Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakościowe i innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Krzysztof Obidziński
Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich./Fot. Shutterstock
Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich./Fot. Shutterstock
shutterstock
Kryteria związane z jakością przedmiotu zamówienia są bardzo pożądane z perspektywy celów realizowanych przez zamawiających. Innowacyjne zakupy mają na celu uzyskanie optymalnej relacji kosztu do otrzymanej jakości, a w szerszej perspektywie podniesienie jakości usług publicznych. Jak stosować jakościowe i innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych?

Pozacenowe kryteria oceny ofert

W obecnym stanie prawnym cena nie powinna co do zasady być jedynym a przynajmniej dominującym kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, z art. 91 ust. 2a PZP wynika reguła, zgodnie z którą waga kryterium ceny nie może być wyższa niż 60 %. Wskazany przepis pozwala na przekroczenie progu 60% przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 2 PZP oraz ich związki jedynie wówczas, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określone zostaną standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a w załączniku do protokołu wykazane zostanie w jaki sposób w opisie uwzględniono koszty cyklu życia.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r.” w 52% zamówień o wartości przekraczającej progi unijne zamawiający wskazywali oprócz ceny tylko jedno dodatkowe kryterium. W zamówieniach poniżej progów unijnych odsetek ten wyniósł 66%. Do najpopularniejszych kryteriów pozacenowych należały: okres gwarancji lub rękojmi (41 % powyżej progu, 61 % poniżej) oraz kryteria związane z terminem wykonania zamówienia (odpowiednio 40% i 31%).

Jakościowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Kryteria jakościowe muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Jak podniesiono w orzecznictwie KIO, istota kryterium oceny polega na tym, że wnosi ono określony walor do przedmiotu zamówienia (wyrok KIO z 1.02.2019 r., KIO 55/19). Kryteria związane z jakością to przede wszystkim parametry techniczne, a także właściwości funkcjonalne i estetyczne przedmiotu zamówienia. Posługiwanie się kryterium technicznym ma tę zaletę, że jest zazwyczaj bardzo precyzyjne i jednoznaczne. Może jednak być trudne w przypadkach, gdy zamawiający określi wymagania podstawowe na tak wysokim poziomie, że ich dalsze podwyższanie (w celu uzyskania dodatkowych punktów w ocenie ofert) może być nieuzasadnione ponieważ wiązałoby się ze znacznym zwiększeniem kosztów realizacji lub eksploatacji przedmiotu zamówienia. Należy jednak mieć na uwadze, że trudności związane z wyborem i opisem kryteriów pozacenowych nie mogą uzasadniać ich braku (uchwała KIO z 30.11.2017 r., KIO/KD 64/17).

Kryteria oceny muszą być na tyle jednoznacznie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żeby możliwa była następnie weryfikacja złożonych ofert w odniesieniu do nich.

To szczególnie ważne, ponieważ nie ma możliwości doprecyzowania niejasnych kryteriów w trakcie oceny ofert (wyrok KIO z 9.07.2018 r., KIO 1232/18). Wykonawca ma natomiast możliwość podnoszenia wątpliwości odnośnie do interpretacji opisu kryteriów występując do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 PZP). Obiektywny i jednoznaczny charakter kryteriów oznacza, że nie mogą one skutkować przyznaniem zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru wykonawcy (art. 67 ust. 4 Dyrektywy 2014/24/UE). Zamawiający winien także „wykazać zasadność wyboru i zastosowania tych kryteriów oceny” (wyrok TSWE w sprawie C-513/99, pkt 28) w tym z punktu widzenia swoich uzasadnionych potrzeb (wyrok KIO z 13.08.2019 r., KIO 1447/19). Zamawiający winien zatem brać pod uwagę nie tylko własne preferencje odnośnie do przedmiotu zamówienia, ale przede wszystkim to jakie są jego obiektywne potrzeby związane z prowadzoną działalnością (por. wyrok KIO a 15.03.2018 r., KIO 365/18).

Za dostatecznie jednoznaczne i związane z jakością przedmiotu zamówienia kryterium w orzecznictwie KIO uznano np. wysokość kary umownej oferowanej przez wykonawców (wyrok KIO z 7.10.2016 r., KIO 1738/16). W ocenie Izby wykonawcy deklarujący gotowość zapłaty wyższej kary za nienależyte wykonanie zobowiązania są bardziej pewni jakości oferowanej usługi, dostawy lub robót budowlanych. Nie jest to również kryterium dyskryminacyjne ponieważ każdy z wykonawców może swobodnie zdecydować czy zaoferuje podwyższoną stawkę kary umownej. Innym przykładem kryterium związanego z jakością może być ilość badań hydrologicznych i geologicznych wykonanych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej obiektu liniowego. Uwzględnienie dużej ilości wyników badań przeprowadzonych na terenie planowanej inwestycji może znacząco wpłynąć na jakość dokumentacji ponieważ pozwala na maksymalne dostosowanie projektowanych rozwiązań do rzeczywistych warunków w terenie. W dalszej perspektywie przełoży się to na eksploatację obiektu w przyszłości oraz na przebieg robót budowlanych. Doświadczenia praktyki inwestycyjnej pokazują bowiem, że w projektach liniowych problemy z nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi napotykanymi przez wykonawców budowlanych występują bardzo często. Wpływ na to ma rozmiar obszaru inwestycji oraz to, że dane dostępne w zasobach publicznych bywają niepełne lub nieaktualne.

Innowacyjne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

W przepisach europejskich jako jeden z aspektów kryterium jakości wymieniana jest innowacyjność (art. 67 ust. 2 lit. a Dyrektywy 2014/24/UE), która w polskiej ustawie PZP stanowi samodzielne kryterium oceny (art. 91 ust. 2 pkt 4 PZP). Innowacyjne zakupy mają na celu uzyskanie optymalnej relacji kosztu do otrzymanej jakości a w szerszej perspektywie podniesienie jakości usług publicznych (motyw 47 Dyrektywy 2014/24/UE). Zastosowanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym może wynikać m. in. z określonych w SIWZ wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia (motyw 74 Dyrektywy 2014/24/UE).

Innowacje rozumiane są jako wdrożenie nowych produktów, usług lub procesów (art. 2 ust. 1 pkt 22 Dyrektywy 2014/24/UE). Przy czym innowacja procesowa może obejmować nie tylko nowatorskie procedury techniczne czy technologie wykonania. Za innowację (organizacyjną) uważana jest również nowa lub udoskonalona metoda organizacji pracy lub funkcjonowania przedsiębiorstwa, także w zakresie relacji z podmiotami zewnętrznymi. Za optymalne można uznać uwzględnienie aspektu innowacji w różnych fazach wykonania przedmiotu zamówienia tj. zarówno w zakresie innowacji technicznych, materiałowych lub projektowych, a następnie nowatorskiego systemu dostaw i funkcjonowania obiektu budowlanego, instalacji lub urządzeń. Innowacja musi jednak mieć wymiar rzeczywisty. Nie można bowiem uznać za innowacje niewielkich zmian, poprawek czy usprawnień, które wprawdzie dodatnio wpływają na działanie przedmiotu zamówienia jednak nie różnią się znacząco od już istniejących rozwiązań. Tego rodzaju modyfikacje mogą natomiast być uznane za kryteria jakościowe.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe uwagi można uznać, że kryteria związane z jakością przedmiotu zamówienia są bardzo pożądane z perspektywy celów realizowanych przez zamawiających. Wysoka jakość infrastruktury oraz usług publicznych pozwala zaspokajać ważne potrzeby społeczne. Administracja publiczna winna dokonywać zoptymalizowanego wyboru środków służących do osiągnięcia zamierzonych efektów. W przypadku zamówień, w których aspekt innowacyjności ma znaczenie decydujące warto rozważyć zastosowanie odpowiedniego trybu postępowania (np. dialog konkurencyjny lub partnerstwo innowacyjne). Pozwala to na większe niż w przypadku trybów podstawowych wykorzystanie potencjału innowacyjnego sektora prywatnego i maksymalne dopasowanie rozwiązań końcowych do potrzeb zamawiającego.

Krzysztof Obidziński
Senior Associate w Kancelarii SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych inwestycji infrastrukturalnych, m. in. rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych, modernizacji dróg publicznych i linii kolejowych.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

  Program "Ochrona Zabytków". Dofinansowanie 200 mln zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków.

  PUE ZUS: Kalkulator do wyliczenia wysokości emerytury w 2023 r.

  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobą, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

  ZUS: Co się dzieje ze środkami zapisanymi na subkoncie w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego

  Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Podwyżki pensji w RIO o 300 zł - 1130 zł [wyrównanie od 1 stycznia 2023 r.]

  Od 300 zł do ponad 1,1 tys. zł wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Podwyżki mają nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

  MF: Zasady wykorzystania i zwrotu przez samorządy odsetek z Funduszu Pomocy

  Ministerstwo finansów wyjaśniło, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zwrócić niewykorzystane odsetki ze środków Funduszu Pomocy na rachunek właściwego wojewody. Zasada ta nie dotyczy odsetek od środków przeznaczonych na zadania oświatowe.

  Nagrody specjalne dla pracowników pomocy społecznej [Nowelizacja, zmiany]

  Nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla np. pracowników socjalnych minister będzie mógł przyznać sam z własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony np. organów administracji samorządowej - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

  Dodatkowe dwa dni wolne od pracy dla dawców krwi
  Pytania i odpowiedzi o PPK po autozapisie

  Odpowiedzi na pytania dotyczące naliczania i odprowadzania wpłat do PPK po autozapisie.