| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia zdrowotne > Składki zdrowotne od zasiłków stałych

Składki zdrowotne od zasiłków stałych

Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia wypłacanego przez pomoc społeczną. Art. 37 ustawy o pomocy społecznej określa osoby którym przysługuje zasiłek stały oraz zasady jego ustalania. Wypłata zasiłku stałego jest zadaniem własnym gminy.

Gmina może otrzymać dotację zarówno na zasiłki stałe, jak i na pokrycie składek zdrowotnych. Składka zdrowotna jest opłacana w zależności od wysokości zasiłku. Bardzo często jest tak, że zasiłki nie są wypłacane w jednakowych kwotach. Ich wysokość może ulegać zmianie.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia. Osoby pobierające zasiłek stały maja prawo do bezpłatnej opieki medycznej, przez okres pobierania tego zasiłku.

Ewidencja naliczonej składki zdrowotnej od zasiłku stałego

Wn 4... „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”
Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Polecamy także: Ubezpieczenie zdrowotne - poradnik po zmianach 2013/2014

Zapłata do ZUS na podstawie deklaracji

Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Zasiłek stały ewidencjonowany jest w dziale 852 rozdziale 85216 na paragrafie 311 „Świadczenia społeczne”

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

URLOPY

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »