| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Kaucja najmu w sprawozdaniu Rb-N

Kaucja najmu w sprawozdaniu Rb-N

Kaucje otrzymywane przez jednostkę od najemców, jako zabezpieczenie roszczeń, nie podlegają wykazaniu ani w sprawozdaniu RB-N, ani w sprawozdaniu RB-Z, natomiast kaucje wpłacane przez jednostkę podlegają wykazaniu w sprawozdaniu RB-N.

Jesteśmy jednostką budżetową, której głównym przedmiotem działalności jest najem powierzchni w nieruchomościach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. Zawarte umowy najmu przewidują, że najemcy zobowiązani są do wniesienia kaucji najmu w wysokości trzymiesięcznego czynszu. Czy wniesione kaucje podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-Z? Jeżeli tak, to w której kolumnie? Jako jednostka budżetowa wynajmujemy również na nasze potrzeby w odrębnym budynku powierzchnię magazynową. Zawarta umowa najmu przewiduje również obowiązek wniesienia przez nas kaucji najmu. Czy wniesiona przez nas kaucja najmu podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N? Jeżeli tak, to w której pozycji sprawozdania?

Zobacz również: Sprawozdawczość budżetowa od 1 kwietnia 2015 r.

Kaucje otrzymywane przez jednostkę od najemców, jako zabezpieczenie roszczeń, nie podlegają wykazaniu ani w sprawozdaniu RB-N, ani w sprawozdaniu RB-Z, natomiast kaucje wpłacane przez jednostkę podlegają wykazaniu w sprawozdaniu RB-N. Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a do takich zaliczamy sprawozdanie RB-N i RB-Z, podlegają sporządzeniu w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Szczegółowe zasady sporządzania ww. sprawozdań określa Instrukcja ich sporządzania zawarta w załączniku nr 9 do ww. rozporządzenia, w której ustalono, że:

1) w sprawozdaniu RB-Z prezentowane są zobowiązania wynikające z tytułów dłużnych, do których zaliczamy: papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, przyjęte depozyty, zobowiązania wymagalne, przy czym przez przyjęte depozyty rozumie się zobowiązania wynikające z przyjętych na rachunek jednostki depozytów, które ujmowane są w planach finansowych jednostek oraz są środkiem finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub niedoboru środków danej jednostki. Do depozytów nie należy zaliczać natomiast depozytów mających charakter swoistej gwarancji (np. kaucje), gdyż tego typu depozyty nie służą sfinansowaniu deficytu ani długu jednostki, 2) w sprawozdaniu RB-N, prezentowane są należności wynikające z tytułów, do których zaliczamy: papiery wartościowe, pożyczki, gotówkę, depozyty, wymagalne należności, pozostałe należności, przy czym przez depozyty rozumie się wartość należności wynikających ze złożonych depozytów. Depozyty mające charakter swoistej gwarancji (np. kaucji) objęte są tą kategorią i podlegają wykazaniu w tym sprawozdaniu. Kaucje o których mowa w pytaniu, zarówno otrzymane przez jednostkę, jak i wnoszone w związku z wynajmem powierzchni magazynowej, zaliczamy właśnie do depozytów. Uwzględniając jednak definicje depozytów wskazane powyżej, a które to wynikają odpowiednio z par. 2 ust. 1 pkt 3 i par. 13 ust. 1 pkt 4 Instrukcji, należy stwierdzić, że jednostka kaucji otrzymanych od firm zewnętrznych, jako zabezpieczenie roszczeń w wysokości trzykrotnego czynszu – nie wykazuje w żadnym sprawozdaniu, natomiast ma obowiązek wykazania kaucji, którą wniosła w związku z wynajmem powierzchni magazynowej – w sprawozdaniu RB-N, w wierszu N3.2 lub N.3.2 w zależności, czy są to depozyty na żądanie, czy depozyty terminowe. Szczegółową instrukcję w tym zakresie zawierają przepisy par. 14 pkt. 9 i 10 Instrukcji.

Elżbieta Gaździk

główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Podstawa prawna

Załącznik nr 9 do rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).

Polecamy w INFORRB

Według którego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 r. wydatków strukturalnych?

W których kolumnach sprawozdania Rb-27ZZ wykazywać odsetki z funduszu alimentacyjnego

W którym sprawozdaniu budżetowym należy ujmować wpływy do wyjaśnienia ewidencjonowane na koncie 245

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

URLOPY

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »