reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia społeczne > Zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych - kto się może ubiegać? Kiedy złożyć wniosek? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia ze składek?

Zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych do kiedy wniosek?

Do 30 kwietnia 2021 r. można występować o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą składać do ZUS wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Zleceniobiorca (nie płatnik) składa do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (RZN) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Kiedy można zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek ZUS?

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.,
 • przedmiot umowy musi być związany z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Kogo dotyczy zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie dotyczy osób wykonujących umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia). Zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie swojego zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia ze składek

Aby ubezpieczony mógł zwolnić swojego zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, musi spełnić następujące warunki:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.;
 • przedmiot zawartej umowy związany jest z:
 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów;
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie przekroczył 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
 • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
 • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Wniosek RZN można składać tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony www.gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Wniosek o zwolnienie ze składek od umów cywilnoprawnych terminy

Wniosek można składać od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy wyłącznie umów zlecenia zawartych od tej daty. Należy go złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli zleceniobiorca nie dotrzyma tego terminu, wtedy ZUS nie rozpatruje wniosku.

O złożeniu wniosku zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę.

ZUS wysyła informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do zleceniobiorcy i zleceniodawcy na profile PUE ZUS.

Brak zwolnienia ze składek odwołanie od decyzji

Jeśli zleceniobiorca nie zgadza się z decyzją odmowną, może on złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo w tej sprawie należy złożyć w terminie 14 dni do ZUS.

Sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorcy objętego zwolnieniem ze składek ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Jednak zarówno zleceniobiorca, jak i członkowie jego rodziny, których zgłasza on do ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie zwolnienia ze składek mają prawo do świadczeń zdrowotnych.

Jakie są obowiązki zleceniodawcy w okresie zwolnienia ze składek ZUS

Zleceniodawca musi przesłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek. Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

PRZYKŁAD 1

Pani Maria zawarła umowę zlecenia na okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Następnie przedłużała ją aneksem z 2 stycznia 2021 r. na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. Należy uznać, że w tym przypadku została zawarta nowa umowa i można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek z tytułu umowy zlecenia za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

PRZYKŁAD 2

Pan Antoni zawarł umowę zlecenia na okres od 1 do 31 grudnia 2020 r., a następnie na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. (umowa zawarta 2 stycznia 2021 r.). Pomimo tego, że między umowami nie ma dnia przerwy, to umowę zawartą od 1 stycznia 2021 r. należy uznać za nową umowę i można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

PRZYKŁAD 3

Pani Krystyna zawarła 30 września 2020 r. umowę zlecenia na okres od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Następnie aneksem z 2 stycznia 2021 r. zmieniła zakres wykonywanej umowy (zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania dodatkowych usług). Należy uznać, że w tym przypadku nie została zawarta nowa umowa. Nie można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek z tytułu umowy zlecenia za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/2718718

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama