reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Centralizacja Vat > Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. gmina oraz jej jednostki organizacyjne jest zobowiązana wdrożyć scentralizowany sposób rozliczeń VAT, jeśli nie zrobiła tego wcześniej. Z jakimi obowiązkami musi się zmierzyć gmina planująca takie rozliczenie? Do 31 stycznia 2017 r. przedłużono termin przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego.

– Nie uregulowano jednak wszystkich zagadnień związanych z kasami fiskalnymi w związku z centralizacją. Ta spowoduje, że podatnikiem będzie tylko i wyłącznie gmina, a nie jej jednostki organizacyjne – zwróciła uwagę pani Anna. – Będzie wiele problemów natury praktycznej, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. Pojawić się mogą pytania dotyczące m.in. sposobu wystawienia po centralizacji faktury do paragonu wystawionego przez jednostkę organizacyjną czy możliwości skorzystania przez gminę z ulgi na zakup kasy, w przypadku gdy nowe zostaną zakupione dopiero w 2018 r. (tj. po okresie zwolnienia).

CO NA TO PRAWO? RADA 3

– To prawda – stwierdził pan Artur. – Warto jednak zauważyć, że w pozostałym zakresie do centralizującej się gminy znajdą zastosowanie zasady ogólne dotyczące obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jak również możliwość zastosowania zwolnienia z uwagi na realizację określonych czynności przewidzianych w załączniku do przywołanego rozporządzenia.

● ETAP 3 Obowiązki informacyjne wobec urzędu skarbowego

– Czy to już wszystkie obowiązki związane z centralizacją? – zapytał wójt.

– Nie – chórem odpowiedzieli skarbniczka i doradca.

– Ustawa centralizacyjna nakłada obowiązek złożenia przez gminę przed dniem podjęcia scentralizowanego rozliczania informacji określonej we wzorze załącznika nr 1 do ustawy – kontynuował pan Artur. – Trzeba w niej podać m.in. nazwę gminy, datę wspólnego rozliczenia (nie później niż 1 stycznia 2017 r.) oraz w załączniku wykaz jednostek organizacyjnych podlegających rozliczeniu z gminą. Wykaz ten zawiera nazwy jednostek, adresy siedzib oraz NIP tychże jednostek.

CO NA TO PRAWO? RADA 4

● Etap 4 Przygotowanie oraz wdrożenie procedur

– Panie Arturze, poproszę jeszcze o wyjaśnienie procedur wspólnego rozliczania VAT – odezwała się pani Anna.

– Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z procesem centralizacji jest opracowanie procedury wewnętrznej, która – ogólnie rzecz ujmując – będzie określać zasady comiesięcznego sporządzania deklaracji VAT-7 przez gminę – rozpoczął doradca. – W założeniu procedura ta ma określać, jakie czynności, przez kogo oraz w jakich terminach mają być wykonywane, tak aby było możliwe opracowanie i złożenie ostatecznego rozliczenia we właściwym terminie. – W tym kontekście należy zauważyć – wyjaśniał ekspert – że ustawa o VAT nie wskazuje etapów czy też zasad sporządzania deklaracji przez podmioty o złożonej strukturze wewnętrznej (organizacyjnej), traktując wszystkich podatników jednakowo. Oznacza to, że opracowując wewnętrzną procedurę centralizacji rozliczeń w VAT, gmina ma daleko idącą swobodę w jej kształtowaniu. Pewnym wskazaniem w tym zakresie będą oczywiście przepisy ustrojowe, np. ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy prawnofinansowe ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeksu karnego skarbowego oraz regulujące zagadnienia opodatkowania VAT.

CO NA TO PRAWO? RADA 5

– Rozumiem, że w ten sposób zakończyliśmy na dziś omawianie najważniejszych spraw związanych z wprowadzaniem wspólnego VAT – stwierdził wójt. – Są jeszcze sprawy związane z jednolitym plikiem kontrolnym. Ale ponieważ czas nagli, pozwolę sobie zostawić wyjaśnienie tej sprawy na piśmie. Wobec tego dziękuję państwu za spotkanie – zakończył.

RADA 1 Ze zwolnieniem w przedszkolu i szkolnej stołówce

Trudności w zakresie kwalifikacji mogą się pojawić m.in. w przypadku opłat za wychowanie przedszkolne, pobieranych przez gminne przedszkole. Z jednej bowiem strony wskazuje się, że opłaty te będą opodatkowane VAT (i zwolnione przedmiotowo), gdyż gmina, świadcząc usługę i pobierając z tego tytułu opłatę, jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tejże ustawy (tak: interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2016 r., nr ILPP5/443–190/13/16–S/PG, i interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2016 r., nr IBPP1/4512–413/16–2/AW). Z drugiej jednak strony podnosi się, że gmina, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie może być uznana w powyższym zakresie za podatnika, gdyż pobiera ww. opłaty w związku i w ramach realizowanego przez nią zadania własnego, jakim jest zapewnienie opieki w przedszkolach. Pobierana opłata zbliżona jest do daniny publicznej, a strony nie mają pełnej swobody co do określenia jej wysokości. Bez znaczenia przy tym pozostaje cywilnoprawny charakter umowy (tak: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1246/15). Niezależnie od przyjętej metody, opłaty te w sensie ekonomicznym nie będą zawierały VAT, bowiem uznanie ich za opodatkowane VAT według zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 i pkt 26 ustawy o VAT, czy też jako podlegające wyłączeniu z VAT, stanowić będzie o neutralnym VAT przy takiej czynności. Kwalifikacja ta będzie jednak bardzo istotna z punktu widzenia obowiązku sporządzenia ewidencji cząstkowej VAT oraz cząstkowej informacji kierowanej do gminy, zwanej w praktyce często deklaracją cząstkową.

Zobacz serwis: Kadry i płace

Zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT będą również dochody z tytułu świadczenia przez szkołę podstawową, która jest objęta systemem oświaty, usług stołówkowych na rzecz uczniów i nauczycieli, przy założeniu, że szkoła realizuje powyższe świadczenia przy wykorzystaniu własnej stołówki (nie na zasadzie cateringu). Usługi świadczone na rzecz uczniów szkoły korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT z uwagi na to, że mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanej w formach i na zasadach określonych w systemie oświaty. Jeżeli odbiorcami tych usług są nauczyciele – podlegają one zwolnieniu jako ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegającymi na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, jednocześnie nie będąc nastawione na osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę. W przypadku gdy szkoła podstawowa będzie realizowała wyżywienie na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły lub osób z zewnątrz (np. pracowników pobliskich instytucji) – usługi te z reguły będą podlegały opodatkowaniu według stawki 8 proc., pod warunkiem ich zakwalifikowania jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56 (poz. 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych; (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama