Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur

Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur./ fot. Fotolia
Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur./ fot. Fotolia
Fotolia
6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Równolegle na stronach naszego Portalu publikowane będą istotne dla zamawiających informacje dotyczące prac nad nowym prawem zamówień publicznych (dalej; p.z.p.), opinie pracowników Kancelarii dotyczące proponowanych rozwiązań prawnych a także artykuły omawiające propozycji, które zostaną przedstawione przez prawników Kancelarii w procesie konsultacji i dyskusji.

Cykl artykułów inicjuje niniejsze opracowanie, dotyczące ogólnego założenia przyświecającego zawartym w Koncepcji rozwiązaniom z zakresu zamówień o wartości krajowej. Tak jak dotychczas wskazany rodzaj zamówień będzie objęty bardziej liberalnym reżimem prawnym. Zgodnie z deklaracjami autorów Koncepcji, zmiany dotyczyć będą stopnia swobody decyzyjnej przysługującej zamawiającym w kreowaniu reguł udzielania zamówień. W konsekwencji na osi wyznaczonej z jednej strony zamówieniami podprogowymi a z drugiej zamówieniami o wartości unijnej, przesunięte zostaną one w kierunku zamówień udzielanych bez stosowania p.z.p.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Proponowany kierunek zmian, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń, jest trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony ustanawianie reguł prawnych nie powinno nigdy być celem samym w sobie, lecz stanowić optymalny środek dla osiągnięcia zamierzonych celów. Nie wszystkie obecnie obowiązujące regulacje p.z.p. wydają się spełniać wskazany wymóg. Z drugiej strony obniżenie stopnia determinacji prawnej procesu udzielania zamówień nie zawsze skutkuje osiągnięciem zamierzonego efektu 2. Skorygowanie obranego kursu, poprzez uproszczenie procedur przy jednoczesnym zagwarantowaniu realizacji celów systemu zamówień publicznych, wymaga oceny całościowej uwzględniającej szereg różnorodnych kwestii – pozostaje żywić nadzieje, że czas zaplanowany na konsultacje i dialog wystarczy na wypracowanie rozwiązań, które będą cechować się większym stopniem stabilności niż te, które zostały wprowadzone ustawą o zamówieniach publicznych z 1994 r.

Uelastycznienie zamówień krajowych jest ogólnym kierunkiem, którego konkretyzacja nastąpi wraz z zaprezentowaniem rozwiązań prawnych, obecnie pozostających w fazie koncepcyjnej. Na tę chwilę należy wskazać, że osiągniecie zamierzeń ma nastąpić, w szczególności poprzez:

 1. wyartykułowanie zasady efektywności oraz współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia,

 2. wyraźne wyodrębnienie możliwości opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem opisu funkcjonalnego,

 3. rozszerzenie zakresu wykorzystania elementów negocjacyjnych. Jedną z możliwości przewidzianych w procedurze uproszczonej będzie negocjowanie oferty w celu ulepszenia jej treści,

 4. wprowadzenie możliwości przekazywania informacji także ustnie, w tym telefonicznie, jeżeli nie będą one dotyczyć istotnych elementów postępowania oraz ich treść zostanie odpowiednio utrwalona na trwałym nośniku,

 5. zapewnienie możliwości złożenia odwołania dotyczącego każdej czynności zamawiającego w postępowaniu analogicznie jak w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi UE 3.

Przedstawione propozycje ukazują, że planowane zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego.

Związane są z nimi dodatkowo dwie planowane modyfikacje. Po pierwsze, z uwagi na wprowadzenie uproszczonej procedury dla zamówień o wartości mniejszej niż progi UE, proponuje się likwidację wyłączeń od stosowania Pzp dotyczących zamówień o wartości poniżej progów UE (m.in. art. 4 d Pzp) 4. Ponadto przedmiotem dyskusji będzie również kwota, której wartość warunkuje stosowanie regulacji p.z.p. – obecny wskazanej w art. 4 pkt 8 p.z.p. Dyskusja obejmować będzie obniżenie progu stosowania ustawy do obowiązującego przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) a więc do wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Pozostaje mieć nadzieję, że również wskazana kwestia poddana zostanie szczegółowej weryfikacji, w tym w szczególności analizie ekonomicznej zasadności przyjęcia wskazanego progu 5.

1 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-dotyczace-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych

2 Uwidoczniają to m.in. problemy jakie występowały w czasie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r., czy też istniejące obecnie w zakresie zamówień podprogowych (w tym siostrzanej wersji zamówień podprogowych - podprogowych zamówień na usługi społeczne). Zob. K. Różowicz, Zamówienia podprogowe (w:) Nowe prawo zamówień publicznych, http://www.ekspertzamowienpublicznych.pl/opis.html.

3 Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych, s. 47 – 51.

4 Zob. H. Nowicki, O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych (w:) Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań. X Konferencja naukowa 26-27 czerwca 2017 r. Białystok, red. M. Stręciwilk, A. Panasiuk, Warszawa 2017, s. 89-90.

5 Zob. P. Molander, Public Procurement in the European Union: The Case for National Threshold, „Journal of Public Procurement”, iss. 2 (vol. 14)/2014, s. 181-214.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Posiłki w szkole i w przedszkolu. Zasady odpłatności, rozliczania i naliczania odsetek za nieterminowe płatności
Tylko teraz
29,00 zł
39,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy wydatki na środki trwałe, które podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty, to inwestycja – odpowiedź MF na interpelację poselską
  Stanowisko MF: „wydatki na środki trwałe, które podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty (w rozumieniu prawa bilansowego) nie są inwestycją.”
  W jaki sposób zaksięgować przypis dofinansowania na dziecko w żłobku?
  PYTANIE: W związku z otrzymaną informacją z ZUS obniżymy opłatę stałą za pobyt dzieci w żłobku, które otrzymały dofinansowanie. Środki za maj ZUS przeleje do dnia 20 czerwca na rachunek gminy, a gmina je nam przekaże. Po dokonaniu rozliczenia w księgach rachunkowych powinniśmy oddać środki do gminy jako dochody budżetowe W jaki sposób zaksięgować przypis dofinansowania: na dziecko czy na ZUS? Rozliczenie ma być z ZUS-em czy z gminą?
  Szkolenia online: Akademia budżetowa
  Zapraszamy na szkolenia online z cyklu "Akademia budżetowa", na których przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r. Szkolenia odbędą się w miesiącach wrzesień-grudzień 2022 r. Zapisz się już dziś!
  Grupa VAT w samorządzie terytorialnym - korzyści i zagrożenia
  Przepisy unijne umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie pewnych fakultatywnych regulacji prawnych, odnoszących się do definiowania podatników. W Polsce do tej pory w zasadzie ustawodawca z tego nie korzystał. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie (pod warunkiem konsultacji z Komitetem ds. Podatku od Wartości Dodanej) w poszczególnych państwach członkowskich tzw. grup podatkowych.
  Czy gmina może umorzyć opłaty za odbiór śmieci mieszkańcom pomagającym uchodźcom?
  W gminach stosujących metodę naliczania opłaty śmieciowej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość pojawia się następujący problem. Udzielenie zakwaterowania uchodźcom zwiększa wartość opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy gmina może umorzyć osobom pomagającym uciekinierom te opłaty?
  Czy gmina może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki zamieszkałe przez uchodźców?
  Odpowiedzi na to pytanie udzieliła RIO w Kielcach (znak WI.54.19.2022)
  MF: Jak wykazać w Rb-27S wpłaty na przełomie dwóch miesięcy albo lat?
  Oprócz dochodów wykonanych na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego należy też doliczyć „środki w drodze” – tłumaczy MF odpowiadając na wątpliwości dotyczące wykazywania w sprawozdaniach dochodów zaksięgowanych na przełomie miesięcy lub roku.
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela można pokryć z doskonalenia nauczycieli
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela do Brukseli, który jest realizacją wygranej nagrody głównej w konkursie "Cześć Europo", można pokryć z doskonalenia nauczycieli z § 442?
  Ewidencja księgowa środków pochodzących z dotacji
  Jak prawidłowo zaksięgować wpływ środków z dotacji (np. na aktualizację stałego rejestru wyborców, na zwrot akcyzy), jeżeli jest jedno konto bankowe dla urzędu i organu?
  „Aktywna tablica”: 70 mln zł dla szkół. [Wnioski do 15 i 31 maja 2022 r.]
  Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.
  MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
  Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.
  Deficyt w 2022 r. zwiększony z 1,8% na 4,3%. Jak sfinansować ten dług?
  Soboń: deficyt sektora wyniesie 4,3 proc. PKB.
  Ewidencja obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne
  Jak ująć notę księgową wystawioną pracownikowi za prywatne rozmowy telefoniczne?
  Kiedy można pozbawić nauczyciela dodatku za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych
  Nie można pozbawić nauczyciela dodatku za warunki pracy, gdy w zdalny lub inny przyjęty sposób zrealizował zajęcia w warunkach trudnych lub uciążliwych. Prawo do tego świadczenia potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
  Jaka stawka ryczałtu dla usługi opieki nad osobami starszymi
  Jaką stawką ryczałtu objęta jest usługa opieki nad osobami starszymi, bez zakwaterowania, świadczona przez jednoosobową działalność PKWIu 88.10.12, świadczona w domach?
  Jaka klasyfikacja budżetowa wydatków na podpis elektroniczny
  Jednostka sektora finansów publicznych prowadzi pełną księgowość. W zeszłym roku odnowiła pracownikowi podpis kwalifikowany (faktura została wystawiona na firmę) za okres od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r. kwota faktury rozliczana jest w czasie poprzez konto „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Pracownik rozwiązał umowę o pracę z końcem stycznia 2022 r. Czy kwotę faktury za okres od lutego do kwietnia 2022 r. można zaksięgować w koszty rodzajowe, czy jednak należy tą kwotę przeksięgować na pozostałe koszty operacyjne?
  Czy przysługuje ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla kierowcy-konserwatora OSP
  Czy za udział w działaniach ratowniczych, strażakom ratownikom OSP zatrudnionym jako kierowca-konserwator samochodu strażackiego w urzędzie gminy na umowie o pracę lub umowie zlecenia należy wypłacić ekwiwalent pieniężny niezależnie od wynagrodzenia?
  Kiedy wójt nie musi ujawniać wysokości nagród pracowników urzędu?
  Instytucje samorządowe wciąż otrzymują wnioski o ujawnienie informacji publicznej o wysokości nagród wypłaconych poszczególnym pracownikom samorządowym.
  RIO: gmina może zwolnić z podatku nieruchomości zajmowane przez uchodźców
  Czy rada miejska może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, zajęte na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej od 24 lutego 2022 roku?
  MF: dochody JST z PIT w I kw. wyższe o 573 mln zł
  Dochody samorządów z PIT po I kwartale 2022 roku, w wyniku wprowadzenia gwarantowanego mechanizmu równych miesięcznych rat, były o około 573 mln zł większe niż gdyby obowiązywał system poprzedni – poinformowało Ministerstwo Finansów.
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2022 r. przyjął 20 nowych funkcjonariuszy, a na kolejnych chętnych czeka jeszcze w tym roku 50 etatów – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.
  Narzucenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych
  Urlopy wypoczynkowe powinny być co do zasady wykorzystywane w roku, w którym przysługują. Tak się jednak nie zawsze dzieje z wielu powodów - przerwania urlopu, przesunięcia terminu wypoczynku, czy po prostu niewnioskowania o cały urlopu - i część pracowników pozostaje z końcem roku z większą lub mniejszą częścią niewykorzystanego wypoczynku. Powstaje tzw. urlop zaległy, którego udzielenie rządzi się swoimi prawami - termin urlopu nie musi być uzgadniany z pracownikiem, zaś wypoczynek z poprzedniego roku powinien zostać udzielony co do zasady do końca września.
  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a VAT
  Gminy i powiaty, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, mogły i dalej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL). Ze środków RFIL mogą zostać dofinansowane w szczególności inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dróg, chodników, obiektów sportowych, świetlic, bibliotek itp.
  Odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki w przedszkolu
  Kiedy i w jakiej wysokości powinno naliczać się odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu oraz za żywienie?
  Zmiana zarządcy drogi a zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  Zarządca drogi pobiera opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym. Opłata uiszczana jest za dany rok z góry w terminie do 15 stycznia.