Kategorie

Sprawozdawczość, Samorząd

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przypomina o najważniejszych terminach w sprawozdawczości w sierpniu 2015 r.
Prezentujemy najważniejsze terminy w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w styczniu 2015 roku.
Wykonując dyspozycję zawartą w art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów poprzez Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ustalił standard dokumentu, obowiązujący w sektorze finansów publicznych. Warto zaakcentować subiektywny wymiar składanych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.
Poprzez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono do porządku prawnego instytucję kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń składa się z sześciu części