| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Sprawozdawczość budżetowa > Sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartału

Sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartału

Polityka rachunkowości powinna określać termin sporządzania sprawozdań zbiorczych Rb-27S i Rb-28S za miesiące niekończące kwartału. W jakim terminie?

Czy gmina ma obowiązek w miesiącach niekończących kwartału (np. maj, lipiec, sierpień) sporządzać sprawozdanie zbiorcze Rb-27S i Rb-28S. Jeżeli tak, to w jakim terminie?

Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego są sporządzane na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Zgodnie z par. 18 ust. 1 rozporządzenia sprawozdanie m.in. Rb-27S i Rb-28S sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 6. Sprawozdania zbiorcze zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu. Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie nie przewiduje w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S wyłączeń co do sporządzania sprawozdań zbiorczych. W zapisach załącznika nr 44 do rozporządzenia zobowiązano zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnej izby obrachunkowej za wybrane okresy sprawozdawcze.

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

Tym samym należy stwierdzić, że przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego: wójt, burmistrz, prezydent miasta mają obowiązek sporządzić sprawozdanie zbiorcze Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego we wszystkich okresach sprawozdawczych. Z tym że za miesiące: luty, kwiecień, maj, lipiec sierpień i październik, pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, a za styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień i za rok są przekazywane za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów.

Polecamy produkt: Sprawozdawczość budżetowa

Co do terminu sporządzenia sprawozdania zbiorczego sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za miesiące, za które sprawozdania te nie są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów, np. maj, lipiec, sierpień, to rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie reguluje tej kwestii. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiedź ministra finansów z 18 marca 2015 r., nr BP5.4101.18.2015, kierowaną do przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie zmian w sprawozdawczości budżetowej. Wskazano w niej, że termin, w jakim zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządzi zbiorcze sprawozdanie za miesiące: luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień i październik może zostać określony w zasadach/polityce/rachunkowości jednostki. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania zmian w tym zakresie w rozporządzeniu.

Krystyna Gąsiorek

specjalistka z zakresu sprawozdawczości

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.).

Polecamy w INFORRB

Kiedy należy wyodrębnić ewidencję szczegółową dla wydatków z dotacji udzielonych z budżetu państwa

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-27S dochód z lat ubiegłych

Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać decyzje w sprawie umorzenia lub odroczenia podatku

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »