Kategorie

Oprocentowanie nadpłat (zwrotów) VAT powstałych w związku z centralizacją

Oprocentowanie nadpłat (zwrotów) VAT powstałych w związku z centralizacją./ Fot. Fotolia
Oprocentowanie nadpłat (zwrotów) VAT powstałych w związku z centralizacją./ Fot. Fotolia
Nadpłaty podatku (a także traktowane na równi z nimi zwroty VAT bądź nadwyżki VAT) w pewnych sytuacjach podlegają oprocentowaniu. Zasady naliczania oprocentowania, a przede wszystkim termin, od którego odsetki są naliczane, są różne w zależności od charakteru nadpłaty. W kontekście jednostek samorządu terytorialnego należy zwrócić w tym zakresie uwagę na jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest wyrazem stabilizującej się linii orzeczniczej, a który rozstrzyga na korzyść gmin o zasadach oprocentowania nadpłat powstałych w związku z tzw. centralizacją.

Nadpłaty podatku (zwroty podatku), co do zasady, są oprocentowane najwcześniej od dnia złożenia wniosku o nadpłatę (zwrot), jeśli zaś nadpłata (zwrot) została zwrócona w terminie, to oprocentowanie w ogóle nie przysługuje. Jeśli jednak nadpłata podatku (zwrot podatku) powstała w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), wówczas nadpłata jest oprocentowana od dnia jej powstania (a nie od dnia złożenia wniosku). Nadpłaty (zwroty) podatku powstające w związku z orzeczeniami TSUE są zatem o wiele korzystniej (dla podatnika) oprocentowane - okres naliczenia odsetek jest o wiele dłuższy.

Zobacz: VAT

Nadpłaty podatku powstające w związku z orzeczeniami TSUE są dla podatników korzystniej oprocentowane, bo od dnia ich powstania.

Polecamy serwis: Sektor publiczny

W praktyce powstał spór pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami o zasady oprocentowania nadpłat (zwrotów) podatku związanych z dokonywaniem przez gminy (inne jednostki samorządu terytorialnego) tzw. centralizacji VAT. Co najmniej do 2015 r. w Polsce istniała praktyka traktowania samorządowych jednostek organizacyjnych (takich jak jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe) jako odrębnych od jej gminy (powiatu, województwa) podatników VAT. Praktykę taką kwestionowały wówczas niektóre sądy administracyjne, zaś sprawa ostatecznie skończyła się wydaniem przez TSUE wyroku z 29 września 2015 r. (sygn. akt C-276/14), w którym stwierdzono, że przepisy należy rozumieć w ten sposób, że nie pozwalają one na uznanie jednostek samorządowych za odrębnych od gminy (powiatu, województwa) podatników. Orzeczenie to nie odnosiło się wprost do samorządowych zakładów budżetowych (chociaż wiele osób twierdziło, że można je odpowiednio odnosić także do samorządowych zakładów budżetowych). Ostatecznie tę ostatnią kwestię przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanej miesiąc później uchwale z 26 października 2015 r. (sygn. akt. I FPS 4/15).

W kontekście powyższego w praktyce pojawiły się dwie kwestie sporne związane z oprocentowaniem nadpłat w VAT (zwrotów VAT), które powstawały w związku z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego:

 1. czy nadpłaty (zwroty) centralizacyjne w ogóle podlegają tym przepisom i można je uznać za nadpłaty związane z wydaniem wyroku przez TSUE (a więc korzystniej oprocentowane),
 2. jeśli tak, to czy zakresem korzystnego oprocentowania objęte są także nadpłaty związane ze scaleniem gmin (powiatów, województw) z samorządowymi zakładami budżetowymi (jako że wyrok TSUE zdawał się dotyczyć formalnie tylko jednostek budżetowych)?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 maja 2019 r. (sygn. akt I FSK 259/17) zajął się przede wszystkim tym drugim problemem, ale przy okazji potwierdził również, że nadpłaty (zwrotu) VAT powstałe w związku z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego są oprocentowane na korzystnych zasadach, tzn. nadpłata jest oprocentowana od dnia jej powstania.

W sprawie, w której został wydany wyrok, gmina złożyła korekty deklaracji za 2010 r. (wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty), przy czym korekty te polegały na scentralizowaniu gminy z jej zakładem budżetowym (zajmującym się gospodarką komunalną). Nadpłata (oraz zwroty) wynikające z deklaracji zostały zwrócone, lecz podatnik zakwestionował brak oprocentowania. Zdaniem podatnika, nadpłata powinna być oprocentowana od chwili jej powstania, jako że powstała w związku z orzeczeniem TSUE. Organ nie zgodził się z tym. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, a wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 23 listopada 2016 r. (sygn. akt I SA/Sz 936/16) był niekorzystny dla strony, gdyż sąd ten uznał, że oprocentowanie nadpłaty się nie należy. Podzielił stanowisko organu podatkowego, że wyrok TSUE dotyczył podmiotowości podatkowej jednostek budżetowych, a tymczasem nadpłata (i zwrot) podatku w niniejszej sprawie powstała wskutek centralizacji gminy z jej zakładem budżetowym.

Wyrok został zaskarżony. W następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 maja 2019 r. uznał zasadność racji podatnika i podzielił jego pogląd o tym, że nadpłaty (zwroty) podatku związane z centralizacją - także w zakresie scalenia jednostki samorządowej z jej zakładem budżetowym - mają związek z wyrokiem TSUE. W związku z tym - także w tym przypadku nadpłata jest oprocentowana od momentu jej powstania.

Nadpłaty (zwroty) VAT powstałe w związku z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego są oprocentowane na korzystnych zasadach - nadpłata jest oprocentowana od dnia jej powstania.

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 675)

 • art. 74 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 924)

©℗

ADAM BARTOSIEWICZ

doradca podatkowy, radca prawny, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej 2022

  Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej od 1 stycznia 2022. Ile wyniesie?

  Twórca na etacie a koszty uzyskania przychodów

  Nie ma przeszkód, aby w ramach stosunku pracy lub innego pokrewnego stosować, obok „zwykłych” kosztów pracowniczych, także tzw. koszty autorskie wynoszące 50% przychodu. Zdarza się to szczególnie często w instytucjach kultury. Jednak aby to było możliwe, trzeba spełnić warunki wskazywane zarówno przez fiskusa, jak i orzecznictwo sądowe.

  Podejrzenie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego podstawą do kontroli pracodawcy

  Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Czynności kontrolne podejmuje przede wszystkim w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego korzystania z absencji pracownika.

  Rada gminy jest właściwa do przekazywania petycji innym organom

  Organem uprawnionym do kwalifikacji petycji i przekazania jej organowi właściwemu do rozpatrzenia jest rada gminy. Przysługujących jej w tym zakresie kompetencji nie może scedować na inne podmioty - np. na przewodniczącego rady gminy.

  Obowiązek stosowania oznaczenia TP

  Czy należy oznaczać symbolem TP fakturę wystawioną na czynsz za stację uzdatniania wody dla spółki gminnej pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Z. sp. z o.o.?

  Jak zaklasyfikować wydatki gminy na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia

  Gmina planuje ująć w planie finansowym wydatek na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia komunalnego. Czy tego typu wydatek jest zgodny z klasyfikacją wydatków budżetowych i nie będzie stanowił przekroczenia dyscypliny finansów publicznych?

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?