reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Zamówienia publiczne > Tryby udzielania zamówienia > Jakościowe i innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Jakościowe i innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Kryteria związane z jakością przedmiotu zamówienia są bardzo pożądane z perspektywy celów realizowanych przez zamawiających. Innowacyjne zakupy mają na celu uzyskanie optymalnej relacji kosztu do otrzymanej jakości, a w szerszej perspektywie podniesienie jakości usług publicznych. Jak stosować jakościowe i innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych?

Pozacenowe kryteria oceny ofert

W obecnym stanie prawnym cena nie powinna co do zasady być jedynym a przynajmniej dominującym kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, z art. 91 ust. 2a PZP wynika reguła, zgodnie z którą waga kryterium ceny nie może być wyższa niż 60 %. Wskazany przepis pozwala na przekroczenie progu 60% przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 2 PZP oraz ich związki jedynie wówczas, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określone zostaną standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a w załączniku do protokołu wykazane zostanie w jaki sposób w opisie uwzględniono koszty cyklu życia.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.” w 52% zamówień o wartości przekraczającej progi unijne zamawiający wskazywali oprócz ceny tylko jedno dodatkowe kryterium. W zamówieniach poniżej progów unijnych odsetek ten wyniósł 66%. Do najpopularniejszych kryteriów pozacenowych należały: okres gwarancji lub rękojmi (41 % powyżej progu, 61 % poniżej) oraz kryteria związane z terminem wykonania zamówienia (odpowiednio 40% i 31%).

Jakościowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Kryteria jakościowe muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Jak podniesiono w orzecznictwie KIO, istota kryterium oceny polega na tym, że wnosi ono określony walor do przedmiotu zamówienia (wyrok KIO z 1.02.2019 r., KIO 55/19). Kryteria związane z jakością to przede wszystkim parametry techniczne, a także właściwości funkcjonalne i estetyczne przedmiotu zamówienia. Posługiwanie się kryterium technicznym ma tę zaletę, że jest zazwyczaj bardzo precyzyjne i jednoznaczne. Może jednak być trudne w przypadkach, gdy zamawiający określi wymagania podstawowe na tak wysokim poziomie, że ich dalsze podwyższanie (w celu uzyskania dodatkowych punktów w ocenie ofert) może być nieuzasadnione ponieważ wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem kosztów realizacji lub eksploatacji przedmiotu zamówienia. Należy jednak mieć na uwadze, że trudności związane z wyborem i opisem kryteriów pozacenowych nie mogą uzasadniać ich braku (uchwała KIO z 30.11.2017 r., KIO/KD 64/17).

Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich.

To szczególnie ważne, ponieważ nie ma możliwości doprecyzowania niejasnych kryteriów w trakcie oceny ofert (wyrok KIO z 9.07.2018 r., KIO 1232/18). Wykonawca ma natomiast możliwość podnoszenia wątpliwości odnośnie do interpretacji opisu kryteriów występując do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 PZP). Obiektywny i jednoznaczny charakter kryteriów oznacza, że nie mogą one skutkować przyznaniem zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru wykonawcy (art. 67 ust. 4 Dyrektywy 2014/24/UE). Zamawiający winien także „wykazać zasadność wyboru i zastosowania tych kryteriów oceny” (wyrok TSWE w sprawie C-513/99, pkt 28) w tym z punktu widzenia swoich uzasadnionych potrzeb (wyrok KIO z 13.08.2019 r., KIO 1447/19). Zamawiający winien zatem brać pod uwagę nie tylko własne preferencje odnośnie do przedmiotu zamówienia, ale przede wszystkim to jakie są jego obiektywne potrzeby związane z prowadzoną działalnością (por. wyrok KIO a 15.03.2018 r., KIO 365/18).

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

SMM Legal

Autor:

Senior Associate

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich./Fot. Shutterstock
Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich./Fot. Shutterstock

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN – nowe rozporządzenie z komentarzem. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4/202179.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama