reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Sprawozdawczość finansowa > Sprawozdania finansowe - jednostkowe, łączne, skonsolidowane

Sprawozdania finansowe - jednostkowe, łączne, skonsolidowane

Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu jedynie o własne księgi rachunkowe, to jest to sprawozdanie jednostkowe.

Sporządzanie sprawozdań finansowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest elementem rachunkowości. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z w/w ustawą z uwzględnieniem zasad nadanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Szczególne zasady rachunkowości w sektorze finansów publicznych dotyczące m.in. sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisami rozporządzenia określono dzień bilansowy, elementy składowe sprawozdania finansowego, terminy przekazania, odbiorców sprawozdań, a także ich rodzaje.

Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) poprzez:

 • bilans;
 • rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym;
 • zestawienie zmian w funduszu.

Zobacz również: Łączne sprawozdanie finansowe JST a sprawozdania jednostek administracji zespolonej

Sprawozdanie finansowe winno być sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej, a dane w nim wyrażone w złotych i groszach.

Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu jedynie o własne księgi rachunkowe, to jest to sprawozdanie jednostkowe.

Szczególny obowiązek sprawozdawczy obejmuje jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i wyraża się sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego jako sumy sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentowi części budżetowej czy dysponentom budżetu państw drugiego stopnia, a także własnego sprawozdania finansowego.

W procedurze sporządzenia sprawozdania łącznego obligatoryjnym jest wyłączenie rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami.

Łączne sprawozdanie finansowe sporządzane przez jednostki obsługujące dysponenta części budżetowej oraz  dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia składa się z :

 • łącznego bilansu jako sumy bilansów jednostkowych jednostek podległych oraz placówek;
 • łącznego rachunku zysków i strat jako sumy rachunku zysków i strat jednostkowych jednostek podległych oraz placówek;
 • łącznego zestawienia zmian w funduszu jako sumy zestawienia zmian w funduszu jednostkowych jednostek podległych oraz placówek.

Do sporządzania sprawozdania łącznego zobowiązane są też jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmuje sobą:

 • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 • łączny bilans z danych wynikających z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wzór formularza stanowi załącznik Nr  5 .

 • łączny rachunek zysków i strat z danych wynikających z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wzór formularza stanowi załącznik Nr  7 .

 • łączne zestawienie zmian w funduszu z danych wynikających z zestawienie zmian w funduszu  samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wzór formularza stanowi załącznik Nr  8.

Tutaj również obowiązuje zasada wyłączeń wzajemnych rozliczeń miedzy jednostkami.

Do sporządzania skonsolidowanego bilansu jest zobowiązany zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Wzór formularza stanowi załącznik Nr 10 .

Jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki, informacje prezentowane sprawozdaniem finansowym mogą być  wykazywane w większej szczegółowości niż określają to wzory formularzy.

Przepisy rozporządzenia precyzują terminy złożenia sprawozdania finansowego i ich odbiorców, przy czym personalizują obowiązek sprawozdawczy I tak:

 • kierownicy jednostek placówek  składają  sprawozdanie finansowe dysponentom środków budżetu państwa wyższego stopnia lub zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca  roku następnego
 • dysponenci środków budżetu drugiego stopnia składają łączne sprawozdanie finansowe dysponentom części budżetowej w terminie do 15 kwietnia roku następnego
 • dysponenci części budżetowej składają łączne sprawozdanie finansowe Ministrowi Finansów w terminie do 30 kwietnia roku następnego
 • Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdanie finansowe właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 kwietnia roku następnego
 • Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdanie finansowe w formie skonsolidowanego bilansu właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następnego
 • Regionalna Izba Obrachunkowa składa Ministrowi Finansów skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego do 14 lipca roku następnego
 • O sposobie, terminie przekazania sprawozdania finansowego placówki decydują dysponenci części budżetowej.

Zobacz również: Wyłączenia konsolidacyjne w bilansie

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama