Kategorie

Jak rozliczyć świadczenia za czas kwarantanny?

Jak rozliczyć świadczenia za czas kwarantanny?
Jak rozliczyć świadczenia za czas kwarantanny?
shutterstock
Jak rozliczyć świadczenia za czas kwarantanny podczas której urzędnik świadczył telepracę? Za ile dni należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe i na podstawie jakich dokumentów?

PROBLEM

Pracownik objęty 10-dniową kwarantanną (dane o kwarantannie są widoczne na portalu PUE) świadczył w tym okresie przez 4 dni telepracę. Za ile dni należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe i na podstawie jakich dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Reklama

Za czas świadczenia telepracy wykonanej w czasie odbywania kwarantanny, czyli za 4 dni, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie, a nie świadczenie chorobowe. Natomiast za pozostałe dni, kiedy pracownik był w odosobnieniu, ale już nie pracował, ma on prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, w zależności od tego, do jakiego świadczenia jest uprawniony.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), jak i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego, przysługują za okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, orzeczonej w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA. Jednak na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy m.in.:

 1. w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 2. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

ZAPAMIĘTAJ!

Okresu kwarantanny nie musi potwierdzać zwolnienie lekarskie, bowiem przebywa na niej osoba zdrowa.

Jakie świadczenia przysługują za okres kwarantanny?

Reklama

Za okres takiego odosobnienia pracownikowi przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, w zależności, czy już wyczerpał limit 33 dni (lub 14 dni w przypadku ukończenia 50 roku życia) łącznej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, czy też nie.

Zasiłek chorobowy i analogicznie wynagrodzenie chorobowe, przysługują jednak, o ile pracownik o takie świadczenie wystąpi, tzn. zostanie złożony wniosek do ZUS w sprawie wypłaty zasiłku (Z-3) lub pracownik poinformuje pracodawcę o swojej nieobecności w pracy z powodu nałożenia na niego przez sanepid obowiązku przejścia kwarantanny. Innymi słowy, chorobowe przysługuje, jeżeli pracownik w tym czasie pracy nie świadczy.

Czy w czasie kwarantanny można pracować zdalnie?

Jeśli natomiast pracownik zajmuje takie stanowisko pracy, że powierzone czynności może również przenieść na grunt domowy i w czasie kwarantanny lub izolacji pracować na rzecz pracodawcy w formie telepracy czy pracy zdalnej, np. za pomocą sprzętu elektronicznego, to jest to dopuszczalne. Strony mogą więc uzgodnić, że w czasie odosobnienia pracownik będzie aktywny zawodowo.

Wówczas za czas wykonywania pracy nie ma on prawa do świadczenia chorobowego, lecz normalnego wynagrodzenia. Tak wynika z przepisów Kodeksu pracy i ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Artykuł 80 k.p. stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Natomiast ustawa zasiłkowa wyklucza prawo do zasiłku za okres, kiedy w czasie niezdolności do pracy wykonywana jest praca zarobkowa.

Należy więc podkreślić, że jeśli pracownik zacznie już pobierać świadczenie chorobowe, to nie może podjąć w tym samym czasie pracy zdalnej. Nie może bowiem pobierać obu należności jednocześnie, czyli wynagrodzenia za pracę wykonaną oraz wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

Jak udokumentować odbywanie kwarantanny?

Okresu odbywania kwarantanny, podczas którego pracownik już nie wykonywał żadnej pracy na rzecz jednostki, w celu wypłaty chorobowego, nie trzeba już potwierdzać żadnym oświadczeniem pracownika ani decyzją pisemną sanepidu. Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie (albo izolacji domowej) jest informacja w tej sprawie w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS.

Jeśli zasiłki wypłaca ZUS - wniosek o zasiłek pracownik składa za pośrednictwem swojego pracodawcy. Można go wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. ZUS - po otrzymaniu wniosku - zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

Jeśli zasiłki wypłaca pracodawca - do wypłaty chorobowego wystarczy informacja o kwarantannie, która znajduje się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

ZAPAMIĘTAJ!

Jeśli zdarzyłoby się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie są widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę i na jego podstawie otrzyma świadczenie, po potwierdzeniu przez płatnika informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (źródło: ZUS).

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy został objęty obowiązkową 10-dniową kwarantanną w okresie od 18 stycznia do 27 stycznia 2021 r. Pracodawca odczytał taką informację na swoim profilu płatnika składek PUE ZUS. W okresie od 18 do 21 stycznia (przez 4 dni) pracownik wykonywał pracę z domu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Za okres świadczenia pracy ma on prawo do 100-procentowego wynagrodzenia, a za pozostałe 6 dni (od 22 do 27 stycznia) - wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy w wysokości 80% podstawy, gdyż w tym czasie już odstąpił od wypełniania obowiązków służbowych. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3180 zł, a dodatek stażowy - 381,60 zł. Za styczeń pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie chorobowe za 6 dni oraz pełny dodatek stażowy. Zakład pracy obliczył:

1) wynagrodzenie za czas przepracowany:

 • 3180 zł ÷ 30 = 106 zł,

 • 106 zł × 6 dni niemożności wykonywania pracy = 636 zł,

 • 3180 zł - 636 zł = 2544 zł;

2) wynagrodzenie chorobowe za 6 dni:

 • 3180 zł - 13,71% = 2744,02 zł - podstawa wymiaru,

 • 2744,02 zł ÷ 30 = 91,47 zł,

 • 91,47 zł × 80% = 73,18 zł,

 • 73,18 zł × 6 dni = 439,08 zł.

Podstawa prawna

 • art. 80, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

 • art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 870)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931)

 • § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927)

©℗

Autor: IZABELA NOWACKA, ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym; autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Termin na wykonanie wydatków niewygasających

  Czy uchwała rady gminy może przedłużyć termin na wykonanie wydatków niewygasających wynikający z art. 263 uofp?

  Inwestycje w OZE - rozliczanie dotacji na gruncie VAT

  Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tej problematyki. Na wyrok TSUE przyjdzie poczekać zapewne co najmniej do 2023 r., jednak już teraz warto zwrócić uwagę na to, jakie może on pociągnąć za sobą konsekwencje.

  Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

  Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur w 2021 r.

  Zasady wystawiania faktur. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Nowości dotyczą uznania za fakturę biletów jednorazowych. Zniesiony został limit 50 km.

  W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

  Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

  Jak ująć w ewidencji księgowej częściowo umorzony, a następnie zwrócony do reklamacji środek trwały

  Środek trwały został zakupiony w 2019 r. i rozpoczęto jego umorzenie. Pod koniec 2019 r. został zareklamowany i w grudniu 2020 r. zwrócony do dostawcy, co potwierdzone jest fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? W przypadku likwidacji środka trwałego jego wartość netto jest księgowana zapisem 800/011, a dotychczasowe umorzenie 071/011. W opisanym przypadku umorzenie z 2019 r. powinno być przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne (w 2020 r. odpisy nie były dokonywane).

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej - wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego zadeklarował chęć rozmów o podwyżkach w budżetówce.

  Spółka komunalna ponosi opłatę za zajęcie pasa drogi

  Spółka ze 100-proc. udziałem gminy realizuje zadanie polegające na przebudowie wodociągu w pasie drogi gminnej. Czy w sytuacji, w której gmina jest właścicielem tego wodociągu, a spółka jest dzierżawcą, gmina powinna naliczyć wobec spółki opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym? Czy spółka komunalna w ogóle jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

  Jak windykować Dokument Obliczenia Opłaty

  Czy Dokument Obliczenia Opłaty, wystawiany na podstawie art. 40e ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być windykowany, jeśli nie został opłacony? Czy bez okazania dowodu opłaty nie powinien był zostać wydany wnioskodawcy?

  Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

  Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - terminy

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - przedstawiamy terminy sprawozdań, które powinny złożyć w lipcu jednostki samorządu terytorialnego.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r. O ile wzrosną wynagrodzenia młodych lekarzy?

  Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

  Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

  Podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 część pracowników urzędu gminy świadczy pracę zdalnie. Niektórzy z nich mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się urząd i stosowane są wobec nich podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy można je stosować także w okresie pracy zdalnej, gdy pracownicy nie dojeżdżają do pracy?

  Czy w roku 2021 wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody bieżące

  Czy w roku 2021 obowiązuje przepis, na podstawie którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, z wyłączeniem wydatków covidowych?

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?