reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > Klasyfikacja zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy

Klasyfikacja zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy

Przepisy wprost nie przewidują paragrafu, który dotyczyłby zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stoi na stanowisku, iż do jednoznacznego określenia prawidłowej klasyfikacji dla przedmiotowego wydatku konieczne jest ustalenie czy jednostka rozliczyła się ostatecznie z wykonawcą robót za wykonane dotychczas prace.

Czy uzyskana z gwarancji ubezpieczeniowej kara umowna (w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od umowy i przerwaniem realizacji zamówienia publicznego) stanowiąca środki publiczne może być – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatkowana na zapłatę roszczeń podwykonawców zgłoszonych w związku z realizacją dostaw i świadczeniem usług na realizowanej inwestycji na podstawie art. 6471kc w świetle liberalnego orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle stosowania w/w przepisu w ramach działu 92601 – obiekty sportowe - § 6060 – wydatki inwestycyjne?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie wskazała na brak dopuszczalności przeznaczenia określonych dochodów (np. z tytułu kary umownej) na określone wydatki, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej lub zachodzą wyłączenia wskazane w art. 42 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Tym samym – w ocenie RIO – należy uznać należy, iż nieprawidłowe byłoby ścisłe wiązanie uzyskanej tytułem kary umownej kwoty z wydatkami na rzecz podwykonawców. Zapłata należności podwykonawcom, w razie ustalenia odpowiedzialności gminy w takiej sytuacji winna zatem nastąpić z nieoznaczonych imiennie środków publicznych.

Komplet Księgowych sfery budżetowej - 12 m-cy od dziś

Klasyfikacja

Jak podkreśla RIO w Gdańsku, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprost nie przewiduje paragrafu, który dotyczyłby zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy.

Do jednoznacznego określenia prawidłowej klasyfikacji dla przedmiotowego wydatku konieczne jest ustalenie czy jednostka rozliczyła się ostatecznie z wykonawcą robót za wykonane dotychczas prace (np. płacąc mu wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane prace). Zakładając, że jednostka nie uiściła żadnej kwoty na rzecz wykonawcy tytułem wynagrodzenia za część wykonanych na podstawie umowy prac, a swoje roszczenie z tytułu wypłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie art. 6471  § 5 k.c. potrąciła z roszczeniem wykonawcy, zapłatę podwykonawcom należałoby zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny w § 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Jeżeli jednostka rozliczyła się z wykonawcą robót, klasyfikując poczynione wydatki w § 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to rbak jest podstaw do zakwalifikowania wypłaty należności na rzecz podwykonawców jako wydatku inwestycyjnego. Gminie przysługuje bowiem prawo regresu do wykonawcy z tytułu uiszczonego podwykonawcom wynagrodzenia. Dokonany wydatek gminy wobec podwykonawców nie będzie wpływał na wartość inwestycji, zapłata nie będzie zatem wydatkiem inwestycyjnym. Skorzystanie z regresu wobec wykonawcy nie będzie także powodowało, aby utrzymane od niego środki zwrotne były dochodami majątkowymi, będą to więc dochody bieżące.

Brak jest w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów wprost paragrafu, który obejmowałby przypadek wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom (przy założeniu, że wykonawca także otrzymał wynagrodzenie), jednakże najbardziej odpowiednim wydaje się być § 459 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych lub § 460 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

RIO w Gdańsku, RP.0441/103/50/34648/2014

Zobacz również: Klasyfikacja wydatków na udostępnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama