REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatki dla żołnierzy: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Żołnierze: dodatki specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]
Żołnierze: dodatki specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]
Media

REKLAMA

REKLAMA

Ile w 2023 r. wyniosą dodatki do uposażenia żołnierzy zawodowych: specjalny, długoletnią służbę, kompensacyjny, służbowy?

MON pracuje na nowym rozporządzeniem w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.  Zostanie opublikowane na podstawie art. 439 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Wejdzie w życie już w trakcie 2023 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. Nie stanowi to złamania zasady „prawo nie działa wstecz”, gdyż dotyczy ona tylko zmian niekorzystnych dla żołnierzy.

REKLAMA

Projekt rozporządzenia w formacie WORD do ściągnięcia:

Jakie zmiany w dodatkach do uposażenia dla żołnierzy w 2023 r.?

MON proponuje zachowanie aktualnych wysokości dodatków oraz aktualnych warunków otrzymywania:

  1. dodatku specjalnego dla: członków załóg wojskowych statków powietrznych (z uzupełnieniem przewidującym zwiększenie tego dodatku dla pilotów, którzy wykonywać będą loty na samolotach F-35 i FA 50 – na analogicznych warunkach jakie dzisiaj są przewidziane dla pilotów samolotów F-16 – więcej na końcu artykułu), marynarzy, dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej, nurków, soczków spadochronowych, żołnierzy JW GROM, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, saperów oraz dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
  2. dodatku służbowego dla: dowódców batalionów, dowódców kompani, komendantów szkół podoficerskich, szefów kompanii, dla kontroler ruchu lotniczego, dla żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony, lekarzy, prawników, nawigatorów naprowadzania, szefów służb, informatyków, żołnierzy Wojsk Specjalnych, jednostek tzw. bojowych oraz wybranych żołnierzy z innych jednostek wojskowych,
  3. dodatku za długoletnią służbę wojskową
  4. dodatku kompensacyjnego.

W  rozporządzeniu zaproponowano nową formułę dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej. Proponuje się następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

  1. 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
  2. 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
  3. 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poniżej szczegółowe informacje opracowano na podstawie uzasadnienia do projektu rozporządzenia

Dodatki służbowe w 2023 r.

Są to dodatki, które otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne).

W 2023 r. nie zmienią się zasady ich przyznawania,.

Dodatki wynoszą dla:

1) dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł (w przypadku pełnienia służby w tzw. jednostkach bojowych od 600 zł do 900 zł);

2) komendanta szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;

3) dowódcy kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 525 zł do 750 zł);

4) szefa kompanii, baterii, klucza, szwadronu (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 495 zł do 525 zł) albo bosmana okrętowego – od 45 zł do 75 zł;

5) kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł oraz zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;

6) żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony – do 750 zł;

7) żołnierzy Jednostki Wojskowej FORMOZA oraz Jednostki Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;

8) żołnierzy Jednostki Wojskowej NIL albo Jednostce Wojskowej AGAT – od 150 zł do 2400 zł;

9) żołnierzy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadry działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;

10) żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – do 1350 zł;

11) żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;

12) żołnierzy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego: piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;

13) żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – do 450 zł;

14) lekarza albo lekarz dentysty – od 150 zł do 1500 zł;

15) radcy prawnego albo referenta prawnego – od 150 zł do 900 zł;

16) nawigatora naprowadzania albo wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;

17) szefa służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;

18) żołnierzy Agencji Uzbrojenia realizującego zamówienia publiczne – od 750 zł do 3000 zł;

19) kryptologa, odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo lub programisty w JW Nr 5949, JW Nr 3860 lub w JW Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2100 zł.

UWAGA! Uwzględniając coroczny wzrost budżetu na wydatki obronne, w tym na zabezpieczenie potrzeb zwiększających się stanów osobowych Sił Zbrojnych oraz związany z tym zakres obowiązków i odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu zwiększono dodatek służbowy dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska głównych księgowych. Według nowych rozwiązań wysokość dodatku będzie wynosić od 300 zł do 600 zł miesięcznie.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową 2023 r.

MON planuje zachowanie dotychczasowych rozwiązań, zgodnie z którymi wysokość tego dodatku kształtować się będzie w następujący sposób, po:

- 3 latach służby (3% uposażenia zasadniczego),

- 6 latach służby (6% uposażenia zasadniczego),

- 9 latach służby (9% uposażenia zasadniczego),

- 12 latach służby (12% uposażenia zasadniczego),

- 15 latach służby (15% uposażenia zasadniczego).

Po 15 latach dodatek wzrastać będzie co roku o 1 % należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35% tego uposażenia po 35 latach służby.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne w zakresie nabycia prawa do przedmiotowego dodatku MON przyjmie, że w treści decyzji przyznającej ten dodatek podaje się wartość procentową i kwotową tego dodatku na dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej. Wysokość dodatku uzależniona będzie od okresu pełnienia czynnej (a więc zawodowej oraz wszystkich niezawodowych rodzajów służby wojskowej).

Dodatek kompensacyjny 2023 r.

REKLAMA

Dodatek kompensacyjny przysługiwać będzie żołnierzowi wyznaczonemu na wyższe stanowisko służbowe (bez mianowania na wyższy stopień wojskowy) w wysokości różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

Zaproponowana zmiana w stosunku do stanu obecnego wynika z nowej formuły dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej (patrz poniżej).

Dodatek motywacyjny 2023 r.

MON proponuje następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

1) 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;

2) 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;

3) 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;

4) 405 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

W przepisach przejściowych rozporządzenia zamieszczono regulacje dotyczące zaliczania dodatków wypłacanych żołnierzowi zawodowemu w okresie służby wojskowej do odpowiedniego dodatku specjalnego lub służbowego. Doliczenie to pozwoli na ustalenie całkowitego okresu pobierania dodatku o tożsamym charakterze, bez względu na jego nazwę.

Okres pobierania dodatku ma natomiast istotne znaczenie dla ustalenia jego wysokości w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej.

Dodatki specjalne 2023 r.

MON zakłada utrzymanie obowiązujących norm określających dodatki specjalne, które otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej (stawki miesięczne):

1) dla pilotów – od 750 zł do 2700 zł oraz zwiększenie za wykonywanie lotów na samolotach F-16 do 2250 zł lub zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD – do 2250 zł,

2) dla pozostałego personelu latającego – od 450 zł do 1500 zł oraz zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD do 1500 zł,

3) zachowanie prawa do dodatku za wykonywanie lotów dla pilotów i pozostałego personelu latającego w przypadku zaprzestania wykonywania lotów,

4) dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej – do 450 zł oraz zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej 0 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów przeznaczonych do lotów oznaczonych statusem HEAD o 300 zł;

5) dla marynarzy – od 225 zł do 900 zł;

6) dla nurków – od 450 zł do 1800 zł;

7) dla skoczków spadochronowych – od 300 zł do 1125 zł;

8) dla żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – od 1200 zł do 3300 zł;

9) dla żołnierzy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5250 zł;

10) dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:

a) dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1200 zł do 3300 zł;

b) dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze – do 1350 zł;

c) dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł;

11) dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;

12) dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

Piloci F-35 a dodatki specjalne

Nowym rozwiązaniem zamieszczonym w projekcie jest wprowadzenie zwiększenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych dla żołnierzy, którzy będą wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych F35 i FA 50. Są to samoloty, które w najbliższym okresie będą wprowadzone do użycia w Siłach Zbrojnych RP. Występujące w pilotażu tych samolotów obciążenia psychofizyczne porównywalne są do warunków lotów wykonywanych na samolocie F-16. Dlatego też proponuje się wprowadzenie tożsamego zwiększenia dodatku specjalnego. Ponadto zakłada się, że część pilotów samolotów F-16 zostanie przeszkolona i rozpocznie służbę w charakterze pilotów samolotów F-35 lub FA 50. Wprowadzenie omawianego rozwiązania pozwoli tym pilotom na zachowanie dotychczasowej wysokości dodatku, bowiem dla celów ustalenia wysokości zwiększenia dodatku, okresy służby na samolocie F-16, F-35 oraz FA 50 będą podlegać sumowaniu. Wdrożenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych oznacza konieczność podjęcia szkolenia przez wytypowanych pilotów poza granicami państwa, jeszcze przed przyjęciem tych statków na wyposażenie. Piloci ci będą odbywać szkolenie poza granicami państwa, a liczba wykonanych godzin lotów będzie uzależniona od przyjętego harmonogramu szkolenia. Wobec braku możliwości zagwarantowania każdemu pilotowi możliwości wykonania, w okresie szkolenia, co najmniej 30 godzin lotów proponuje się, aby przepisów nakładających obowiązek wykonania tej liczby godzin roku, jako warunku otrzymania dodatku, nie stosować do pilotów w czasie szkolenia. Zwiększenie wydatków na wypłatę przedmiotowego zwiększenia dodatku do uposażenia będzie proporcjonalnie związane z wprowadzaniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych i związanym z tym kierowaniem pilotów na szkolenia oraz zostanie sfinansowanie w ramach środków finansowych posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych.

Podstawa prawna rozporządzenia

Podstawa prawna: projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 439 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem Minister Obrony Narodowej został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia:

1) wysokości, warunków i trybu przyznawania i podwyższania dodatków specjalnego, służbowego i motywacyjnego, a także, w zależności od występujących okoliczności i tytułu ich wypłaty, możliwość obniżania i wstrzymywania tych dodatków,

2) wysokości, warunków i trybu przyznawania, podwyższania i obniżania dodatku kompensacyjnego,

3) wysokości i trybu przyznawania i podwyższania dodatku za długoletnią służbę wojskową,

4) sposobu ustalania wysokości dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej oraz okresy służby lub pobierania dodatku uznawane za równorzędne z okresem pobierania dodatków specjalnego lub służbowego,

5) szczególnych właściwości lub warunków służby wojskowej, z tytułu których są wypłacane dodatki specjalne oraz

6) stanowisk służbowych, których zajmowanie i jednostki wojskowe, w których pełnienie służby uprawnia do dodatku służbowego.

Uchylone rozporządzenie

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 poz. 966, z późn. zm.) stosownie do brzmienia art. 822 ust. 6 ustawy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

REKLAMA

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

REKLAMA

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

REKLAMA