reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Procedury podatkowe > Pełnomocnictwo ogólne 2016 – jak wypełnić nowy formularz PPO-1?

Pełnomocnictwo ogólne 2016 – jak wypełnić nowy formularz PPO-1?

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym wzór pełnomocnictwa ogólnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Jak będzie wyglądał formularz PPO-1? Jak należy go wypełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: ustawa), które wejdą w życie 1 lipca 2016 r., pełnomocnictwo ogólne ma upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wzór pełnomocnictwa powinien zostać określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.Obecnie dokument ten stanowi załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (rozporządzenie czeka na podpis Ministra Finansów). Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12284300/12347269/12347270/dokument222047.pdf

W jaki sposób należy wypełnić dokument?

Szczegółowa instrukcja znajduje się w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu:

W sekcji A projektowanego wzoru pełnomocnictwa jest wskazany organ, do którego będzie składane pełnomocnictwo; organem tym jest Minister Finansów (art. 138d § 3 ustawy).

Jednocześnie mając na względzie, że pełnomocnictwo, oprócz mocodawcy (art. 138d § 3 ustawy), może zgłosić również adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy) albo osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora – organ podatkowy (art. 138d § 6 oraz art. 138d § 2 i 8 ustawy), w sekcji A wskazuje się również odpowiednią osobę zgłaszającą pełnomocnictwo albo organ podatkowy. Na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne, co wynika z treści formularza, w tym z  przypisu 2 znajdującego się w sekcji A.

W sekcji B wzoru pełnomocnictwa przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne mocodawcy (podatnika płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej, wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej), ustanawiającego pełnomocnika ogólnego, takie jak dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe (wypełnienie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe).

W bloku B.1. przewidziano pola 7, 8, 9, 10, 11 i 12, które należy wypełnić, gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika ogólnego będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać datę urodzenia (poz. 7), rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego (poz. 8), numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (poz. 9), zagraniczny numer identyfikacyjny (poz. 10), kraj wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 (poz. 11) oraz kod kraju wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 11 (poz. 12).

W sekcji C przewiduje się trzy oświadczenia mocodawcy:

1. o upoważnieniu osoby wymienionej w części D  do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

2. o możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa,

3. o wyłączeniu udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pod oświadczeniami ustanawiającymi pełnomocnika ogólnego mocodawca składa podpis (pole 31) oraz uzupełnia datę (pole 32). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podaje się stanowisko/funkcję osoby podpisującej formularz PPO-1 (pola 30 w sekcji C).

W sekcji D wzoru pełnomocnictwa ogólnego podaje się dane pełnomocnika i dalszego pełnomocnika upoważnionego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

W bloku D.1., D.2. i D.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń w kraju czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu czy adres skrytki pocztowej poczty elektronicznej – podanie  informacji w bloku D.3. nie jest obowiązkowe).

W bloku D.1. przewidziano pola 37, 38, 39, 40, 41 i 42, które należy wypełnić gdy ustanowiony pełnomocnik będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy podać analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

We wzorze pełnomocnictwa przewiduje się, że pełnomocnicy profesjonalni (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) będą obowiązani wskazać adres elektroniczny, tj. adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany przez organ podatkowy (blok D.1. pole 44). Wskazanie adresu elektronicznego jest obowiązkowe również w przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazują adresu do doręczeń w Polsce (art. 145 § 2a Ordynacji podatkowej). W pozostałych przypadkach adres elektroniczny podaje się fakultatywnie. Jednakże wypełnienie pola 44 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym będzie oznaczać wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Jeśli ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego lub pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie w polu 43 będzie możliwe wskazanie jednego z nich jako pełnomocnika do dręczeń. W polu 45 będzie fakultatywnie wskazywany adres elektroniczny na portalu podatkowym, na którym są załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287).

Analogicznie do bloków D.1., D.2. i D.3. będą wypełniane bloki D.4., D.5. i D.6. zawierające dane dalszego pełnomocnika.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama