REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur./ fot. Fotolia
Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur./ fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Równolegle na stronach naszego Portalu publikowane będą istotne dla zamawiających informacje dotyczące prac nad nowym prawem zamówień publicznych (dalej; p.z.p.), opinie pracowników Kancelarii dotyczące proponowanych rozwiązań prawnych a także artykuły omawiające propozycji, które zostaną przedstawione przez prawników Kancelarii w procesie konsultacji i dyskusji.

Cykl artykułów inicjuje niniejsze opracowanie, dotyczące ogólnego założenia przyświecającego zawartym w Koncepcji rozwiązaniom z zakresu zamówień o wartości krajowej. Tak jak dotychczas wskazany rodzaj zamówień będzie objęty bardziej liberalnym reżimem prawnym. Zgodnie z deklaracjami autorów Koncepcji, zmiany dotyczyć będą stopnia swobody decyzyjnej przysługującej zamawiającym w kreowaniu reguł udzielania zamówień. W konsekwencji na osi wyznaczonej z jednej strony zamówieniami podprogowymi a z drugiej zamówieniami o wartości unijnej, przesunięte zostaną one w kierunku zamówień udzielanych bez stosowania p.z.p.

REKLAMA

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Proponowany kierunek zmian, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń, jest trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony ustanawianie reguł prawnych nie powinno nigdy być celem samym w sobie, lecz stanowić optymalny środek dla osiągnięcia zamierzonych celów. Nie wszystkie obecnie obowiązujące regulacje p.z.p. wydają się spełniać wskazany wymóg. Z drugiej strony obniżenie stopnia determinacji prawnej procesu udzielania zamówień nie zawsze skutkuje osiągnięciem zamierzonego efektu 2. Skorygowanie obranego kursu, poprzez uproszczenie procedur przy jednoczesnym zagwarantowaniu realizacji celów systemu zamówień publicznych, wymaga oceny całościowej uwzględniającej szereg różnorodnych kwestii – pozostaje żywić nadzieje, że czas zaplanowany na konsultacje i dialog wystarczy na wypracowanie rozwiązań, które będą cechować się większym stopniem stabilności niż te, które zostały wprowadzone ustawą o zamówieniach publicznych z 1994 r.

Uelastycznienie zamówień krajowych jest ogólnym kierunkiem, którego konkretyzacja nastąpi wraz z zaprezentowaniem rozwiązań prawnych, obecnie pozostających w fazie koncepcyjnej. Na tę chwilę należy wskazać, że osiągniecie zamierzeń ma nastąpić, w szczególności poprzez:

  1. wyartykułowanie zasady efektywności oraz współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia,

  2. wyraźne wyodrębnienie możliwości opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem opisu funkcjonalnego,

  3. rozszerzenie zakresu wykorzystania elementów negocjacyjnych. Jedną z możliwości przewidzianych w procedurze uproszczonej będzie negocjowanie oferty w celu ulepszenia jej treści,

  4. wprowadzenie możliwości przekazywania informacji także ustnie, w tym telefonicznie, jeżeli nie będą one dotyczyć istotnych elementów postępowania oraz ich treść zostanie odpowiednio utrwalona na trwałym nośniku,

  5. zapewnienie możliwości złożenia odwołania dotyczącego każdej czynności zamawiającego w postępowaniu analogicznie jak w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi UE 3.

Przedstawione propozycje ukazują, że planowane zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Związane są z nimi dodatkowo dwie planowane modyfikacje. Po pierwsze, z uwagi na wprowadzenie uproszczonej procedury dla zamówień o wartości mniejszej niż progi UE, proponuje się likwidację wyłączeń od stosowania Pzp dotyczących zamówień o wartości poniżej progów UE (m.in. art. 4 d Pzp) 4. Ponadto przedmiotem dyskusji będzie również kwota, której wartość warunkuje stosowanie regulacji p.z.p. – obecny wskazanej w art. 4 pkt 8 p.z.p. Dyskusja obejmować będzie obniżenie progu stosowania ustawy do obowiązującego przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) a więc do wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Pozostaje mieć nadzieję, że również wskazana kwestia poddana zostanie szczegółowej weryfikacji, w tym w szczególności analizie ekonomicznej zasadności przyjęcia wskazanego progu 5.

1 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-dotyczace-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych

2 Uwidoczniają to m.in. problemy jakie występowały w czasie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r., czy też istniejące obecnie w zakresie zamówień podprogowych (w tym siostrzanej wersji zamówień podprogowych - podprogowych zamówień na usługi społeczne). Zob. K. Różowicz, Zamówienia podprogowe (w:) Nowe prawo zamówień publicznych, http://www.ekspertzamowienpublicznych.pl/opis.html.

3 Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych, s. 47 – 51.

4 Zob. H. Nowicki, O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych (w:) Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań. X Konferencja naukowa 26-27 czerwca 2017 r. Białystok, red. M. Stręciwilk, A. Panasiuk, Warszawa 2017, s. 89-90.

5 Zob. P. Molander, Public Procurement in the European Union: The Case for National Threshold, „Journal of Public Procurement”, iss. 2 (vol. 14)/2014, s. 181-214.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Duża zmiana w budżetówce. 470 mln zł na trzynastki dla pracowników instytucji kultury

Związek Powiatów Polskich: Zmiany dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w instytucjach kultury powinny nastąpić równocześnie ze zmianami w dochodach samorządów, aby na realizację każdego zadania zostały zapewnione adekwatne środki.

Dodatek za wieloletnią pracę: Jak obliczać staż pracowniczy?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku - w przypadku zatrudnienia w ramach dwóch równoległych stosunków pracy, staż pracowniczy niezbędny do ustalenia dodatku za wieloletnią pracę należy ustalać dla każdego stosunku pracy osobno.

Od 25 marca wnioski dla gospodyń o 8000 zł, 9000 zł i 10 000 zł

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich. Można otrzymać od 8000 zł do 10 000 zł. 

Wymagania do wykonywania niektórych zawodów medycznych od 26 marca 2024 roku. Pytania i odpowiedzi

Z dniem 26 marca 2024 roku wejdą w życie przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje i usystematyzuje wykonywanie aż 15 zawodów medycznych, które wcześniej nie podlegały regulacji ustawowej. Jest to duża zmiana, do której przedstawiciele zawodów medycznych objętych ustawą, powinni się odpowiednio przygotować. Poniżej wymagania do wykonywania niektórych zawodów medycznych – w pytaniach i odpowiedziach.

REKLAMA

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego - co trzeba wiedzieć?

Od 26 marca 2024 roku funkcjonować będzie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do tego rejestru będzie obowiązkowy dla zawodów medycznych wymienionych w ustawie o niektórych zawodach medycznych, chociaż jeszcze przez rok będą mogli wykonywać zawód bez tego wpisu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. 

Prawa i obowiązki osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych

Od 26 marca 2024 roku osoby wykonujące zawody medyczne, objęte ustawą o niektórych zawodach medycznych, nabędą nowe uprawnienia, ale i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków może grozić ponoszeniem odpowiedzialności zawodowej.

Trzynastki w budżetówce 2024 - kiedy są wypłacane?

Trzynastki w budżetówce - w 2024 roku termin wypłaty wypada w niedzielę. Kiedy pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne? Spóźnienie z wypłaceniem trzynastki uprawnia do odsetek od pracodawcy.

Zmiany: stawki wynagrodzeń w urzędach. Podwyżki od 1 stycznia 2024 r. [Nowe tabele zaszeregowania]

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2024 r. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania i 1431 zł za procent uszczerbku na zdrowiu [wypadki przy pracy]

Monitor Polski: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Od 1 marca świadczenie wyniesie 336,36 zł. Ważniejsze, ze Senat chce objąć nim samorządowców sprzed 1990 r.

Skrócenie do 7 lat okresu pełnienia funkcji sołtysa uprawniającego do otrzymania świadczenia i przyznanie świadczeń dla sołtysów pełniących funkcję przed 1990

REKLAMA