REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy na wyciągi bankowe wydrukowane z systemu należy nanosić dekretację

Piotr Wieczorek
Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.
Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia
Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W naszej jednostce wyciągi bankowe drukowane są bezpośrednio z systemu bankowego i księgowane bez nanoszenia na nie dekretacji. Kontrolujący jako zarzut postawili nam właśnie brak tych dekretacji, czy mieli rację?

Z art. 4 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finanso­wą oraz wynik finansowy, natomiast ust. 4 tego artykułu wskazuje, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszcze­nia. Czy jeżeli zapis taki znajdzie się w polityce rachunkowości, będzie to działa­nie prawidłowe, zwalniające jednostkę z obowiązku nanoszenia tej dekretacji?

REKLAMA

Jednostka jest zobowiązana do nanoszenia dekreta­cji na wydrukowanych wyciągach bankowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), przyjęte zasady (polityka) rachunkowości to wy­brane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, dopusz­czone ustawą, w tym także określone w MSR, zapew­niające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Istotne jest, że art. 14 ust. 2 uor wskazuje na to, że:

 • zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane,
 • sumy zapisów (obroty) - liczone są w sposób ciągły, a sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzo­nymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Zobacz również: Kontrasygnata skarbnika gminy

Nato­miast art. 21 ust. 1 uor ustala, że dowód księgowy powi­nien zawierać co najmniej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfi­kacyjnego,
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących ope­racji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został spo­rządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowo­du do ujęcia w księgach rachunkowych przez wska­zanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księ­gach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Zgodnie z ust. 1a tego przepisu, możliwe jest zaniecha­nie zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:

 • w ust. 1 pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
 • w ust. 1 pkt 6 (m.in. dekretacji), jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. W opisanym przypadku kluczowe jest to, że wy­ciągi bankowe są drukowane przez jednostkę. Jeśli wy­ciąg bankowy pozostałby w postaci elektronicznej i był zaksięgowany z uwzględnieniem zasad określonych w art. 20 ust. 5 uor, to nie byłoby możliwe zadekreto­wanie go w sposób tradycyjny (pieczątką dekretacyjną czy określeniem Wn, Ma na wyciągu). Z tego przepisu wynika bowiem, że przy prowadzeniu ksiąg rachun­kowych przy użyciu komputera za równoważne z do­wodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za po­średnictwem urządzeń łączności (wydrukowany wy­ciąg będzie dopiero księgowany i z chwilą udostępnie­nia przez bank nie został automatycznie zaksięgowany - gdyby był automatycznie księgowany, technika taka zwalniałaby z dekretacji tego wyciągu bankowego), in­formatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawar­tych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas re­jestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:
 • uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;
 • możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wpro­wadzenie;
 • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie po­prawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;
 • dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpo­wiednio chronione, w sposób zapewniający ich nie­zmienność, przez okres wymagany do przechowy­wania danego rodzaju dowodów księgowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 14 ust. 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 1, art. 22 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

A zatem po wydrukowaniu wyciągu bankowego mamy obowiązek naniesienia na ten dokument m.in. dekretacji, zważywszy, że art. 22 uor stanowi, że dowo­dy księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rze­czywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunko­wych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

Pracownicy budżetówki wściekli. Podwyżek na horyzoncie nie widać

W 2025 roku urzędnikom i służbom mundurowym w Polsce pensje mają wzrosnąć jedynie o 4,1%. Są to dane z dokumentu ministra finansów, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". 

REKLAMA

Ta grupa nie zapłaci PIT od otrzymanych nagród pieniężnych. Sprawdź szczegóły

Nagrody otrzymane przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków w 2024 r., na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej. Znamy szczegóły projektu

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie ma dostosować klasyfikację budżetową do ostatnich zmian w prawie. Pojawi się m.in. nowy rozdział „85518 Świadczenie wspierające”. Co jeszcze się zmieni?

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Służby Więziennej

1 maja 2024 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Ile aktualnie wynoszą uposażenia zasadnicze i dodatki za stopień? 

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie rolnictwa

Wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa. Chodzi o pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych

Wzrosły minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych. Ile aktualnie wynoszą? Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Urlop rodzicielski dla ojca w trakcie wychowawczego matki

W jakim terminie należy wykorzystać urlop rodzicielski? Czy ojciec może skorzystać z 9-tygodniowej części takiego urlopu podczas urlopu wychowawczego matki?

REKLAMA