reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Finanse publiczne > Dotacje > Potrącenie w 2015 roku dotacji nadpłaconej w roku ubiegłym

Potrącenie w 2015 roku dotacji nadpłaconej w roku ubiegłym

Czy z dotacji na 2015 rok można potrącić dotację nadpłaconą w 2014 roku? Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku kwestionuje dopuszczalność takiej praktyki.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku podkreśla, iż dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty ma charakter roczny. W konsekwencji zdaniem tut. Izby, mając na względzie roczny charakter budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie można z dotacji na 2015r.( w nowym roku budżetowym) potrącić nadpłaconej dotacji w 2014r.( w ubiegłym roku budżetowym). W następstwie niezbędne jest zastosowanie procedury wynikającej z art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Jeśli więc się okaże, że dotacja została przyznana w nadmiernej wysokości, to wówczas podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu na podstawie art. 251 lub art. 252 ustawy o finansach publicznych, natomiast w oparciu o art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, właściwy organ ( w tym wójt, burmistrz lub prezydent miasta) będzie właściwy do wydania decyzji w odniesieniu do należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, w tym kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

Powyższy kierunek rozważań znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2012r. sygn. akt II GSK 204/11 wskazał m.in.: ”Przekazanie organowi samorządu sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji przez placówkę oświatową nie ma wpływ na wysokość kolejnych części dotacji w przyszłości, a nieprawidłowości wykorzystania wywołują skutki przewidziane w ustawie o finansach publicznych.”. Podkreślenia również wymaga, że z rozważań zawartych w ww. orzeczeniu oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 października 2010r. sygn. akt I SA/Gd 892/10 wynika, że podstawą ograniczenia ustawowego prawa do dotacji wypłacanej w comiesięcznych transzach, może być tylko przepis ustawowy. Z kolei pogląd o nielegalności zaliczania dotacji nadpłaconej w poczet dotacji należnej wyrażony został również przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 12 czerwca 2012r. sygn. akt I SA/Kr 271/12.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że możliwość zaliczenia dotacji nadpłaconej w poczet dotacji należnej na rok kolejny, w nieuprawniony sposób wprowadza do dwóch odrębnych i niezależnych od siebie stosunków publicznoprawnych- pomiędzy dotującym a beneficjentem dotacji- instytucję potrącenia właściwą przepisowi art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121z późn. Zm.), tj. potrącenia ustawowego.  Dokonywania potrącenie dotyczy bowiem odrębnych  od siebie świadczeń publicznoprawnych. Jedno opiera się na normie zakładającej obowiązek beneficjenta z tytułu zwrotu dotacji( wynikający ze wspomnianego wyżej art. 252 ustawy o finansach publicznych), drugie świadczenie opiera się na obowiązku organu w postaci wypłaty dotacji w transzach comiesięcznych (art. 90 ust. 3c w zw. z ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty). Należy również dodać, że wskazanej oceny prawnej ww. stanu faktyczno-prawnego na gruncie cywilistycznym nie zmieni okoliczności, że potrącenie będzie miało charakter wzajemnego porozumienia (zgoda niepublicznej placówki oświatowej), czyli potrącenia umownego. Zdaniem RIO przedstawiona we wniosku konstrukcja potrącenia wykracza tym samym poza delegację ustawową dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, do określenia trybu rozliczenia dotacji z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Zobacz również: Klasyfikacja dochodów z tytułu zwrotu przez inną gminę kosztów dotacji

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Malinowski

Mateusz Malinowski – Młodszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama