Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatki dla żołnierzy: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]

Żołnierze: dodatki specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]
Żołnierze: dodatki specjalny, służbowy, za długoletnią służbę, kompensacyjny, motywacyjny [projekt rozporządzenia 2023 r.]
Media
Ile w 2023 r. wyniosą dodatki do uposażenia żołnierzy zawodowych: specjalny, długoletnią służbę, kompensacyjny, służbowy?

MON pracuje na nowym rozporządzeniem w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.  Zostanie opublikowane na podstawie art. 439 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Wejdzie w życie już w trakcie 2023 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. Nie stanowi to złamania zasady „prawo nie działa wstecz”, gdyż dotyczy ona tylko zmian niekorzystnych dla żołnierzy.

Projekt rozporządzenia w formacie WORD do ściągnięcia:

Jakie zmiany w dodatkach do uposażenia dla żołnierzy w 2023 r.?

MON proponuje zachowanie aktualnych wysokości dodatków oraz aktualnych warunków otrzymywania:

 1. dodatku specjalnego dla: członków załóg wojskowych statków powietrznych (z uzupełnieniem przewidującym zwiększenie tego dodatku dla pilotów, którzy wykonywać będą loty na samolotach F-35 i FA 50 – na analogicznych warunkach jakie dzisiaj są przewidziane dla pilotów samolotów F-16 – więcej na końcu artykułu), marynarzy, dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej, nurków, soczków spadochronowych, żołnierzy JW GROM, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, saperów oraz dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
 2. dodatku służbowego dla: dowódców batalionów, dowódców kompani, komendantów szkół podoficerskich, szefów kompanii, dla kontroler ruchu lotniczego, dla żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony, lekarzy, prawników, nawigatorów naprowadzania, szefów służb, informatyków, żołnierzy Wojsk Specjalnych, jednostek tzw. bojowych oraz wybranych żołnierzy z innych jednostek wojskowych,
 3. dodatku za długoletnią służbę wojskową
 4. dodatku kompensacyjnego.

W  rozporządzeniu zaproponowano nową formułę dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej. Proponuje się następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

 1. 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
 2. 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
 3. 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;

Poniżej szczegółowe informacje opracowano na podstawie uzasadnienia do projektu rozporządzenia

Dodatki służbowe w 2023 r.

Są to dodatki, które otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne).

W 2023 r. nie zmienią się zasady ich przyznawania,.

Dodatki wynoszą dla:

1) dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł (w przypadku pełnienia służby w tzw. jednostkach bojowych od 600 zł do 900 zł);

2) komendanta szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;

3) dowódcy kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 525 zł do 750 zł);

4) szefa kompanii, baterii, klucza, szwadronu (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 495 zł do 525 zł) albo bosmana okrętowego – od 45 zł do 75 zł;

5) kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł oraz zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;

6) żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony – do 750 zł;

7) żołnierzy Jednostki Wojskowej FORMOZA oraz Jednostki Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;

8) żołnierzy Jednostki Wojskowej NIL albo Jednostce Wojskowej AGAT – od 150 zł do 2400 zł;

9) żołnierzy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadry działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;

10) żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – do 1350 zł;

11) żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;

12) żołnierzy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego: piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;

13) żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – do 450 zł;

14) lekarza albo lekarz dentysty – od 150 zł do 1500 zł;

15) radcy prawnego albo referenta prawnego – od 150 zł do 900 zł;

16) nawigatora naprowadzania albo wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;

17) szefa służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;

18) żołnierzy Agencji Uzbrojenia realizującego zamówienia publiczne – od 750 zł do 3000 zł;

19) kryptologa, odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo lub programisty w JW Nr 5949, JW Nr 3860 lub w JW Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2100 zł.

UWAGA! Uwzględniając coroczny wzrost budżetu na wydatki obronne, w tym na zabezpieczenie potrzeb zwiększających się stanów osobowych Sił Zbrojnych oraz związany z tym zakres obowiązków i odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu zwiększono dodatek służbowy dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska głównych księgowych. Według nowych rozwiązań wysokość dodatku będzie wynosić od 300 zł do 600 zł miesięcznie.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową 2023 r.

MON planuje zachowanie dotychczasowych rozwiązań, zgodnie z którymi wysokość tego dodatku kształtować się będzie w następujący sposób, po:

- 3 latach służby (3% uposażenia zasadniczego),

- 6 latach służby (6% uposażenia zasadniczego),

- 9 latach służby (9% uposażenia zasadniczego),

- 12 latach służby (12% uposażenia zasadniczego),

- 15 latach służby (15% uposażenia zasadniczego).

Po 15 latach dodatek wzrastać będzie co roku o 1 % należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35% tego uposażenia po 35 latach służby.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne w zakresie nabycia prawa do przedmiotowego dodatku MON przyjmie, że w treści decyzji przyznającej ten dodatek podaje się wartość procentową i kwotową tego dodatku na dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej. Wysokość dodatku uzależniona będzie od okresu pełnienia czynnej (a więc zawodowej oraz wszystkich niezawodowych rodzajów służby wojskowej).

Dodatek kompensacyjny 2023 r.

Dodatek kompensacyjny przysługiwać będzie żołnierzowi wyznaczonemu na wyższe stanowisko służbowe (bez mianowania na wyższy stopień wojskowy) w wysokości różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

Zaproponowana zmiana w stosunku do stanu obecnego wynika z nowej formuły dodatku motywacyjnego, który przysługiwać będzie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusie podoficerów zawodowych lub szeregowych zawodowych za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej (patrz poniżej).

Dodatek motywacyjny 2023 r.

MON proponuje następujące kryteria i wysokość omawianego dodatku:

1) 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;

2) 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;

3) 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;

4) 405 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

W przepisach przejściowych rozporządzenia zamieszczono regulacje dotyczące zaliczania dodatków wypłacanych żołnierzowi zawodowemu w okresie służby wojskowej do odpowiedniego dodatku specjalnego lub służbowego. Doliczenie to pozwoli na ustalenie całkowitego okresu pobierania dodatku o tożsamym charakterze, bez względu na jego nazwę.

Okres pobierania dodatku ma natomiast istotne znaczenie dla ustalenia jego wysokości w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej.

Dodatki specjalne 2023 r.

MON zakłada utrzymanie obowiązujących norm określających dodatki specjalne, które otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej (stawki miesięczne):

1) dla pilotów – od 750 zł do 2700 zł oraz zwiększenie za wykonywanie lotów na samolotach F-16 do 2250 zł lub zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD – do 2250 zł,

2) dla pozostałego personelu latającego – od 450 zł do 1500 zł oraz zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD do 1500 zł,

3) zachowanie prawa do dodatku za wykonywanie lotów dla pilotów i pozostałego personelu latającego w przypadku zaprzestania wykonywania lotów,

4) dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej – do 450 zł oraz zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej 0 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów przeznaczonych do lotów oznaczonych statusem HEAD o 300 zł;

5) dla marynarzy – od 225 zł do 900 zł;

6) dla nurków – od 450 zł do 1800 zł;

7) dla skoczków spadochronowych – od 300 zł do 1125 zł;

8) dla żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – od 1200 zł do 3300 zł;

9) dla żołnierzy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5250 zł;

10) dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:

a) dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1200 zł do 3300 zł;

b) dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze – do 1350 zł;

c) dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł;

11) dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;

12) dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

Piloci F-35 a dodatki specjalne

Nowym rozwiązaniem zamieszczonym w projekcie jest wprowadzenie zwiększenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych dla żołnierzy, którzy będą wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych F35 i FA 50. Są to samoloty, które w najbliższym okresie będą wprowadzone do użycia w Siłach Zbrojnych RP. Występujące w pilotażu tych samolotów obciążenia psychofizyczne porównywalne są do warunków lotów wykonywanych na samolocie F-16. Dlatego też proponuje się wprowadzenie tożsamego zwiększenia dodatku specjalnego. Ponadto zakłada się, że część pilotów samolotów F-16 zostanie przeszkolona i rozpocznie służbę w charakterze pilotów samolotów F-35 lub FA 50. Wprowadzenie omawianego rozwiązania pozwoli tym pilotom na zachowanie dotychczasowej wysokości dodatku, bowiem dla celów ustalenia wysokości zwiększenia dodatku, okresy służby na samolocie F-16, F-35 oraz FA 50 będą podlegać sumowaniu. Wdrożenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych oznacza konieczność podjęcia szkolenia przez wytypowanych pilotów poza granicami państwa, jeszcze przed przyjęciem tych statków na wyposażenie. Piloci ci będą odbywać szkolenie poza granicami państwa, a liczba wykonanych godzin lotów będzie uzależniona od przyjętego harmonogramu szkolenia. Wobec braku możliwości zagwarantowania każdemu pilotowi możliwości wykonania, w okresie szkolenia, co najmniej 30 godzin lotów proponuje się, aby przepisów nakładających obowiązek wykonania tej liczby godzin roku, jako warunku otrzymania dodatku, nie stosować do pilotów w czasie szkolenia. Zwiększenie wydatków na wypłatę przedmiotowego zwiększenia dodatku do uposażenia będzie proporcjonalnie związane z wprowadzaniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP nowych statków powietrznych i związanym z tym kierowaniem pilotów na szkolenia oraz zostanie sfinansowanie w ramach środków finansowych posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych.

Podstawa prawna rozporządzenia

Podstawa prawna: projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 439 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem Minister Obrony Narodowej został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia:

1) wysokości, warunków i trybu przyznawania i podwyższania dodatków specjalnego, służbowego i motywacyjnego, a także, w zależności od występujących okoliczności i tytułu ich wypłaty, możliwość obniżania i wstrzymywania tych dodatków,

2) wysokości, warunków i trybu przyznawania, podwyższania i obniżania dodatku kompensacyjnego,

3) wysokości i trybu przyznawania i podwyższania dodatku za długoletnią służbę wojskową,

4) sposobu ustalania wysokości dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej oraz okresy służby lub pobierania dodatku uznawane za równorzędne z okresem pobierania dodatków specjalnego lub służbowego,

5) szczególnych właściwości lub warunków służby wojskowej, z tytułu których są wypłacane dodatki specjalne oraz

6) stanowisk służbowych, których zajmowanie i jednostki wojskowe, w których pełnienie służby uprawnia do dodatku służbowego.

Uchylone rozporządzenie

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 poz. 966, z późn. zm.) stosownie do brzmienia art. 822 ust. 6 ustawy.

Reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
PIT 2023. Komentarz
PIT 2023. Komentarz
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  RIO: Odliczenie VAT a zwrot środków z Polskiego Ładu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wyjaśniła, że w obowiązującej uchwale o ustanowieniu Rządowego Programu Polski Ład nie istnieje obowiązek zwrotu części dofinansowania w przypadku odliczenia podatku VAT. Zdaniem Izby, gmina będzie miała prawo zagospodarować pieniądze z odliczonego podatku zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  „Trzynastka” za 5 miesiecy pracy? Czy to możliwe?

  Co do zasady minimalny okres zatrudnienia uprawniający do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, to sześć miesięcy w roku kalendarzowym, są jednak wyjątki – wyjaśnił rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Juliusz Głuski-Schimmer.

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych od 3000 zł do 4300 zł brutto. 22 kategorii zaszeregowania

  Dramatyczne spłaszczenie poziomu wynagrodzeń - tak Związek Powiatów Polskich ocenia projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dokument właśnie trafił do konsultacji publicznych. 

  Dostawa energii cieplnej nie jest zwolniona z VAT

  W każdym przypadku, w którym opłata za ogrzewanie lokalu mieszkalnego jest ustalana w sposób odzwierciedlający faktyczne zużycie energii cieplnej, jej dostawa jest świadczeniem odrębnym od usługi najmu. Jeśli zatem usługa dostawy energii cieplnej stanowi usługę odrębną, to ta nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko powszechnie wyrażają organy skarbowe. Ale w takich przypadkach ważne są zapisy zawarte w umowie najmu dotyczące rozliczeń kosztów ciepła. I na to warto zwrócić uwagę.

  Składki ZUS od styczniowych pensji w kosztach stycznia 2023 r. Interpretacja indywidualna
  Dyrektor KIS o momencie zaliczania składek ZUS od pensji pracownika do kosztów podatkowych pracodawcy.
  Pracownik samorządowy: rozporządzenie o podwyżkach i ochronie przed zwolnieniem od 1 marca 2023 r.
  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Oprócz nowych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe chroniące pracowników, którzy nie spełnią wymagań określonych w rozporządzeniu.
  Kilometrówka 2023 r. dla samochodów elektrycznych
  Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, aby objąć przepisami również pojazdy elektryczne, hybrydowe, napędzane wodorem lub zasilane innymi alternatywnymi źródłami energii – poinformował rzecznik prasowy resortu Szymon Huptyś. W najbliższym czasie projekt ma być skierowany do uzgodnień.
  ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
  ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
  Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
  Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
  PIT-2 a umowa zlecenia w 2023 r.
  Przy umowie zlecenia kilka razy warto przemyśleć składanie wniosku PIT-2, w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. W przeciwnym razie na koniec roku może pojawić się niedopłata podatku. Podatnik może jednak to potraktować jak kredyt podatkowy.
  RIO: Czy gmina musi zwracać opłatę za niewykorzystane zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
  Według RIO gmina ma obowiązek dokonać zwrotu opłat wniesionych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zrezygnowali z nich lub zostały one cofnięte. Zdaniem Izby zwrot środków powinien nastąpić bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.
  Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej podlega rejestracji na kasie fiskalnej?
  Prowadzimy stołówkę szkolną i co za tym idzie sprzedaż posiłków obiadowych dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Do tej pory sprzedaż taka była ewidencjonowana na kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona. Od 1 stycznia chcemy ewidencjonować sprzedaż jako niepodlegającą VAT. Czy jest konieczność nabijania takiej sprzedaży na kasie fiskalnej, którą posiadamy ze względu na wynajmy sal?
  Jaka stawka VAT od remontu nieruchomości?
  Samorządowa jednostka budżetowa gospodaruje nieruchomością, w której mieszczą się lokale użytkowe oraz 5 lokali mieszkalnych (każdy lokal o powierzchni ok. 60 m2). Lokale użytkowe wydzierżawiane są na cele świadczenia opieki medycznej oraz na prowadzenie apteki i stanowią większą część niż lokale mieszkalne. Jaki VAT należy zastosować w przypadku remontu dachu budynku, malowania wspólnej klatki schodowej, ocieplenia piwnic czy wykonania okresowej kontroli gazowej/kominiarskiej budynku – 23% czy 8%?
  Dystrybucja węgla przez samorządy a rozliczanie VAT
  Sprzedaż węgla przez gminy a VAT. Pod koniec października 2022 r. Sejm uchwalił regulacje prawne dotyczące preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wprowadzają one nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy i - jak każda sprzedaż - mają swoje konsekwencje na gruncie podatkowym. Jak prawidłowo wystawić fakturę z tytułu sprzedaży węgla? Czy sprzedaż trzeba rejestrować na kasie fiskalnej? Czy płatności należy dokonywać w ramach systemu podzielonej płatności?
  Trzynastka a urlop dla poratowania zdrowia
  Trzynastka a urlop. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej pół roku. Przepracowanie 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest jednak wymagane w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
  Sprawozdanie SP-1 w 2023 r. [Termin do 10 stycznia 2023 r.]
  Sprawozdanie dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie SP-1 składają samorządy.
  Do 31 stycznia 2023 r. pracodawcy muszą złożyć ZUS IWA
  Sprawozdanie ZUS IWA zawiera informacje niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Po otrzymaniu sprawozdania ZUS ustali płatnikowi składek indywidualną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  Kilometrówka 2023 r.: Stawki dla prywatnych samochodów, motocykli, motorowerów [Dz.U. z 2023 r. poz. 5]
  Kilometrówka 2023 r.: Rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dz.U. z 2023 r. poz. 5
  ZUS: w listopadzie 2022 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób
  W listopadzie 2022 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie wyniosła 3,1 tys. zł.
  MEiN: Minimalne wynagrodzenie profesora wzrośnie z 6410 zł brutto do kwoty 7210 zł od 1 stycznia 2023 r.
  Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. - poinformowało MEiN.
  Czy CUW może prowadzić elektroniczne książki inwentarzowe?
  Czy centrum usług wspólnych może prowadzić książki inwentarzowe w wersji elektronicznej jednostkom obsługiwanym. Jeśli tak, to jaki przepis to umożliwia?
  Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy
  W Kodeksie pracy ma się pojawić nowa forma pracy - okazjonalna praca zdalna. W każdym roku kalendarzowym będą to 24 dni - o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości zwiększenia liczby dni pracy okazjonalnej. Nawet na wniosek pracownika.
  Księgowanie niewłaściwego wykonania robót remontowo-budowlanych
  Jednostka budżetowa zawarła umowę na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku jej siedziby. Zgodnie z umową wartość robót wynosiła 10 000 zł. Prace zostały wykonane w terminie, ale stwierdzono nieprawidłowości. Usterki wymieniono w protokole zdawczo odbiorczym i wyceniono na 2000 zł. Wykonawca wystawił fakturę w kwocie wynikającej z zapisów umowy - 10 000 zł. Jednostka wezwała go do wystawienia faktury korygującej. Wykonawca nie zgadza się z decyzją jednostki i żąda zapłaty całej kwoty z faktury. Jak prawidłowo należy postąpić w tej sytuacji i jakich księgowań dokonać?
  Ewidentne pomyłki w arkuszach spisu z natury [główny księgowy]
  Jak rozwiązać następujący problem z poprawkami w arkuszach spisu z natury?
  Podwyżki wynagrodzenia w samorządach od 1 marca 2023 r.
  1 marca 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jej założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.