| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia zdrowotne > Jak dokonuje się wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak dokonuje się wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego?

Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w razie wygaśnięcia tytułu do tego obowiązkowego ubezpieczenia. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZWUA.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia ich stosunku pracy, w terminie 7 dni, należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego.

Druk ZUS ZWUA

W celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego należy wypełnić specjalny druk ZUS ZWUA. Druk ten jest dostępny w formie elektronicznej w aktualnej wersji programu „Płatnik”. Formularz w formie papierowej znajduje się w każdej jednostce organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również: Ewidencja zaległych składek społecznych i zdrowotnych oraz należnych odsetek

Formularz ZUS ZWUA zawiera następujące części:

  1. Dane organizacyjne -  ta część składa się z 4 pól, z których składający wyrejestrowywanie wypełnia tylko pola 01 lub 02. Pole 01 zaznacza się w razie wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego, a pole 02, w przypadku zgłoszenia korekty do wcześniej złożonej deklaracji o wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego. Pól 03 i 04 nie wypełnia się.
  2. Dane identyfikacyjne płatnika składek – ta część deklaracji składa się z 9 pól. W polach 01 i 02 wpisuje się numer NIP i numer REGON. Pola 03-05 wypełnia się w przypadku, kiedy płatnikiem składek jest osoba fizyczna, w tych polach podaje się numer PESEL, a w przypadku braku PESEL-u, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu. W polu 06 wpisuje się nazwę skróconą płatnika składek. Pola 07-09 wypełnia się także, tylko w przypadku składania wyrejestrowania przez płatnika składek, który jest osobą fizyczną. W tych polach podaje się: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia płatnika.
  3. Dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń -  w tej części w polach 01-07 podaje się informacje o osobie wyrejestrowywanej z ubezpieczenia zdrowotnego. W polu 01 wpisuje się numer PESEL. W razie, gdy osoba nie posiada numeru PESEL, w polach 03 i 04 wpisuje się numer i serię dowodu osobistego lub paszportu. Pole 02 pozostawia się niewypełnione. W polu 05 wpisuje się nazwisko osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczenia, w polu 06 jego pierwsze imię, a w polu 07 datę urodzenia.
  4. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – ta część składa się z 3 pól. W polu 01 wpisuje się  sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, który został wykazany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. W polu 02 podaje się datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia. Natomiast w polu 03 podaje się trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania.
  5. Oświadczenie płatnika składek – w tej części w polach 01-03 podaje się dane płatnika składek, W polu 02 dla potwierdzenia wiarygodności danych płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona składa swój podpis, zaś w polu 03 płatnik przystawia swoją pieczątkę. W polu 01 podaje się datę wypełnienia formularzu;
  6. Oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń – ta część składa się tylko z jednego pola, w którym osoba wyrejestrowywana z ubezpieczenia zdrowotnego własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.
  7. Adnotacje ZUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Zobacz: Jak wypełnić druk ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

URLOPY

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »