reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Zatrudnianie i zwalnianie > Ile wyniesie okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

Ile wyniesie okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

PROBLEM: Pracownik otrzymał miesięczne wypowiedzenie umowy, które upływa z końcem października. W tym dniu mijają też 3 lata od chwili zatrudnienia tej osoby. Czy okres wypowiedzenia powinien wynosić miesiąc czy 3 miesiące?

ODPOWIEDŹ: W omawianym stanie faktycznym okres wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące.

UZASADNIENIE: Umowa o pracę z zastosowaniem miesięcznego okresu zatrudnienia rozwiązałaby się z upływem ostatniego dnia zatrudnienia (w tym przypadku 31 października). Tego dnia jednak pracownik osiąga 3-letni okres zatrudnienia w zakładzie pracy. Staż pracy wynoszący 3 lata pracownik ma już zatem 31 października, a w tym dniu trwa jeszcze zatrudnienie (okres wypowiedzenia upływa z końcem tego dnia). Strony obowiązuje zatem 3-miesięczny, a nie miesięczny okres wypowiedzenia. Potwierdza to bogate orzecznictwo. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy, w celu określenia długości okresu wypowiedzenia, bierzemy pod uwagę również okres wypowiedzenia tej umowy (uchwała Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PZP 33/78). Staż zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia, trwa do końca rozwiązania umowy, a nie do dnia jego rozpoczęcia (wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2011 r., sygn. akt II PK 12/11).

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

W przypadku umów zawartych na czas określony problemy praktyczne powstają odnośnie wypowiedzenia - w szczególności w zakresie liczenia zatrudnienia, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia.

Przy zastosowaniu okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy (art. 49 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi (art. 36 § 1 k.p.):

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ustalając zakładowy staż pracy, w celu określenia długości okresu wypowiedzenia przyjmujemy wszystkie okresy zatrudnienia, na które składają się:

  • obecnie trwająca umowa oraz umowy wcześniejsze, zarówno tworzące z nią ciąg (np. umowa na okres próbny, bezpośrednio po niej umowa na czas określony, a następnie umowa na czas nieokreślony), jak też umowy łączące strony wcześniej (tzn. z przerwami w zatrudnieniu, niezależnie od długości tych przerw);
  • okresy zatrudnienia przypadające u poprzedniego (innego) pracodawcy, jeżeli do zmiany pracodawcy doszło na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika;
  • okresy urlopów bezpłatnych udzielonych za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art. 1741 § 2 k.p.).

INTERPRETACJE

(…) Inna jest sytuacja pracodawcy, który stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., wypowiada umowę o pracę na czas określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 36 k.p. Z art. 16 ustawy nowelizującej można wnioskować a contrario, że w przypadku umowy zawieranej 22 lutego 2016 r. albo później, przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uwzględnieniu podlega także okres zatrudnienia pracownika u pracodawcy przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy. Odpowiada to zamiarowi prawodawcy jak najszybszego dostosowania krajowych regulacji do prawa Unii Europejskiej. (…)

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 7 października 2015 r.

Pracownik był zatrudniony w urzędzie w okresie od stycznia 2000 r. do marca 2010 r. Obecnie jest ponownie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (od 1 stycznia 2018 r. do połowy 2019 r.). Umowa ta podlega rozwiązaniu za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, gdyż do okresu, od którego zależy jego długość, należy wliczyć ponad 10-letnie wcześniejsze zatrudnienie.

Podsumowując, przy ustalaniu okresu wypowiedzenia znajdą zastosowanie następujące zasady:

okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, przy czym zakładowy staż pracy liczony jest nie wcześniej niż od 22 lutego 2016 r. w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej przed tym dniem;

w przepisach obowiązujących od 22 lutego 2016 r. nie ma odrębnej regulacji dotyczącej szczególnego, bo obejmującego 3 dni robocze, okresu wypowiedzenia umowy na zastępstwo; wynika z tego, że umowa taka zawarta przed zmianą od 22 lutego 2016 r. rozwiązywana jest za wypowiedzeniem uzależnionym od stażu pracy;

przy umowie zawartej 22 lutego 2016 r. lub później do okresu, od którego zależy długość wypowiedzenia, wliczamy również zatrudnienie na rzecz tego pracodawcy (lub jego poprzedników prawnych) sprzed 22 lutego 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA

art. 32, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

MAREK ROTKIEWICZ

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych z tego zakresu, wykładowca, trener

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama