REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić wysokosc ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Marek Rotkiewicz
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor i współautor około 60 książek z tego zakresu, w tym kilku komentarzy oraz autor ponad 4000 artykułów. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 6000 godzin szkoleniowych).
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy/ Fot. Fotolia
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy/ Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pracownica zwalnia się z pracy za porozumieniem stron z dniem 20 października 2014 r. Od połowy ubiegłego roku do końca lutego 2014 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Osoba ta jest uprawniona do 26 dni urlopu rocznie, z czego wykorzystała 40 godzin. Zarabia obecnie 2700 zł stałej pensji, otrzymuje 270 zł dodatku za wysługę lat, 2-3 razy w roku nagrody (w przedziale pomiędzy 400 a 1000 zł) oraz ma prawo do trzynastki. W jakiej wysokości przysługiwać jej będzie ekwiwalent za urlop? Czy zamiast wypłacać ekwiwalent, możemy zobowiązać pracownicę, aby wykorzystała urlop do dnia zakończenia zatrudnienia?

Pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie biegnącego wypo­wiedzenia umowy o pracę (art. 1671 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Dotyczy to jednak tyl­ko wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę. W razie rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron wykorzystanie urlopu w pozo­stałym do dnia zakończenia zatrudnienia okresie pracy należy uzgodnić z pracownikiem (najlepiej już w samej treści porozumienia) - ponieważ pracodawca nie może jednostronnie narzucić obowiązku „wybrania" urlopu w okresie od zawarcia porozumienia do rozwiązania umowy. Nie jest to bowiem okres wypowiedzenia.

REKLAMA

Jeżeli pracownica wykorzysta cały przysługujący jej urlop, wtedy pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia jej ekwiwalentu. Pracodawca może narzucić termin wykorzystania ur­lopu tylko w dwóch przypadkach:

 • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.),
 • do końca września następnego roku kalendarzowego w odniesieniu do urlopu niewykorzystanego w roku ubiegłym (art. 168 k.p.).

Z pytania wywnioskować można, że rozliczeniu pod­lega jedynie urlop tegoroczny; pracownica nie ma niewy­korzystanego urlopu z lat ubiegłych. Pracodawca musi dokonać rozliczenia urlopu w wymiarze proporcjonal­nym do okresu jej pracy w tym roku, przy uwzględnieniu przebywania na urlopie wychowawczym.

Zobacz również: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop kierowników urzędów

Kodeks pracy wymienia w art. 1552 okresy nieobec­ności, po upływie których powracający do pracy pra­cownik ma prawo do urlopu odpowiednio obniżonego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na podstawie tego przepisu urlop proporcjonalny przy­sługuje m.in. pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalenda­rzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszko­lenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli okresy te przypadają po nabyciu przez pracow­nika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega pro­porcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługu­jącym mu lub w wyższym wymiarze. Od początku paź­dziernika 2013 r. zasada ta nie dotyczy jednak urlopu wychowawczego.

Obniżenie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego nastąpi jedynie w roku, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym, który rozpoczął się 1 stycznia danego roku albo wcześniej.

W opisanej w pytaniu sytuacji dwa miesiące urlo­pu wychowawczego wykorzystanego w 2014 r. wpłyną na należny pracownicy urlop wypoczynkowy.

Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym należy pamiętać o kilku zasadach.

Polecamy serwis: Urlopy

Zasady ustalania urlopu proporcjonalnego:

 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 k.p.),
 • niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrąglamy do pełnego miesiąca; jeżeli w tym samym miesią­cu następuje zakończenie zatrudnienia i podjęcie pracy u kolejnego pracodawcy, zaokrąglenia do­konuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a § 2 i 3 k.p.),
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (1553 § 1 k.p.).

Biorąc pod uwagę zasady ustalania urlopu propor­cjonalnego zawarte w ramce, urlop pracownicy, o któ­rej mowa w pytaniu, powinien być naliczony za 8 mie­sięcy, tj. marzec-październik, w następujący sposób:

 • przysługujący urlop w dniach:

26 dni x 8/12 = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni urlopu,

 • wymiar urlopu w przeliczeniu na godziny:

18 x 8 = 144 godzin urlopu, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin (art. 1542 k.p.),

 • należny urlop za 2014 r. wyrażony w godzinach: 144 godzin - 40 wykorzystanych godzin urlopu przez pracownika = 104 godziny.

Przy ustalaniu ekwiwalentu nie uwzględnia się trzy­nastki oraz otrzymywanych przez pracownika nagród (§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal­nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypła­cania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). Podstawę obliczeń ekwiwalentu dla tej pracownicy stanowić będzie stała miesięczna pensja oraz dodatek stażowy. Składniki wynagrodze­nia określone w stawce miesięcznej w stałej wysoko­ści uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wy­sokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 tego rozporządzenia).

Sposób wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzy­stany urlop wypoczynkowy tej pracownicy:

 • sumę miesięcznych wynagrodzeń należy podzielić przez współczynnik urlopowy:

2970 zł (stała pensja i dodatek za wysługę lat) : : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r.) = = 142,58 zł,

następnie

 • tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobo­wej normie czasu pracy obowiązującej pracownika: 142,58 zł : 8 godzin = 17,82 zł,

następnie

 • otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu na­leży pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzysta­nego przez pracownicę urlopu wypoczynkowego: 17,82 zł x 104 godzin = 1853,28 zł.

MAREK ROTKIEWICZ - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych z tego zakresu, wykładowca, trener

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 155', art. 1552, art. 1552a, art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208);
 • § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wy­płacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

Polecamy serwis: Kadry i płace

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia 2024 r. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania i 1431 zł za procent uszczerbku na zdrowiu [wypadki przy pracy]

  Monitor Polski: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

  Od 1 marca świadczenie wyniesie 336,36 zł. Ważniejsze, ze Senat chce objąć nim samorządowców sprzed 1990 r.

  Skrócenie do 7 lat okresu pełnienia funkcji sołtysa uprawniającego do otrzymania świadczenia i przyznanie świadczeń dla sołtysów pełniących funkcję przed 1990

  Każda pensja w budżetówce ma być wyższa o 20% (i więcej) od pensji minimalnej dla "wszystkich". Na dziś 5090 zł. Tego chcą związkowcy

  Pensja minimalna w budżetówce ma być wyższa o 20% od pensji minimalnej dla "wszystkich". Tego chcą związkowcy ze "Związkowa Alternatywa".

  Trzeba określić maksymalny poziom wynagrodzeń zasadniczych pracowników

  W regulaminach wynagrodzenie zasadnicze ustala się dla danego stanowiska pracy widełkowo – z podaniem kwoty minimalnej i maksymalnej.

  REKLAMA

  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych. Ile osób je pobiera?

  W grudniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób, a przeciętna wysokość "kompensówki" wynosiła 3617,29 zł. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

  Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

  Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

  Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

  Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

  REKLAMA

  Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

  Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

  To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

  Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

  REKLAMA