Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej JST na 2013 rok

Longin Mażewski
Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia
Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia
Minister finansów określił nowe zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Na dostosowanie WPF do nowych wymogów samorządy mają czas do końca marca 2013 r.

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dalej: ustawa okołobudżetowa) wprowadziła m.in. zmiany w zasadach opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Artykuł 230b ustawy okołobudżetowej zobowiązał ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia nowego wzoru WPF wraz z załącznikiem. Wzór ten, według ustawy okołobudżetowej, ma uwzględniać minimalny zakres informacji umożliwiający opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) realistycznych prognoz własnej sytuacji finansowej oraz potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Realizując ustawowe zobowiązanie, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie w sprawie WPF).

Rozporządzenie w sprawie WPF weszło w życie 1 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W rozporządzeniu w sprawie WPF określono okres projekcji WPF na trzy kolejne lata budżetowe, a ponadto:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • wzór WPF wraz z załącznikiem,
 • sposób przekazywania przez JST regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) projektów uchwał w sprawie WPF lub jej zmian oraz uchwał i zarządzeń w sprawie WPF.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Dotychczasowe przepisy nie ustanawiały wzoru formularza dla WPF. Samorządy miały jedynie obowiązek określenia dla każdego roku objętego WPF co najmniej wymienionych w art. 226 u.f.p. danych budżetowych, takich jak:

 1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST,
 3. wynik budżetu JST,
 4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 5. przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 6. kwotę długu JST, w tym relację wyznaczającą maksymalny poziom zadłużenia samorządu określoną w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 7. objaśnienia przyjętych w WPF wielkości liczbowych.

Ponadto samorządy były zobowiązane do określenia w załączniku do uchwały w sprawie WPF odrębnie dla każdego zaplanowanego przedsięwzięcia danych, takich jak:

 1. nazwa i cel przedsięwzięcia,
 2. jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia,
 3. okres realizacji i planowane łączne nakłady finansowe,
 4. limity wydatków w poszczególnych latach,
 5. limit zobowiązań dotyczących realizacji całości przedsięwzięcia.

Według nowych zasad, dane te nadal są wymagane, a ponadto wprowadzono wzór WPF.

Wzór WPF

Wzór prognozy określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera dwa załączniki:

 • nr 1 – określający wzór WPF,
 • nr 2 – określający wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dodatkowo, zgodnie z art. 226 ust. 2 u.f.p., do WPF dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach tych mogą być zawarte także informacje uszczegółowiające dane zawarte w WPF. Minister Finansów nie określił w rozporządzeniu w sprawie WPF wymogów odnośnie do objaśnień, o ich zakresie i szczegółowości decyduje więc JST.

Polecamy także: Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Wzór WPF zawiera dane wymagane w art. 226 u.f.p., jak również dane dotąd niewymagane, w pozycji:

 1. dochody majątkowe – została wyodrębniona pozycja dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.),
 2. wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – została dodatkowo wyszczególniona pozycja wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.1.1.),
 3. wydatki na obsługę długu – wyodrębniono dodatkowo pozycję wydatków z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych emitowanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.3.1.),
 4. przychody budżetu – wyodrębniono rodzaje przychodów oraz kwoty przeznaczone z poszczególnych źródeł przychodów na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.–4.4.1.),
 5. rozchody budżetu – wyodrębniono pozycję: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2.),
 6. kwota długu – wyodrębniono kwotę wyłączeń z tej kwoty z tytułu zwolnień ustawowych (poz. 6.1. i 6.1.1.) oraz zobowiązano do wyliczenia wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określonego w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa z 2005 r.) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w tym przepisie i bez uwzględniania tych wyłączeń,
 7. siódmej – wykazuje się kwotę zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 8. ósmej – wykazuje się różnice między dochodami a wydatkami bieżącymi w związku z postanowieniami art. 242 u.f.p.,
 9. od 9.1. do 9.2. – wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r., a w pozycji 9.3.–9.8. w różnych konfiguracjach – wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 243 u.f.p., przy czym w poz. 9.8. należy poinformować o spełnieniu wymogów tego wskaźnika obliczonego na podstawie planu trzech kwartałów roku poprzedniego i wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy,
 10. jedenastej – wykazuje się informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, takich jak: wydatki bieżące na wynagrodzenia i należne składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji,
 11. dwunastej – podaje się dane dotyczące finansowania projektów realizowanych ze środków UE i innych zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi,
 12. trzynastej – wykazuje się kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
 13. czternastej – podaje się dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera następujące dane do wypełnienia:

 1. nazwa i cel,
 2. okres realizacji,
 3. jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program,
 4. łączne nakłady finansowe,
 5. limity wydatków w poszczególnych latach (należy wykazać wszystkie lata realizacji programu),
 6. limit zobowiązań.

Wykazywane przedsięwzięcia pogrupowane zostały w trzy grupy:

 1. programy i przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Projekty uchwał w sprawie WPF lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawie WPF JST przekazuje RIO w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru WPF, a jedynie wskazywały, co prognoza powinna zawierać.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

  Program "Ochrona Zabytków". Dofinansowanie 200 mln zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków.

  PUE ZUS: Kalkulator do wyliczenia wysokości emerytury w 2023 r.

  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobą, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

  ZUS: Co się dzieje ze środkami zapisanymi na subkoncie w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego

  Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Podwyżki pensji w RIO o 300 zł - 1130 zł [wyrównanie od 1 stycznia 2023 r.]

  Od 300 zł do ponad 1,1 tys. zł wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Podwyżki mają nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

  MF: Zasady wykorzystania i zwrotu przez samorządy odsetek z Funduszu Pomocy

  Ministerstwo finansów wyjaśniło, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zwrócić niewykorzystane odsetki ze środków Funduszu Pomocy na rachunek właściwego wojewody. Zasada ta nie dotyczy odsetek od środków przeznaczonych na zadania oświatowe.

  Nagrody specjalne dla pracowników pomocy społecznej [Nowelizacja, zmiany]

  Nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla np. pracowników socjalnych minister będzie mógł przyznać sam z własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony np. organów administracji samorządowej - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.