reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Finanse publiczne > Kontrola zarządcza > RIO: Warunki i zakres kontroli

RIO: Warunki i zakres kontroli

O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej, a w przypadku kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej dokonuje się nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

W tej sytuacji kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Wyłączenie kontrolującego

Instytucja wyłączenia kontrolującego jest bardzo ważna i nie powinna być pomijana przy ustalaniu prawidłowości przeprowadzonych czynności kontrolnych. Brak obiektywizmu i stronniczość nie powinny wpływać na ocenę i ustalenia kontroli w zakresie działalności kontrolowanej jednostki.

Tym samym warto korzystać z tej instytucji, przy czym należy zaznaczyć, że skorzystanie z niej nie może w żaden sposób wpływać na negatywną ocenę kontrolujących w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych.

Wyłączenie ma zapobiegać sytuacji, gdy status czy powiązania osobiste kontrolujących w jakikolwiek sposób wpłyną na wyniki czy ustalenia kontroli.

Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on lub członkowie jego rodziny pozostają w takich stosunkach prawnych z jednostką kontrolowaną lub osobistych z jej pracownikami, które nasuwają wątpliwości co do bezstronności inspektora.

Wyłączenie następuje z urzędu, na wniosek inspektora lub na wniosek zgłoszony przez kierownika jednostki kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.

W sytuacji gdy to pracownicy jednostki kontrolowanej mają jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności osób kontrolujących, powinny zawiadomić o tym prezesa RIO, który zobowiązany jest podjąć odpowiednie kroki w celu wyeliminowania takiej sytuacji.

Rekontrola

Prezes izby może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych w odrębnej kontroli. Instytucję taką można określić mianem rekontroli.

Rekontrola to inaczej kontrola sprawdzająca. Kontrolę tę poprzedzają prace analityczne polegające na badaniu otrzymanych z jednostki kontrolowanej odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją zaleceń. Efekty rekontroli stanowią czynnik doskonalący sam proces kontrolny ponieważ wskazują na trafność ustaleń kontrolnych.

Uprawnienia kontrolne inspektorów RIO

Uprawnienia kontrolne inspektorów RIO wynikają z art. 8 ust. 1 ustawy o RIO.  W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy mają prawo:

1) żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej;

2) wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych;

3) wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy;

4) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi;

5) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki;

6) zabezpieczania dokumentów i innych dowodów;

7) wglądu w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących ciężary publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

8) dostępu do danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych;

9) sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.

Realizując zadania wynikające z pkt 7, inspektorzy związani są tajemnicą skarbową, o której mowa w Ordynacji podatkowej.

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: Jak przetrwać kontrolę RIO - praktyczny poradnik

okładka

Jak przetrwać kontrolę RIO - praktyczny poradnik

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama