Kategorie

Ewidencja na koncie 080

Ewidencja na koncie 080./ fot. Fotolia
Problem: Ewidencja na koncie 080 często sprawia księgowym kłopot w różnych aspektach, np. czy każde zadanie inwestycyjne lub zakup inwestycyjny należy księgować przez konto 080? Jaka jest rola komórki merytorycznej przy zadaniach inwestycyjnych?

Rada: Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. W praktyce oznacza to rozliczenie zadań i zakupów inwestycyjnych na poszczególne elementy ujęte w majątku jednostki. I tu pierwsza istotna myśl - w objaśnieniach zasad funkcjonowania konta 080 zawartych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont mamy zapis: na koncie 080 można księgować… Oznacza to, że jednostki mają wybór, czy zakupy inwestycyjne będą odnosić ewidencyjnie na konto 080. Często jednostki, które dokonywały zakupu gotowych elementów majątku w cenie nabycia równej cenie zapłaty (czyli bez kosztów dodatkowych, np. kosztów przesyłki, transportu, ubezpieczenia), od razu odnosiły je na majątek, z pominięciem konta 080. Oczywiście, można tak. Niemniej jednak będę zachęcać do tego, aby każde zadanie inwestycyjne i zakup inwestycyjny księgować przez konto 080, gdyż wówczas staje się ono dla nas również kontem kontrolnym. Dzięki niemu możemy sprawdzić, czy wszystkie zadania i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone. To ważne szczególnie wtedy, gdy takich zadań mamy sporo w ciągu roku.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Zwróćmy przy okazji uwagę, że od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit wartości środków trwałych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów - wynosi 10 000 zł, a nie, jak dotąd, 3500 zł. To spowoduje zapewne, że wiele zakupów czy zadań inwestycyjnych odnoszonych wcześniej na konto 080 obecnie będzie realizowanych jako wydatki bieżące. Sprawdźmy zatem swoje plany finansowe w tym zakresie.

Zobacz: Plan finansowy

Reklama

Wracając do konta 080 - na stronie Wn (najczęściej w korespondencji z kontem 201) ujmujemy wszystkie obciążenia dotyczące zakupu czy zadania inwestycyjnego, np. materiały, usługi, koszty zatrudnienia inspektora nadzoru. Na stronie Ma ujmujemy rozliczenie zadań czy zakupów inwestycyjnych na majątek. Ma to miejsce najczęściej na podstawie protokołu OT. Protokół ten powinny przygotować komórki merytorycznie zajmujące się danym zadaniem czy zakupem inwestycyjnym. I tu już widzę wymowne miny na twarzach niektórych księgowych - przygotowanie OT przez komórki merytoryczne? Nierealne… A jednak tak powinno to wyglądać. Ważne jest ustalenie tej kwestii w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz konsekwencja w jej stosowaniu. Dlaczego tak ważna jest tu rola komórki merytorycznej? Dlatego, że ten protokół potwierdza, iż dany środek trwały został odebrany (na co mamy stosowne protokoły końcowe, zezwolenia itp.), jest kompletny i zdatny do użycia. W OT powinny się również znaleźć takie informacje, jak: nazwa danego elementu majątku, jego charakterystyka, kto był jego wykonawcą, dostawcą, na bazie jakich dokumentów zebrano całość rozliczenia, jaka jest jego wartość początkowa, kto go odebrał, gdzie będzie zlokalizowany i kto w jednostce będzie osobą odpowiedzialną za niego. A wszystkie te dane całkowicie odnoszą się do odpowiedzialności merytorycznej za dane zadanie.

Oczywiście OT składa się również z pozycji dotyczących osoby odpowiedzialnej za ewidencję majątku - za nadanie numeru inwentarzowego, za ustalenie stopy amortyzacji itp., ale to już dzieje się niejako w drugiej kolejności.

Przypomnę tu również, że ewidencja na koncie 080 powinna być dwustopniowa. Musi zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów zadań inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych tak, aby łatwo można je było później odnieść na poszczególne elementy majątku.

Czy faktury dotyczące danego zadania muszą być zapłacone do momentu rozliczenia? Nie, zapłata odbywa się w terminie wyznaczonym umową i nie ma konieczności zapłaty przed rozliczeniem.

Pamiętajmy też o jeszcze jednej ważnej kwestii w odniesieniu do tego konta. Powinny być na nim odniesione obciążenia dotyczące zadań czy zakupów inwestycyjnych, które mamy w naszym planie finansowym lub WPF. Nie powinno być tu tzw. reliktów przeszłości, np. starej dokumentacji projektowej, która nie weszła do realizacji, jakichś innych kosztów, które miały służyć potencjalnej inwestycji, ale ta z różnych powodów nie została zrealizowana. Takie koszty musimy zestawić i odnieść do decyzji kierownika jednostki. Ważne jest jednoznaczne wskazanie, czy mają one jeszcze być wykorzystane do jakiejś inwestycji planowanej, czy też powinny zostać uznane za inwestycję bez efektu i wyksięgowane w ciężar funduszu jednostki. Utrzymywanie na koncie 080 takich obciążeń może skutkować zarzutem organów kontroli (co często spotyka się w protokołach kontroli) o braku realności sprawozdania finansowego. Saldo konta 080 oddaje nam bowiem pozycja w bilansie "Środki trwałe w budowie (inwestycje)". Gdy spojrzymy na tę pozycję w bilansie jakiejś jednostki i widzimy konkretne dane liczbowe, to myślimy, że jednostka ta ma realizowane, ale nierozliczone jeszcze inwestycje. W praktyce natomiast pozycja ta może oznaczać wiele przygotowywanych inwestycji, do których nie doszło, a to zmienia optykę postrzegania danej jednostki.

Przyjrzyjmy się zatem kontu 080 na nowo. Może warto z nowym rokiem uporządkować sposób jego funkcjonowania w jednostce.

Agnieszka Drożdżal

wieloletni skarbnik gminy

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?