Kategorie

Sprawozdawczość, Rb-28S

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania: Rb-27S i Rb-28S w okresach miesięcznych. Czy jednostka samorządu terytorialnego ma również obowiązek sporządzać sprawozdania zbiorcze w okresach sprawozdawczych, w których nie przekazuje sprawozdań do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej? Czy jednak sprawozdanie zbiorcze sporządza się w okresach, w których jednostka samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdania za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów?
Sprawozdania budżetowe po zmianach po raz pierwszy mają zastosowanie do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 i kwartalnych za I kwartał 2016 r. Najważniejsza zmiana związana jest z możliwością korzystania przez samorządy ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i administracyjnej.
Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień 2015 r. należy złożyć do 22 stycznia 2016 r.
22 grudnia upływa termin złożenia do RIO sprawozdań za listopad 2014 r.: Rb-27S oraz Rc-28S.