| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia majątkowe > Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 217) dalej jako "ustawa o działalności leczniczej" każdy podmiot leczniczy - przez który rozumie się podmioty wykonujące działalność leczniczą w tym m.in. SPZOZ-y, obowiązany jest zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podstawowe i minimalne zasady, a także zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonujących działalność leczniczą oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określił  Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.).

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, to powinno ono obejmować wszystkie szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych i co ważne nie ma w tym względzie możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.  Ubezpieczenie to, co warto podkreślić, obejmuje także szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Jakkolwiek zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest bardzo szeroki, nie oznacza to jeszcze, że uchroni ono podmiot prowadzący działalność leczniczą, a w tym SP ZOZ od odpowiedzialności za każdą szkodę. Nie obejmuje ono bowiem szkód takich jak  m.in. szkody wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej, szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, szkód polegających na zapłacie kar umownych, czy też szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia zostały szczegółowo określone w § 3 ust. 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów  i wynoszą one równowartość w złotych kwot wskazanych w w.w. przepisie, które to są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta, z wyszczególnieniem zawodów medycznych lekarza, w tym lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej.

Poza koniecznością zawarcia umowy ubezpieczenia ważnym obowiązkiem kierownika podmiotu leczniczego jest też niezwłoczne, nie późniejsze niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazanie organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia wystawionych przez ubezpieczyciela (art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).  Niedopełnienie tego obowiązku  z całą pewnością będzie bowiem przedmiotem zastrzeżenia w przypadku ewentualnej kontroli (zob. wystąpienie pokątrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2013r., znak: NZIII.9612.27.2013).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »