| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > Klasyfikacja zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy

Klasyfikacja zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy

Przepisy wprost nie przewidują paragrafu, który dotyczyłby zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stoi na stanowisku, iż do jednoznacznego określenia prawidłowej klasyfikacji dla przedmiotowego wydatku konieczne jest ustalenie czy jednostka rozliczyła się ostatecznie z wykonawcą robót za wykonane dotychczas prace.

Czy uzyskana z gwarancji ubezpieczeniowej kara umowna (w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od umowy i przerwaniem realizacji zamówienia publicznego) stanowiąca środki publiczne może być – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatkowana na zapłatę roszczeń podwykonawców zgłoszonych w związku z realizacją dostaw i świadczeniem usług na realizowanej inwestycji na podstawie art. 6471kc w świetle liberalnego orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle stosowania w/w przepisu w ramach działu 92601 – obiekty sportowe - § 6060 – wydatki inwestycyjne?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie wskazała na brak dopuszczalności przeznaczenia określonych dochodów (np. z tytułu kary umownej) na określone wydatki, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej lub zachodzą wyłączenia wskazane w art. 42 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Tym samym – w ocenie RIO – należy uznać należy, iż nieprawidłowe byłoby ścisłe wiązanie uzyskanej tytułem kary umownej kwoty z wydatkami na rzecz podwykonawców. Zapłata należności podwykonawcom, w razie ustalenia odpowiedzialności gminy w takiej sytuacji winna zatem nastąpić z nieoznaczonych imiennie środków publicznych.

Komplet Księgowych sfery budżetowej - 12 m-cy od dziś

Klasyfikacja

Jak podkreśla RIO w Gdańsku, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprost nie przewiduje paragrafu, który dotyczyłby zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w ramach odpowiedzialności solidarnej gminy.

Do jednoznacznego określenia prawidłowej klasyfikacji dla przedmiotowego wydatku konieczne jest ustalenie czy jednostka rozliczyła się ostatecznie z wykonawcą robót za wykonane dotychczas prace (np. płacąc mu wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej części zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy w części obejmującej niezrealizowane prace). Zakładając, że jednostka nie uiściła żadnej kwoty na rzecz wykonawcy tytułem wynagrodzenia za część wykonanych na podstawie umowy prac, a swoje roszczenie z tytułu wypłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie art. 6471  § 5 k.c. potrąciła z roszczeniem wykonawcy, zapłatę podwykonawcom należałoby zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny w § 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Jeżeli jednostka rozliczyła się z wykonawcą robót, klasyfikując poczynione wydatki w § 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, to rbak jest podstaw do zakwalifikowania wypłaty należności na rzecz podwykonawców jako wydatku inwestycyjnego. Gminie przysługuje bowiem prawo regresu do wykonawcy z tytułu uiszczonego podwykonawcom wynagrodzenia. Dokonany wydatek gminy wobec podwykonawców nie będzie wpływał na wartość inwestycji, zapłata nie będzie zatem wydatkiem inwestycyjnym. Skorzystanie z regresu wobec wykonawcy nie będzie także powodowało, aby utrzymane od niego środki zwrotne były dochodami majątkowymi, będą to więc dochody bieżące.

Brak jest w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów wprost paragrafu, który obejmowałby przypadek wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom (przy założeniu, że wykonawca także otrzymał wynagrodzenie), jednakże najbardziej odpowiednim wydaje się być § 459 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych lub § 460 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

RIO w Gdańsku, RP.0441/103/50/34648/2014

Zobacz również: Klasyfikacja wydatków na udostępnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »