reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia społeczne > Zgłoszenie pracownika-urzędnika do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenie pracownika-urzędnika do ubezpieczeń społecznych

Pracownik, który polega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu musi być obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składek na ubezpieczenie społeczne pracownika.

Wymagany termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Urzędnicy, czyli pracownicy i urzędnicy tworzących korpus służby cywilnej oraz pracownicy urzędów państwowych są osobami ubezpieczonymi, podlegającym wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Pracownicy Ci podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu obowiązkowo, od dnia powstania do dnia ustania ich stosunku pracy.

Zgłoszenie pracownika-urzędnika do ubezpieczeń społecznych musi nastąpić w ściśle określonym terminie, który wynosi dokładnie 7 dni, od dat powstania obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek terminowego zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na płatniku składek.

Odpowiedni formularz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego można dokonać:

1) na odpowiednim formularzu – ZUS ZUA;
2) w formie dokumentu elektronicznego w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami została potwierdzona w sposób określony w powyższej ustawie;
3) w formie wydruku z wyżej wskazanego oprogramowania.

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej:

• numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
• nazwisko,
• imię pierwsze i drugie,
• datę urodzenia,
• nazwisko rodowe,
• obywatelstwo
• płeć,
• tytuł ubezpieczenia,
• stopień niepełnosprawności,
• posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
• adres zameldowania na stale miejsce pobytu,
• adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stale miejsce pobytu,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stale miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem.

Płatnik składek ma obowiązek powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Kara za niedokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych jest bardzo ważnym obowiązkiem ciążącym na płatniku składek. Rangę tego obowiązku podkreśla fakt, iż jego niedopełnienie stanowi przestępstwo. Zgodnie bowiem z art. 219 Kodeksu karnego kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zadaj pytanie na Forum

Podstawa prawna:

Kodeks karny
Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 05.12.2013

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych. /Fot. Fotolia
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych. /Fot. Fotolia

INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama