reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Pracownicy oświaty > Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy nie spełniają wymogów przejścia na emeryturę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela) oraz nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Zasady jego przyznawania reguluje ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (dalej: u.n.ś.k.).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to świadczenie o charakterze przedemerytalnym. Prawo do jego nabycia mają tylko i wyłącznie nauczyciele. Nauczycielem w rozumieniu przepisów u.n.ś.k. są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach;
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach.

Należy zaznaczyć, że prawo do uzyskania takiego świadczenia przysługuje tylko takiemu nauczycielowi, który zanim zgłosił wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, pozostawał w stosunku pracy w w/w jednostkach.

Jeśli nauczyciel po rozwiązaniu stosunku pracy a przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podjął inne zatrudnienie lub działalność  - nie może uzyskać takiego świadczenia. Natomiast jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy a przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego nie podjął żadnego innego zatrudnienia lub działalności - może uzyskać to świadczenie.

Zobacz też: Podatki

Warunki uzyskania

Uzyskanie świadczenia kompensacyjnego jest uzależnione od łącznego spełnienia przez nauczyciela następujących warunków:

  • osiągnięcie określonego wieku;
  • okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (dalej – ustawa emerytalna), wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w wymienionych wyżej placówkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy (chyba, że stosunek pracy z nauczycielem został rozwiązany na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela lub wygasł z mocy prawa na skutek upływu sześciomiesięcznego okresu przebywania w stanie nieczynnym bądź na skutek odmowy podjęcia pracy w razie zaistnienia takiej możliwości).

Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa powyżej musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z tą placówką.

Osiągnięcie określonego wieku

Jak już zostało wspomniane, osiągnięcie określonego wieku jest jednym z warunków koniecznych by otrzymać świadczenie kompensacyjne. Przedstawia to poniższa tabela.

Rok osiągnięcia danego wieku

Mężczyźni

Kobiety

2017 - 2018

57 lat

55 lat

2019 - 2020

58 lat

55 lat

2021 - 2022

59 lat

55 lat

2023 - 2024                                                                  

60 lat

55 lat

2025 - 2026

61 lat

56 lat

2027 - 2028

62 lata

57 lat

2029 - 2030

63 lata

58 lat

2031 - 2032

64 lata

59 lat

Prawo do uzyskania świadczenia

Prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie wymagane warunki, ale pozostaje jeszcze w stosunku pracy, prawo do świadczenia kompensacyjnego może nabyć od następnego dnia po ustaniu tego zatrudnienia.

Prawo do świadczenia ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Jak już zostało wspomniane, postępowanie w sprawie świadczenia wszczynane jest na wniosek nauczyciela. Decyzję w sprawie świadczenia wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub organ rentowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania nauczyciela w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkuje on poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Od decyzji w sprawie świadczenia przysługuje odwołanie do sądu.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017. poz. 1189 j.t.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama