 r. nastąpiło takie przekroczenie. Najemca wystąpił ze stosownym żądaniem. Gmina przygotowała porozumienie i przesłała najemcy. W maju gmina wystawiła faktury korygujące do faktur wystawionych od początku roku, jednak najemca podpisał porozumienie dopiero z datą czerwcową (początek czerwca) i odesłał gminie. W tej sytuacji gmina mogła uwzględnić korektę dopiero w rozliczeniu za czerwiec.

Analogiczne zasady korygowania stosowane są w przypadku błędów, co oznacza, że jeżeli z umowy czy zamówienia wynika, jakie powinny być warunki, a sprzedawca popełnił błąd, wówczas pierwotne dokumenty sprzedażowe najczęściej wystarczą do pomniejszenia w dacie wystawienia faktury korygującej.

Brak takiej dokumentacji nie pozbawia podatnika prawa do obniżenia, ale odsuwa w czasie moment ujęcia w rozliczeniach z fiskusem do JPK_V7 za okres, w którym podatnik zgromadził taką dokumentację. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w każdym przypadku konieczna jest odrębna analiza w celu ustalenia, czy spełnione są warunki do korekty (np. w przypadku reklamacji niekiedy dopiero uznanie reklamacji pozwoli na uwzględnienie zmniejszenia).

W dalszym ciągu prawodawca zachował preferencję w postaci braku konieczności gromadzenia dokumentów dla eksportu, WDT, sprzedaży zagranicznej oraz wybranych świadczeń tzw. mediów.

Korekta VAT naliczonego

W ślad za zmianami po stronie VAT należnego dokonano modyfikacji w zakresie korekty odliczonego VAT. Tutaj prawodawca całkowicie oderwał się od faktury korygującej. W konsekwencji tego, jeżeli nabywca dokonał odliczenia VAT naliczonego, a następnie wystąpiły przesłanki uzasadniające korektę i obiektywnie zostały one uzgodnione przez strony, to nabywca musi dokonać korekty nawet, gdyby nie otrzymał faktury korygującej. W konsekwencji, w powołanych powyżej przykładach, bez względu na to, kiedy najemca otrzymał fakturę, zmniejszenia VAT naliczonego do wcześniejszych okresów musiał dokonać:

 • w rozliczeniu za maj - PRZYKŁAD 1
 • w rozliczeniu za czerwiec - PRZYKŁAD 2.

Nowe zasady są bardzo niekorzystne dla nabywców, gdyż niejednokrotnie będą oni musieli dokonać korekty, nawet nie uzyskawszy uprzednio faktury korygującej (zapewne posługując się wówczas dla potrzeb JPK_V7 dokumentem WEW).

Oczywiście, gdyby podatnik nie odliczył jeszcze VAT, a wystąpiłyby przesłanki uzasadniające zmniejszenie, obniżenia dokonuje dopiero przy odliczaniu VAT naliczonego objętego korektą (tak jak to było uprzednio).

Kiedy stosuje się dotychczasowe zasady?

Nowe zasady stosuje się do faktur korygujących wystawionych od 2021 r. Na rok 2021 strony mogły "zamrozić" regulacje i stosować w tym roku zasady obowiązujące w 2020 r., jednak w tym celu musiałyby sporządzić stosowne porozumienie pisemne. Trzeba jednak zastrzec, że dla swojej skuteczności porozumienie takie musiało być sporządzone przed wystawieniem dla danego kontrahenta w 2021 r. pierwszej faktury korygującej (zakładamy, że chodzi o fakturę korygującą dla danego kontrahenta).

Podstawa prawna

 • ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)

©℗

RADOSŁAW KOWALSKI

prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

  Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

  Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

  Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

  Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

  Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.

  Termin na wykonanie wydatków niewygasających

  Czy uchwała rady gminy może przedłużyć termin na wykonanie wydatków niewygasających wynikający z art. 263 uofp?

  Inwestycje w OZE - rozliczanie dotacji na gruncie VAT

  Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tej problematyki. Na wyrok TSUE przyjdzie poczekać zapewne co najmniej do 2023 r., jednak już teraz warto zwrócić uwagę na to, jakie może on pociągnąć za sobą konsekwencje.

  Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

  Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur w 2021 r.

  Zasady wystawiania faktur. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Nowości dotyczą uznania za fakturę biletów jednorazowych. Zniesiony został limit 50 km.

  W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

  Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

  Jak ująć w ewidencji księgowej częściowo umorzony, a następnie zwrócony do reklamacji środek trwały

  Środek trwały został zakupiony w 2019 r. i rozpoczęto jego umorzenie. Pod koniec 2019 r. został zareklamowany i w grudniu 2020 r. zwrócony do dostawcy, co potwierdzone jest fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? W przypadku likwidacji środka trwałego jego wartość netto jest księgowana zapisem 800/011, a dotychczasowe umorzenie 071/011. W opisanym przypadku umorzenie z 2019 r. powinno być przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne (w 2020 r. odpisy nie były dokonywane).

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej - wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego zadeklarował chęć rozmów o podwyżkach w budżetówce.

  Spółka komunalna ponosi opłatę za zajęcie pasa drogi

  Spółka ze 100-proc. udziałem gminy realizuje zadanie polegające na przebudowie wodociągu w pasie drogi gminnej. Czy w sytuacji, w której gmina jest właścicielem tego wodociągu, a spółka jest dzierżawcą, gmina powinna naliczyć wobec spółki opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym? Czy spółka komunalna w ogóle jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

  Jak windykować Dokument Obliczenia Opłaty

  Czy Dokument Obliczenia Opłaty, wystawiany na podstawie art. 40e ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być windykowany, jeśli nie został opłacony? Czy bez okazania dowodu opłaty nie powinien był zostać wydany wnioskodawcy?

  Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

  Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - terminy

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - przedstawiamy terminy sprawozdań, które powinny złożyć w lipcu jednostki samorządu terytorialnego.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r. O ile wzrosną wynagrodzenia młodych lekarzy?

  Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

  Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

  Podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 część pracowników urzędu gminy świadczy pracę zdalnie. Niektórzy z nich mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się urząd i stosowane są wobec nich podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy można je stosować także w okresie pracy zdalnej, gdy pracownicy nie dojeżdżają do pracy?

  Czy w roku 2021 wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody bieżące

  Czy w roku 2021 obowiązuje przepis, na podstawie którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, z wyłączeniem wydatków covidowych?

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?