REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Upływ terminu realizacji zamówienia nie stanowi nieusuwalnej wady postępowania

Upływ terminu realizacji zamówienia nie stanowi nieusuwalnej wady postępowania./ fot. Fotolia
Upływ terminu realizacji zamówienia nie stanowi nieusuwalnej wady postępowania./ fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku określenia w SIWZ dokładnego terminu realizacji zamówienia może się w praktyce okazać, że na skutek przedłużającej się procedury postępowania termin ten upłynie (np. z powodu wniesienia odwołania do KIO). W takiej sytuacji zamawiający – analizując, czy postępowanie powinno być kontynuowane – podejmują decyzję o jego unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Stosując ten przepis, należy jednak zachować daleko idącą ostrożność przy ocenie wskazanych w nim okoliczności.

Określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 styczna 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) przesłanka unieważnienia postępowania odnosi się do sytuacji, w której postępowanie to jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. Chodzi o taką wadę, która uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

REKLAMA

Polecamy: e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Warunki zastosowania przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp

Na przesłankę określoną w art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp składają się dwie okoliczności:

1) wada postępowania musi być do tego stopnia istotna, że nie da się jej usunąć (nie da się konwalidować postępowania przy pomocy dostępnych zamawiającemu czynności naprawczych),

2) wada powoduje, że nawet gdyby umowa została zawarta, to i tak podlegałaby unieważnieniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Łączne wystąpienie tych okoliczności warunkuje unieważnienie postępowania. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego między zaistniałą wadą (niemożliwą do usunięcia) a niemożnością zawarcia umowy.

Wady postępowania uniemożliwiające zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu zostały co do zasady wymienione w art. 146 ust. 1 upzp. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp nie odwołuje się jednak do niego. Jak podkreśliła KIO: Odniesienie niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie (niepodlegającej unieważnieniu) umowy wyłącznie do przesłanek unieważnienia określonych w art. 146 ust. 1 upzp (…) prowadziłoby do nieracjonalnego i jednocześnie niemożliwego do zaakceptowania wniosku, że nawet wystąpienie nieusuwalnej wady, w sposób oczywisty mającej wpływ na wynik postępowania, ale niewymienionej w art. 146 ust. 1 upzp, uniemożliwi zamawiającemu unieważnienie postępowania - nakładając tym samym na niego obowiązek zawarcia umowy (sygn. akt KIO 34/11).

Zobacz: Środki ochrony prawnej

Należy zatem przyjąć, że przesłanki określone w art. 146 ust. 1 upzp nie stanowią wyłącznej podstawy do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp. Obecnie, w przypadku umów w sprawie zamówień publicznych przyjęto tzw. konstrukcję względnej nieważności umowy. Skutki nieważności mogą powstać dopiero z chwilą wydania konstytutywnego orzeczenia przez KIO lub sąd powszechny.

Upływ terminu realizacji zamówienia a przepisy Kodeksu cywilnego

Unieważniając postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, zamawiający często powołują się także na art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Według tego przepisu umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Takie założenie będzie jednak w większości przypadków niezasadne. Jak wskazała bowiem KIO: Niemożliwość świadczenia, o której mowa w art. 387 k.c., musi mieć charakter obiektywny, pierwotny oraz nieprzemijający. Jeżeli więc niemożliwość świadczenia można usunąć przez zmianę terminu realizacji świadczenia, to niemożliwość ta nie ma charakteru nieprzemijającego, skutkiem czego świadczenie staje się możliwe do wykonania (…) Jeżeli więc wada postępowania jest usuwalna, konieczne i wystarczające jest jej usunięcie, a nie unieważnianie całego postępowania. Treść art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie o udzielenie zamówienia musi być obarczone stwierdzoną przez zamawiającego wadą, która na danym etapie postępowania, na którym została stwierdzona, nie może być usunięta (sygn. akt KIO 889/10).

Istotna zmiana postanowień umowy

REKLAMA

Każdy przypadek zmiany terminu realizacji zamówienia wymaga odrębnej, szczegółowej analizy. Najczęściej jednak zmiany takiej nie można traktować jako istotną zmianę postanowień umowy. Wielokrotnie wskazywała na to KIO w wydawanych orzeczeniach.

W wyroku z 7 lutego 2013 r. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że w badanym postępowaniu termin wykonania zamówienia nie miał znaczenia istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1 upzp. Niezbicie świadczyło o tym nieujęcie terminu wykonania zamówienia w kryteriach oceny ofert. Oznaczało to, że nie miał on wpływu na postępowanie zamawiającego w trakcie oceny ofert - nie mógł zatem spowodować takiej wady postępowania, która świadczyłaby o jego nieprawidłowym wyniku. Zmiana umowy w tym zakresie nie podlegała więc zakazowi zawartemu w art. 144 ust. 1 upzp. Tym bardziej byłaby więc dopuszczalna zmiana wzoru umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty - tak aby zawarta umowa zawierała realny termin jej wykonania. Sam upływ terminu na wykonanie zamówienia nie mógł zostać uznany za wadę postępowania (sygn. akt KIO 154/13).

W innym wyroku - z 23 marca 2010 r. - KIO również orzekła, że upływ terminu wykonania zamówienia nie stanowił wady postępowania i nie był podstawą do unieważnienia postępowania. W uzasadnieniu wyroku Izba wskazała m.in., że żaden z przepisów upzp nie sprzeciwia się zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, w której termin określony w dokumentacji postępowania jako data realizacji świadczenia już upłynął (sygn. akt KIO/UZP 206/10).

Upływ terminu realizacji zamówienia nie stanowi nieusuwalnej wady postępowania.

Stanowiska reprezentowane przez KIO potwierdzają także sądy powszechne. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził, że: (…) istotnie, żaden przepis ustawy nie przewiduje wyraźnie możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia na etapie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy. Zdaniem Sądu Okręgowego nie oznaczało to jednak zakazu wprowadzenia takiej zmiany (sygn. akt X Ga 158/0/Iza).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na upływ terminu realizacji tego zamówienia, zamawiający powinien szczegółowo analizować i ostrożnie stosować przepisy w tym zakresie. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.

Podstawy prawne

  • art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 styczna 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z. 2016 r. poz. 2260)

  • art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 168; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

MAGDALENA BIELIKOW-KUCHARSKA

doktor nauk prawnych, audytor, wykładowca, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

REKLAMA

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

REKLAMA

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

REKLAMA