REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pełnomocnictwo ogólne 2016 – jak wypełnić nowy formularz PPO-1?

Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym wzór pełnomocnictwa ogólnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Jak będzie wyglądał formularz PPO-1? Jak należy go wypełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: ustawa), które wejdą w życie 1 lipca 2016 r., pełnomocnictwo ogólne ma upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

REKLAMA

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wzór pełnomocnictwa powinien zostać określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.Obecnie dokument ten stanowi załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (rozporządzenie czeka na podpis Ministra Finansów). Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12284300/12347269/12347270/dokument222047.pdf

W jaki sposób należy wypełnić dokument?

Szczegółowa instrukcja znajduje się w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sekcji A projektowanego wzoru pełnomocnictwa jest wskazany organ, do którego będzie składane pełnomocnictwo; organem tym jest Minister Finansów (art. 138d § 3 ustawy).

REKLAMA

Jednocześnie mając na względzie, że pełnomocnictwo, oprócz mocodawcy (art. 138d § 3 ustawy), może zgłosić również adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy) albo osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora – organ podatkowy (art. 138d § 6 oraz art. 138d § 2 i 8 ustawy), w sekcji A wskazuje się również odpowiednią osobę zgłaszającą pełnomocnictwo albo organ podatkowy. Na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne, co wynika z treści formularza, w tym z  przypisu 2 znajdującego się w sekcji A.

W sekcji B wzoru pełnomocnictwa przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne mocodawcy (podatnika płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej, wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej), ustanawiającego pełnomocnika ogólnego, takie jak dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe (wypełnienie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe).

W bloku B.1. przewidziano pola 7, 8, 9, 10, 11 i 12, które należy wypełnić, gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika ogólnego będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać datę urodzenia (poz. 7), rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego (poz. 8), numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (poz. 9), zagraniczny numer identyfikacyjny (poz. 10), kraj wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 (poz. 11) oraz kod kraju wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 11 (poz. 12).

W sekcji C przewiduje się trzy oświadczenia mocodawcy:

1. o upoważnieniu osoby wymienionej w części D  do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

2. o możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa,

3. o wyłączeniu udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pod oświadczeniami ustanawiającymi pełnomocnika ogólnego mocodawca składa podpis (pole 31) oraz uzupełnia datę (pole 32). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podaje się stanowisko/funkcję osoby podpisującej formularz PPO-1 (pola 30 w sekcji C).

W sekcji D wzoru pełnomocnictwa ogólnego podaje się dane pełnomocnika i dalszego pełnomocnika upoważnionego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

W bloku D.1., D.2. i D.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń w kraju czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu czy adres skrytki pocztowej poczty elektronicznej – podanie  informacji w bloku D.3. nie jest obowiązkowe).

W bloku D.1. przewidziano pola 37, 38, 39, 40, 41 i 42, które należy wypełnić gdy ustanowiony pełnomocnik będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy podać analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

We wzorze pełnomocnictwa przewiduje się, że pełnomocnicy profesjonalni (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) będą obowiązani wskazać adres elektroniczny, tj. adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany przez organ podatkowy (blok D.1. pole 44). Wskazanie adresu elektronicznego jest obowiązkowe również w przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazują adresu do doręczeń w Polsce (art. 145 § 2a Ordynacji podatkowej). W pozostałych przypadkach adres elektroniczny podaje się fakultatywnie. Jednakże wypełnienie pola 44 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym będzie oznaczać wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Jeśli ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego lub pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie w polu 43 będzie możliwe wskazanie jednego z nich jako pełnomocnika do dręczeń. W polu 45 będzie fakultatywnie wskazywany adres elektroniczny na portalu podatkowym, na którym są załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287).

Analogicznie do bloków D.1., D.2. i D.3. będą wypełniane bloki D.4., D.5. i D.6. zawierające dane dalszego pełnomocnika.


W sekcji E wzoru pełnomocnictwa podaje się okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Sekcja F dotyczy zgłoszenia pełnomocnictwa przez podmiot inny niż mocodawca tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego (art. 138d § 5 ustawy), osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo przez organ podatkowy (art. 138d § 6 ustawy). Sekcję F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego (art. 138d § 2 i 8 ustawy).

W tej sekcji podaje  się dane identyfikacyjne organu podatkowego (w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora jako pełnomocnika ogólnego) albo dane osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Jeżeli osoba sprawująca opiekę jest nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, podaje się w polach 95-100 analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

Blok F4 zawiera oświadczenie i podpis osoby zgłaszającej pełnomocnictwo, tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo pracownika organu podatkowego.

Pełnomocnictwo może zawierać załączniki i uwagi (sekcja G). W uwagach należy podać, że ustanowiono pełnomocnictwo do reprezentowania łącznego i wymienić pełnomocników do reprezentacji łącznej.

Istotnym elementem pełnomocnictwa ogólnego będzie podpis (pola 31 i 118). Zgodnie z art. 138a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.). Zgodnie z art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm. ), lub profilu zaufanego ePUAP.

Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego (ust. 2). Systemem teleinformatycznym, o którym mowa w powyższym przepisie jest portal podatkowy. Wobec powyższego pełnomocnictwo ogólne będzie opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym (z wykorzystaniem hasła dostępowego do portalu podatkowego). Ten ostatni podpis jest podpisem elektronicznym, którym opatrywane są obecnie podania i deklaracje podatkowe.

Źródło: Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Oprac. WMM

Polecamy serwis: Podatki

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rusza program "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Samorządy mogą składać wnioski do 30 sierpnia

W czwartek, 25 lipca odbyła się konferencja z udziałem wiceministry rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej. Tematem konferencji był nowy program dla gmin bez opieki żłobkowej w ramach Aktywnego Malucha – "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Wnioski można składać do 30 sierpnia.

ZUS przestawił się na mLegitymacje. Jak z nich korzystać?

Elektroniczna mLegitymacja to duże ułatwienie dla emerytów i rencistów. Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż prawie 800 tysięcy seniorów porzuciło plastik.

Świadczenie „Aktywny rodzic” i inne nowości w klasyfikacji budżetowej

23 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Co się zmieni i od kiedy?

82 mln zł środków na dofinansowania do remontów dróg samorządowych na 2025 r. w województwie śląskim

W środę, 24 lipca wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, o tym, że rusza nabór na dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. W województwie lubelskim nabór ruszy w piątek, 26 lipca. Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na remonty dróg powiatowych i gminnych, a także na inne inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu.

REKLAMA

5 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich i prawo do dofinansowania dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z gmin, w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. W Dzienniku Ustaw ukazała się już nowelizacja

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia dotycząca prawa do dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich z gmin,  w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. Dofinansowanie będzie przysługiwało nie tylko kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku przeciętny pracownik skorzysta z nawet 35 dni urlopu oraz dodatkowych zwolnień z pracy. Co z urlopem w 2025 r.

W ostatnim czasie do kodeksu pracy wprowadzono wiele nowych rozwiązań, dzięki którym pracownicy mogą uzyskać dodatkowe dni wolne od pracy. Chodzi m.in. o wprowadzenie dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego. Sprawdź, jakie jeszcze dodatkowe zwolnienia i urlopy przysługują pracownikom, ile są płatne oraz jak je uzyskać.

Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

REKLAMA

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA