reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Centralizacja Vat > Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. gmina oraz jej jednostki organizacyjne jest zobowiązana wdrożyć scentralizowany sposób rozliczeń VAT, jeśli nie zrobiła tego wcześniej. Z jakimi obowiązkami musi się zmierzyć gmina planująca takie rozliczenie? Do 31 stycznia 2017 r. przedłużono termin przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego.

Poza powyższymi aspektami zasadne jest, by zarządzenie odnosiło się także do innych kwestii związanych z prowadzeniem skonsolidowanego rozliczenia. Dotyczy to przede wszystkim:

● zasad sporządzania i numeracji faktur (w tym zakresie istotne jest zwłaszcza wskazanie, w jaki sposób należy opisywać gminę jako sprzedawcę lub nabywcę na fakturach),

● przyjęcia zasad informowania w przypadku wystąpienia sprzedaży lub zakupów w ramach procedury odwrotnego obciążenia,

● ustanowienia rozliczeń wewnętrznych w gminie jako zdarzeń niepodlegających VAT.

Uwzględniająca powyższe aspekty procedura wewnętrzna umożliwi nie tylko niezakłócone sporządzanie skonsolidowanego rozliczenia, lecz także – i to jest bardzo istotne – określi kompetencje i obowiązki poszczególnych osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary rozliczeń.

Centralizacja a jednolity plik kontrolny

1 lipca 2016 r. została znowelizowana ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). Dodano art. 82 par. 1b nakładający na osoby prawne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych obowiązek przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług w postaci elektronicznej (na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych), za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców przewidziano okresy przejściowe do końca 2018 r.

Minister finansów w interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r. wskazał na zasadność stosowania kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto (przypisanych przedsiębiorcom jako przesłanki określenia ich wielkości) także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. W konsekwencji zgodnie z interpretacją okresy przejściowe należy odpowiednio zastosować do podatników VAT zobowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodatkowo rozporządzeniem ministra finansów z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 par. 1b ordynacji podatkowej (Dz.U. poz. 1337), przedłużono do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji JST oraz ich związkom, a także samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym utworzonym przez JST oraz urzędowi obsługującemu JST działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy VAT odrębnie od JST.

Tym samym dla określenia obowiązku sporządzenia i przekazywania elektronicznych plików zawierających dane według konfiguracji ewidencji VAT gmina oraz jej jednostki organizacyjne będą zobowiązane do określenia swojego statusu (analogicznie jak przedsiębiorcy) w oparciu o kryteria zatrudnienia oraz obrotu netto z określonej sprzedaży lub sumy posiadanych aktywów.

Istotne jednak, że status ten w pierwszej kolejności będzie określany osobno dla gminy oraz każdej z jednostek organizacyjnych (o ile centralizacja VAT nastąpi od 1 stycznia 2017 r.), by w ten sposób zdefiniować, czy powstał obowiązek przekazywania danych przed 1 stycznia 2017 r. (którego termin został przesunięty zgodnie z ww. rozporządzeniem do 31 stycznia 2017 r.), a następnie łącznie dla gminy i jednostek organizacyjnych, aby zdefiniować istnienie obowiązku w zakresie ewidencji zdarzeń następujących od 1 stycznia 2017 r.

Podsumowanie

Analiza wszystkich założonych przez gminę etapów scentralizowania swoich rozliczeń potwierdza, że proces wdrożenia centralizacji VAT jest złożony i czasochłonny. Podejmowanie poszczególnych decyzji, np. w zakresie wyboru optymalnej procedury gromadzenia danych z jednostek organizacyjnych gminy, wymaga antycypacji wielu aspektów specyfiki jej działalności. Z trudnościami może się wiązać również proces kwalifikacji na gruncie VAT zidentyfikowanych dochodów poszczególnych jednostek. Niewykluczone, że gmina będzie się musiała zmierzyć z koniecznością wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej. Dodatkowym utrudnieniem pozostaje również czas, którego do obowiązkowej centralizacji pozostało bardzo niewiele.

Autorzy: Kancelaria Ziemski & Partners: Paweł Grzybowski - prawnik, Katarzyna Jasińska - doradca podatkowy, Paweł Kaźmierczak - doradca podatkowy, Michał Kostrzewa - radca prawny, Natalia Łukaszewicz - prawnik

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama