reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Możliwości spłaty pożyczki długoterminowej - opinia RIO

Możliwości spłaty pożyczki długoterminowej - opinia RIO

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał uchwałę w sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy Wiśniew o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej. W niniejszym artykule znajduje się treść uchwały wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 561) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w osobach nw. Członków Kolegium RIO:

Przewodnicząca SO: Ewa Wielgórska

Członkowie SO: Jolanta Tomaszek, Kamil Krauschar

wydaje, na wniosek Wójta Gminy Wiśniew, opinię pozytywną o możliwości spłaty przez Gminę Wiśniew pożyczki długoterminowej w wysokości 820.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew”.

Polecamy: Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem PREMIUM

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynął wniosek Wójta Gminy Wiśniew z dnia 1 lutego 2018 r. o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki długoterminowej w wysokości 820.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew”.

Skład Orzekający zważył, co następuje:

Rada Gminy Wiśniew podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/274/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w/w pożyczki.

INFORAKADEMIA poleca: NOWE SPRAWOZDANIE SP-1 – SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

Zgodnie z w/w uchwałą pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 820.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew”.

Okres spłaty pożyczki ustala się w latach 2019 – 2023, od dnia 1 stycznia 2019 roku, w 15 ratach kwartalnych, z dochodów własnych gminy uzyskanych z podatku od nieruchomości. Zakończenie spłaty planuje się do dnia 30 czerwca 2023 roku. Przewidywane oprocentowanie pożyczki wyniesie około 3,5% bez dodatkowych kosztów. Gmina może ubiegać się o częściowe umorzenie, nie więcej niż 30% pożyczki.

Z przeprowadzonej analizy dokumentów, będący w posiadaniu RIO wynika, że w latach 2018-2025 zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077).

Zobacz: Finanse publiczne

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku na lata 2018-2025 ze zmianami pod kątem posiadanych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych, jakie aktualnie posiada i w najbliższym czasie zamierza zaciągnąć Gmina Wiśniew wskazuje, że ich wysokość nie narusza prawa. Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku, z uwzględnieniem wyłączeń w związku z 2 umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W latach 2018-2023 planowany wskaźnik spłaty zgodnie z przedstawionym WPF jest niższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, dla Gminy Wiśniew.

Przy założeniu pełnej realizacji wielkości dochodów budżetowych przyjętych w opracowanej ww. WPF, Gmina Wiśniew posiadać będzie możliwość spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Mając powyższe na uwadze wskazane jest bieżące monitorowanie zarówno realizacji planowanych dochodów jak i spłaty zadłużenia, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej Gminy Wiśniew.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Źródło: bip.warszawa.rio.gov.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama