REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.

Rafał Frankiewicz
Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przystępując do postępowania odwoławczego, czy to przez zamawiającego czy przez podmiot uprawniony do skorzystania ze środka ochrony prawnej na gruncie art. 179 pzp, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się dodatkowych uczestników tego postępowania, zgodnie z treścią art. 185 pzp.

inforrb.pl

REKLAMA

Aby mogło jednak dojść do skutecznego przystąpienia podmiotu do postępowania odwoławczego musi być spełnionych kilka poniżej wskazanych warunków.

Obowiązki zamawiającego

Po pierwsze, zamawiający zobligowany jest do przesłania kopii odwołania innym wykonawcom, którzy uczestniczą w postępowaniu. W przypadku, gdy zastosowany środek ochrony prawnej odnosił się do treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, koniecznym będzie zamieszczenie odwołania także na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ. Ustawodawca określił ścisły termin, w którym zamawiający jest zobowiązany do dokonania powyższych czynności, wynoszący dwa dni liczone od dnia otrzymania odwołania.

Zobacz również: Klauzule niedozwolone stosowane przez zamawiających

Obowiązki wykonawcy

REKLAMA

Po drugie, wykonawca, w terminie trzech dni, musi wykazać wolę przystąpienia do postępowania odwoławczego, o którym został poinformowany. Oświadczenie to przekazywane jest do Prezesa Izby z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wadliwą formą jest natomiast przesłanie oświadczenia faksem lub z wykorzystaniem placówki operatora publicznego (zob. postanowienie KIO z dnia 29 maja 2013 r. sygn. akt KIO 1023/13 oraz wyrok KIO z dnia 10 maja 2013 r. sygn. akt KIO 964/13). Kopię zgłoszenia o przystąpieniu przekazuje się zamawiającemu oraz podmiotowi wnoszącemu odwołanie. Stosując analogię do instytucji przekazania kopii odwołania można uznać, iż dopuszczalną formą w tym przypadku jest także skorzystanie z faksu lub drogi elektronicznej, zgodnie z treścią art. 180 ust. 5 w związku z art. 27 ust. 2 pzp. Ważnym jest, aby w jego treści zawrzeć zarówno stronę postępowania, do której wykonawca przystępuje, jak również wykazać interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Braki w tym względzie będą skutkowały odrzuceniem zgłoszenia o przystąpieniu (zob. postanowienie KIO z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 822/13).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po trzecie, zamawiający i odwołujący nie sprzeciwili się przystąpieniu do postępowania innego wykonawcy, do czego mają prawo na gruncie art. 185 ust. 4 pzp. Prawo to jest jednak ograniczone czasowo do momentu otwarcia rozprawy. Skuteczne zgłoszenie opozycji możliwe jest tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, iż wykonawca ubiegający się o uzyskanie statusu uczestnika postępowania nie posiada interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której zamierza przystąpić. Warto także nadmienić, iż musi to być interes o charakterze realnym a nie hipotetycznym, gdyż tylko w takim przypadku możliwym jest uczynienie zadość uzasadnionym interesom prawnym i faktycznym przystępującego (zob. wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2013 r. sygn. akt: KIO 1262/13). Rozstrzygnięcie Izby w przedmiotowej kwestii przyjmuje postać postanowienia, na które nie przysługuje skarga.

Po czwarte, co nie wynika jednak wprost z treści art. 185 pzp, a co powiązane jest z opisaną powyżej instytucją opozycji i wydaje się logiczną konsekwencją zapisów ust. 3, dla skutecznego zgłoszenia przystąpienia niezbędnym jest pozytywne zweryfikowanie przez samą Izbę interesu wykonawcy, który został podany w treści oświadczenia. Musi on bowiem, nawiązywać do zajętego stanowiska jednej z dwóch stron sporu w danym postępowaniu. Tym samym, należy wyraźnie wykluczyć możliwość przystąpienia na gruncie omawianej regulacji częściowo po jednej i drugiej stronie. 

Warto także nadmienić, iż czynności podejmowane przez wykonawcę, który przystąpił do postępowania odwoławczego na mocy opisywanej procedury, nie mogą być sprzeczne z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, za wyjątkiem sprzeciwu, który może wnieść na gruncie art. 186 ust. 3 pzp.    

Na koniec należy wskazać, iż przystąpienie do postępowania odwoławczego nie podlega opłacie wpisowej, w związku z brakiem stosownego uregulowania w ustawie i aktach wykonawczych, w odróżnieniu od wniesienia samego odwołania, które podlega takiej opłacie.

Zobacz: Nieczyste przetargi o zamówienie publiczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Duża zmiana w budżetówce. 470 mln zł na trzynastki dla pracowników instytucji kultury

Związek Powiatów Polskich: Zmiany dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w instytucjach kultury powinny nastąpić równocześnie ze zmianami w dochodach samorządów, aby na realizację każdego zadania zostały zapewnione adekwatne środki.

Dodatek za wieloletnią pracę: Jak obliczać staż pracowniczy?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku - w przypadku zatrudnienia w ramach dwóch równoległych stosunków pracy, staż pracowniczy niezbędny do ustalenia dodatku za wieloletnią pracę należy ustalać dla każdego stosunku pracy osobno.

Od 25 marca wnioski dla gospodyń o 8000 zł, 9000 zł i 10 000 zł

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich. Można otrzymać od 8000 zł do 10 000 zł. 

Wymagania do wykonywania niektórych zawodów medycznych od 26 marca 2024 roku. Pytania i odpowiedzi

Z dniem 26 marca 2024 roku wejdą w życie przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje i usystematyzuje wykonywanie aż 15 zawodów medycznych, które wcześniej nie podlegały regulacji ustawowej. Jest to duża zmiana, do której przedstawiciele zawodów medycznych objętych ustawą, powinni się odpowiednio przygotować. Poniżej wymagania do wykonywania niektórych zawodów medycznych – w pytaniach i odpowiedziach.

REKLAMA

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego - co trzeba wiedzieć?

Od 26 marca 2024 roku funkcjonować będzie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do tego rejestru będzie obowiązkowy dla zawodów medycznych wymienionych w ustawie o niektórych zawodach medycznych, chociaż jeszcze przez rok będą mogli wykonywać zawód bez tego wpisu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. 

Prawa i obowiązki osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych

Od 26 marca 2024 roku osoby wykonujące zawody medyczne, objęte ustawą o niektórych zawodach medycznych, nabędą nowe uprawnienia, ale i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków może grozić ponoszeniem odpowiedzialności zawodowej.

Trzynastki w budżetówce 2024 - kiedy są wypłacane?

Trzynastki w budżetówce - w 2024 roku termin wypłaty wypada w niedzielę. Kiedy pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne? Spóźnienie z wypłaceniem trzynastki uprawnia do odsetek od pracodawcy.

Zmiany: stawki wynagrodzeń w urzędach. Podwyżki od 1 stycznia 2024 r. [Nowe tabele zaszeregowania]

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2024 r. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania i 1431 zł za procent uszczerbku na zdrowiu [wypadki przy pracy]

Monitor Polski: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Od 1 marca świadczenie wyniesie 336,36 zł. Ważniejsze, ze Senat chce objąć nim samorządowców sprzed 1990 r.

Skrócenie do 7 lat okresu pełnienia funkcji sołtysa uprawniającego do otrzymania świadczenia i przyznanie świadczeń dla sołtysów pełniących funkcję przed 1990

REKLAMA