Kategorie

Procedury podatkowe w JST - jak wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT

Procedury podatkowe w JST - jak wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT
Procedury podatkowe w JST - jak wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT
Z uwagi na wprowadzane od 1 października 2020 r. nowe rozwiązania dotyczące VAT trzeba na nowo uregulować wszystkie obszary istotne dla właściwego sposobu rozliczenia z organami podatkowymi.

W organizacji procesu rozliczania VAT w samorządach kluczową kwestią jest centralizacja VAT. W celu prawidłowego wywiązywania się z tych obowiązków JST wdrożyły stosowne zmiany organizacyjne i proceduralne. Teraz należy je ponownie zweryfikować.

Polecamy: Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego

Każda jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa/zakład budżetowy) danej JST powinna działać według takich samych procedur ustalonych przez JST. Jednolite uregulowania powinny obejmować w szczególności:

● wystawianie i odbieranie faktur,

● prowadzenie księgowości (ewidencje) dla celów VAT dotyczące zarówno sprzedaży, jak i zakupów,

● analizę dokonywanych zakupów pod kątem realizowania prawa do odliczenia VAT naliczonego,

● korekty odliczonego już VAT naliczonego przez jednostki.

Reklama

Ze względu na różnorodność i zakres zadań publicznych realizowanych przez JST (w szczególności zadań komunalnych) jednostki te powinny wskazywać jednostkom podległym szczegółowy model docelowego rozliczenia VAT - jako procedury podatkowe.

Procedury podatkowe to wewnętrzne regulacje danej organizacji. Powinny określać zakres czynności koniecznych do zrealizowania przez wskazane osoby bądź komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich wykonywanie. Powinny też precyzować terminy realizacji tych czynności.

Dla prawidłowego zadziałania procedur podatkowych w JST konieczne jest ich spisanie w formie dokumentu. Dokument ten powinien być następnie inkorporowany (ujęty) do wewnętrznych regulaminów i zasad działania JST oraz jej jednostek organizacyjnych. W ten sposób - poza formalnym umocowaniem do ich stosowania - ogranicza się ryzyko podatkowe i możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej władz JST.

W celu prawidłowej realizacji obowiązków związanych z wdrożeniem nowego JPK_VAT należy ustalić m.in.:

● organizację obiegu dokumentów (każdego etapu) i informacji istotnych z punktu widzenia rozliczenia VAT między JST i jej jednostkami organizacyjnymi (rodzaj dokumentów, osoby/komórki odpowiedzialne oraz terminy),

● zasady weryfikacji danych przekazywanych przez jednostki organizacyjne, aby już na wstępnym etapie była możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości tych danych i informacji z punktu widzenia rozliczeń VAT.

Na początku należy zatem określić, jakie rodzaje dokumentów funkcjonujących w JST i jej jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych/zakładach budżetowych) będą istotne z punktu widzenia rozliczeń VAT. Dokumentami takimi w szczególności są:

● faktury VAT sprzedażowe,

● faktury VAT zakupowe,

● faktury wewnętrzne,

● faktury korygujące sprzedaż,

● faktury korygujące zakup,

● noty korygujące,

● raporty z kas rejestrujących (fiskalnych),

● rejestry cząstkowe VAT,

● informacje o otrzymanych potwierdzeniach odbioru faktur korygujących,

● informacje o terminach zapłaty przez kontrahentów za faktury sprzedażowe wystawiane przez JST.

Należy uwzględnić podane rodzaje dokumentów i od 1 października 2020 r. podjąć na nowo decyzję dotyczącą modelu docelowego rozliczania VAT w JST jako podatnika VAT.

Można w tym zakresie rozważyć dwa warianty:

● wariant 1 - obejmuje faktyczny obieg podanych dokumentów z jednostek budżetowych/zakładów budżetowych do JST,

Reklama

● wariant 2 - zakłada możliwość pozostawienia wszystkich lub większości tych dokumentów w jednostkach budżetowych/zakładach budżetowych, przy jednoczesnym przekazywaniu do JST wyłącznie danych niezbędnych do sporządzenia przez JST nowej skonsolidowanej deklaracji JPK_V7M (JPK_VDEK).

Przyjęcie wariantu 1 oznacza przesyłanie danych bezpośrednio z jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych do urzędu JST. Może się to odbywać poprzez pośrednią agregację danych i ich przekazanie do właściwych komórek merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności gminy (np. oświaty, pomocy społecznej itd.). Następnie zsumowane dane trzeba przekazać do wskazanej komórki w urzędzie JST w celu sporządzenia łącznego JPK_V7M. W wariancie tym jednocześnie cały proces wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT, jak i przygotowywania skonsolidowanego JPK_V7M realizowany będzie w JST.

W przypadku wariantu 2 przyjmuje się, że w zasadzie większość dokumentów podatkowych (zarówno wystawianych, jak i otrzymywanych) pozostaje w jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych. Nie przekazuje się ich do JST. Do JST natomiast przekazywane będą tzw. rejestry cząstkowe zawierające wprowadzone dokumenty oznaczone kolejnymi numerami pól - według nowej struktury JPK_V7M.

Wariant ten zakłada, że weryfikacja merytoryczna rozliczeń (cząstkowych) VAT, tj. podległych jednostek budżetowych/zakładu budżetowego, będzie obejmowała m.in. dane istotne dla stworzenia przez JST łącznego za dany okres rozliczeniowy dokumentu JPK_V7M, obejmującego poszczególne elementy wskazane w tabeli 1.

Tabela 1. Elementy nowego JPK_V7M w JST

Nazwa elementu

Treść elementu

Objaśnienia

Elementy wspólne

Nagłówek

Element zawierać będzie m.in.:

● dane dotyczące okresu, za jaki jest składany nowy JPK_V7M,

● cel złożenia,

urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja,

● datę złożenia.

Jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wpisze:

m-c 11.2020 r.

Podmiot1

W elemencie tym trzeba zawrzeć informacje, które charakteryzują podmiot składający nowy JPK_V7M.

Jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wpisze:

NIP JST: 9999999999

Dane szkoły podstawowej:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ...

ul. Telimeny 10

30-817 Kraków

Element deklaracyjny

Deklaracja

Element zawierać będzie dane niezbędne do obliczenia wysokości VAT należnego, obliczenia wysokości VAT naliczonego, obliczenia wysokości VAT lub zwrotu VAT wraz z oznaczeniem sposobu zwrotu oraz pouczenia podatnika.

Tu jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wpisuje dane niezbędne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub kwotę zwrotu, wypełniając kolejno pozycje.

Elementy ewidencyjne

SprzedazWiersz

Element zawierać będzie dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie.

Tu jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wprowadza dane pozwalające na rozliczenie VAT należnego oraz dane dotyczące sprzedaży za:

m-c 11.2020 r.

SprzedazCtrl

Element zawierać będzie dane dotyczące liczby wierszy oraz VAT należny według ewidencji w zakresie VAT należnego za okres, którego dotyczyć będzie nowy JPK_V7M.

Tu jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wprowadza dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość VAT należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie:

za m-c 11.2020 r.

ZakupWiersz

Element zawierać będzie dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie VAT naliczonego.

Tu jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wprowadza dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie VAT naliczonego od zakupów do odliczenia:

w m-cu 11.2020 r.

ZakupCtrl

Element zawierać będzie dane dotyczące liczby wierszy oraz VAT naliczony według ewidencji w zakresie VAT naliczonego za okres, którego dotyczyć będzie nowy JPK_V7M.

Tu jednostka organizacyjna gminy (np. szkoła podstawowa) wprowadza dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość VAT naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie: m-c 11.2020 r.

W opisanym modelu prowadzenie wszystkich ewidencji oraz ich kontrola powinny odbywać się w jednostkach budżetowych (zakładach budżetowych) według przykładowego wzorca przekazanego od JST do wszystkich podległych jednostek. Powinno to m.in. obejmować w przypadku dokumentów:

1) sprzedażowych:

● określenie stawki VAT/zwolnienia z VAT,

● ustalenie podstawy opodatkowania VAT,

● ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego (MPOP),

● ustalenie momentu ujęcia korekty dokumentów sprzedażowych;

2) zakupowych:

● określenie możliwości odliczenia VAT naliczonego,

● ustalenie momentu powstania prawa do odliczenia VAT naliczonego,

● ustalenie kwoty (wartości) VAT do odliczenia (całość/według struktury),

● ustalenie momentu ujęcia korekty dokumentów zakupowych.

Wówczas JST uzyska jedynie wyniki tej kontroli w postaci przygotowanych już cząstkowych rejestrów VAT.

Z tego powodu we wskazanym wariancie zasadniczą kwestią jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących możliwość popełnienia błędów merytorycznych przez te jednostki w ramach procesu sporządzania tych cząstkowych dokumentów.

Wprowadzenie dla wszystkich jednostek jasnych zasad pozwoli z jednej strony na terminowe przygotowanie i składanie zbiorczych rozliczeń VAT w formie nowego JPK_VAT przez JST za właściwy okres rozliczeniowy, a z drugiej strony zapewni prawidłowy obieg znacznej ilości danych, dokumentów i informacji. Przy skali rozliczeń szczególnie średnich i dużych gmin i ich jednostek organizacyjnych jako jednego podatnika VAT jest to kwestia kluczowa, również z perspektywy odpowiedzialności karnoskarbowej.

Tak scentralizowany wariant rozliczania VAT, w szczególności przy założeniu, że jednostki budżetowe (zakłady budżetowe) przygotowują tzw. cząstkowe dokumenty, wymaga również dalszego ich ujednolicenia. Można np.:

● prowadzić je według jednolitego wzoru, np. w plikach formatu Excel, wówczas agregacja takich danych mogłaby odbywać się z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Czytaj więcej tutaj: Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

  Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

  Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

  Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

  Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

  Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.

  Termin na wykonanie wydatków niewygasających

  Czy uchwała rady gminy może przedłużyć termin na wykonanie wydatków niewygasających wynikający z art. 263 uofp?

  Inwestycje w OZE - rozliczanie dotacji na gruncie VAT

  Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tej problematyki. Na wyrok TSUE przyjdzie poczekać zapewne co najmniej do 2023 r., jednak już teraz warto zwrócić uwagę na to, jakie może on pociągnąć za sobą konsekwencje.

  Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

  Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur w 2021 r.

  Zasady wystawiania faktur. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Nowości dotyczą uznania za fakturę biletów jednorazowych. Zniesiony został limit 50 km.

  W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

  Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

  Jak ująć w ewidencji księgowej częściowo umorzony, a następnie zwrócony do reklamacji środek trwały

  Środek trwały został zakupiony w 2019 r. i rozpoczęto jego umorzenie. Pod koniec 2019 r. został zareklamowany i w grudniu 2020 r. zwrócony do dostawcy, co potwierdzone jest fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? W przypadku likwidacji środka trwałego jego wartość netto jest księgowana zapisem 800/011, a dotychczasowe umorzenie 071/011. W opisanym przypadku umorzenie z 2019 r. powinno być przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne (w 2020 r. odpisy nie były dokonywane).

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej - wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego zadeklarował chęć rozmów o podwyżkach w budżetówce.

  Spółka komunalna ponosi opłatę za zajęcie pasa drogi

  Spółka ze 100-proc. udziałem gminy realizuje zadanie polegające na przebudowie wodociągu w pasie drogi gminnej. Czy w sytuacji, w której gmina jest właścicielem tego wodociągu, a spółka jest dzierżawcą, gmina powinna naliczyć wobec spółki opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym? Czy spółka komunalna w ogóle jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

  Jak windykować Dokument Obliczenia Opłaty

  Czy Dokument Obliczenia Opłaty, wystawiany na podstawie art. 40e ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być windykowany, jeśli nie został opłacony? Czy bez okazania dowodu opłaty nie powinien był zostać wydany wnioskodawcy?

  Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

  Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - terminy

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - przedstawiamy terminy sprawozdań, które powinny złożyć w lipcu jednostki samorządu terytorialnego.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r. O ile wzrosną wynagrodzenia młodych lekarzy?

  Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

  Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

  Podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 część pracowników urzędu gminy świadczy pracę zdalnie. Niektórzy z nich mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się urząd i stosowane są wobec nich podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy można je stosować także w okresie pracy zdalnej, gdy pracownicy nie dojeżdżają do pracy?

  Czy w roku 2021 wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody bieżące

  Czy w roku 2021 obowiązuje przepis, na podstawie którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, z wyłączeniem wydatków covidowych?

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?