reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Zamówienia publiczne > Tryby udzielania zamówienia > Faktura elektroniczna w podprogowych zamówieniach na usługi społeczne

Faktura elektroniczna w podprogowych zamówieniach na usługi społeczne

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Projektowana ustawa ma mieć charakter powszechny i znaleźć zastosowanie do zamówień publicznych sensu largo.

Zakres zastosowania ustawy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 7 projektu ustawy ma ona znaleźć zastosowanie do:

1. zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. umów koncesji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji,

3. umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym.

Polecamy: Klasyfikacja budżetowa 2019

W obszarze zamówień publicznych sensu stricto zastosowanie ustawy planuje się wyłączyć wobec niektórych zamówień nieobjętych zastosowaniem P.z.p. (art. 3 ust. 2 projektu ustawy). Są nimi zamówienia o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 P.z.p. Pozostałe kategorie zamówień wyłączonych z zakresu zastosowania P.z.p. będą objęte projektowaną ustawą. Przykładem takich zamówień są zamówienia o których mowa w art. 4 ust. 8 P.z.p. (tzw. zamówienia podprogowe).

Możliwość wyłączenia uprawnienia wykonawcy do przekazania faktury elektronicznej

Powyższe nie oznacza, że w przypadku wszystkich zamówień do których nie znajduje zastosowania P.z.p. wykonawcy będą mieli realną możliwość przekazania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy. W myśl art. 4 ust. 3 projektu ustawy, w przypadku zamówień do których nie stosuje się P.z.p. zamawiający może w:

1. umowie,

2. ogłoszeniu o zamówieniu,

3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo

4. innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Zobacz: Zamówienia publiczne

Wskazany przepis znajdzie zastosowanie m.in. do zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 P.z.p. Nie będzie miał on jednak zastosowania w przypadku zamówień na usługi społeczne, w tym również o wartości mniejszej niż przewidziana w art. art. 138g ust. 1 P.z.p. W przypadku tego rodzaju zamówień, zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138o ust. 2 – 4 P.z.p. albo całego Rozdziału 6 Działu III P.z.p. (art. 138g ust. 1 P.z.p.). Zważając na powyższe niezależnie od dokonanego przez zamawiającego wyboru do zamówień na usługi społeczne, o wartości wyższej niż przewidziana w art. 4 ust. 8 P.z.p. zastosowanie znajdują regulacje przewidziane w P.z.p. (chyba, że zaistnieje którą z ogólnych przesłanek wyłączających zastosowanie ustawy). Konsekwencją powyższego jest m.in. niemożliwość wyłączenia przez zamawiającego przysługującego wykonawcy uprawnienia do przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą portalu (art. 4 ust. 2 projektu ustawy nie znajdzie zastosowania). Zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu ustawy zamawiający będzie obowiązany do jej odebrania, bezkonieczności udzielenia akceptacji (art. 4 ust. 1 projektu ustawy wyłącza zastosowanie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Planowany termin wejścia w życie

Zasadniczym planowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 18 kwietnia 2019 r. Z nastaniem tej daty wykonawcy, w tym wykonawcy zamówień na usługi społeczne (o wartości wyższej niż przewidziana w art. 4 pkt 8 P.z.p.) będą mieli możliwość skorzystania z uprawnienia do przekazania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem portalu, a zamawiający będą mieli obowiązek ją odebrać. W tym celu zamawiający będą musieli założyć konto na platformie. Spełnienie ww. obowiązku powinno nastąpić przed przewidywanym terminem otrzymania pierwszej faktury (art. 11 ust. 1 projektu ustawy).

[1] Rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, druk 2888, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2888.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu,

specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama