Kategorie

Pracownik, Podatek od nieruchomości

Pracodawca, który zaoferuje nowo przyjętym pracownikom min. 150 proc. minimalnej płacy może starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Taką uchwałę podjęli radni z Częstochowy. Uchwała opublikowana będzie w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.
Czy zakład pracy chronionej korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości? W jakim zakresie?