reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Są jednak pewne wyjątki.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej uregulowane zostało w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym artykule pracownicy nabywają po przepracowaniu roku kalendarzowego u danego pracodawcy. W zdaniu poprzednim mowa oczywiście o pełnej wysokości wynagrodzenia.

Prawo to nabywają pracownicy:

  • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;
  • zatrudnieni w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową;
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie mają zastosowania do pracowników podlegającym przepisom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, póz. 306 ze zm.). Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 2005 r. (sygn. akt I PK 199/04).

Zobacz: Zatrudnianie i zwalnianie

Od 1 marca 2017 r., przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie stosuje się także do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.

Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej

Problematyczną kwestią są także pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. Czy należy im się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 maja 2001 r. (sygn. akt III ZP 9/01) stwierdził:

Pracownik zakładu opieki zdrowotnej przejęty na podstawie art. 231 § 1 KP przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przed dniem 1 stycznia 1998 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) zachowuje prawo do nagrody z zakładowego funduszu nagród do czasu zmiany treści stosunku pracy w tym zakresie.

Z kolei Sąd Najwyższy w dniu 4 kwietnia 2000 r. w sprawie o sygn. akt III ZP 7/00 podjął następującą uchwałę:

Pracownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez wojewodę i działającego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) nie są pracownikami jednostki budżetowej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080).

Status prawny pracowników zakładów opieki zdrowotnej jest zróżnicowany. Zależy to chociażby od statusu organizacyjnego, prawnego oraz finansowego zoz-u w którym są zatrudnieni.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama